You are here
×

Error message

  • Warning: A non-numeric value encountered in theme_field() (line 1187 of /expert/oira/docroot/modules/field/field.module).
  • Warning: A non-numeric value encountered in theme_field() (line 1187 of /expert/oira/docroot/modules/field/field.module).
  • Warning: A non-numeric value encountered in theme_field() (line 1187 of /expert/oira/docroot/modules/field/field.module).
BG.gif

България

37
41
1
Данни за контакт
Doundukov Blvd 3
1000
Sofia
България
Toggle filterClear filter
OiRA Tools
Covid19 A - 300_8.jpg
26/06/2020
Инструменти с общо предназначение/за специфични рискове
България
Български

COVID-19

petrol_A - 72.jpg
31/01/2019
Автомобилен транспорт, дистрибуция и логистична дейност
България
Български

Бензиностанции

Инструментът може да бъде използван от малки и по-големи бензиностанции, включително такива, които разполагат с търговска секция – магазин и място за предлагане на храна, автомивка и др.

Разгледани са основните организационни изисквания, свързани със здравето и безопасността при работа, както и основните рискове, свързани с площадката, оборудването, електрообзавеждането, работата с ръчни инструменти и работната среда, присъствието на посетители и тяхната безопасност, както и управлението на психосоциалните фактори и на работното време като важни условия за гарантиране на здравето и безопасността на работещите на бензиностанциите, на клиентите и на работниците на различни доставчици, които също посещават площадката. В специален модул е обърнато внимание на готовността за извънредни ситуации. Разгледани са подробно мерките за планиране за извънредни ситуации, както и мерките за предотвратяване и действие при пожари и бедствия. Оценката на риска позволява да бъде моделирана според обхвата на дейността на конкретна бензиностанция чрез възможностите за отбелязване на опцията „не е приложимо“, в случаите в които подобна дейност не се изпълнява и съответно свързаните с нея рискове не са приложимо.

Инструментът може да бъде използван от малки и по-големи бензиностанции, включително такива, които разполагат с търговска секция – магазин и място за предлагане на храна, автомивка и др.

Разгледани са основните организационни изисквания, свързани със здравето и безопасността при работа, както и основните рискове, свързани с площадката, оборудването, електрообзавеждането, работата с ръчни инструменти и работната среда, присъствието на посетители и тяхната безопасност, както и управлението на психосоциалните фактори и на работното време като важни условия за гарантиране на здравето и безопасността на работещите на бензиностанциите, на клиентите и на работниците на различни доставчици, които също посещават площадката. В специален модул е обърнато внимание на готовността за извънредни ситуации. Разгледани са подробно мерките за планиране за извънредни ситуации, както и мерките за предотвратяване и действие при пожари и бедствия. Оценката на риска позволява да бъде моделирана според обхвата на дейността на конкретна бензиностанция чрез възможностите за отбелязване на опцията „не е приложимо“, в случаите в които подобна дейност не се изпълнява и съответно свързаните с нея рискове не са приложимо.

View all the tools
Promotional resources
petrol_C - 72.jpg
18/10/2018
България
Дипляни и брошури

Български

Flyer: gas stations tool

This leaflet was created for promoting the OiRA tool for the sector "Retail sale of automotive fuel"
Новини
5-5 F-A 72.jpg
15/03/2020
The Bulgarian Labour Inspectorate (GLI) is planning a series of OiRA seminars in cooperation with the Center for Safety and Health at Work , an EU-OSHA campaign media partner in 2018-19Вижте още
5-12 F-A 72.jpg
07/06/2019
The promotion of OiRA tools and their benefits in assessing workplace risks is reaching across European countries with seminars in Croatia and Bulgaria .Вижте още
View all
OiRA Tools
Covid19 A - 300_8.jpg
26/06/2020
Инструменти с общо предназначение/за специфични рискове
България
Български

COVID-19

petrol_A - 72.jpg
31/01/2019
Автомобилен транспорт, дистрибуция и логистична дейност
България
Български

Бензиностанции

Инструментът може да бъде използван от малки и по-големи бензиностанции, включително такива, които разполагат с търговска секция – магазин и място за предлагане на храна, автомивка и др.

Разгледани са основните организационни изисквания, свързани със здравето и безопасността при работа, както и основните рискове, свързани с площадката, оборудването, електрообзавеждането, работата с ръчни инструменти и работната среда, присъствието на посетители и тяхната безопасност, както и управлението на психосоциалните фактори и на работното време като важни условия за гарантиране на здравето и безопасността на работещите на бензиностанциите, на клиентите и на работниците на различни доставчици, които също посещават площадката. В специален модул е обърнато внимание на готовността за извънредни ситуации. Разгледани са подробно мерките за планиране за извънредни ситуации, както и мерките за предотвратяване и действие при пожари и бедствия. Оценката на риска позволява да бъде моделирана според обхвата на дейността на конкретна бензиностанция чрез възможностите за отбелязване на опцията „не е приложимо“, в случаите в които подобна дейност не се изпълнява и съответно свързаните с нея рискове не са приложимо.

Инструментът може да бъде използван от малки и по-големи бензиностанции, включително такива, които разполагат с търговска секция – магазин и място за предлагане на храна, автомивка и др.

Разгледани са основните организационни изисквания, свързани със здравето и безопасността при работа, както и основните рискове, свързани с площадката, оборудването, електрообзавеждането, работата с ръчни инструменти и работната среда, присъствието на посетители и тяхната безопасност, както и управлението на психосоциалните фактори и на работното време като важни условия за гарантиране на здравето и безопасността на работещите на бензиностанциите, на клиентите и на работниците на различни доставчици, които също посещават площадката. В специален модул е обърнато внимание на готовността за извънредни ситуации. Разгледани са подробно мерките за планиране за извънредни ситуации, както и мерките за предотвратяване и действие при пожари и бедствия. Оценката на риска позволява да бъде моделирана според обхвата на дейността на конкретна бензиностанция чрез възможностите за отбелязване на опцията „не е приложимо“, в случаите в които подобна дейност не се изпълнява и съответно свързаните с нея рискове не са приложимо.

concrete_A - 72.jpg
31/01/2019
Строителство и поддръжка
Преработваща промишленост
България
Български

Производство на бетон, бетонови и варови разтвори

Инструментът може да бъде използван от производители на бетон, бетонови и варови разтвори. Приложим е както за мобилни, така и за стационарни инсталации за производство.

Разгледани са основните организационни изисквания, свързани със здравето и безопасността при работа, както и основните рискове, свързани с площадката, производствения процес, ремонта и поддържката на оборудването, използването на транспортни средства, присъствието на посетители и тяхната безопасност, както и управлението на психосоциалните фактори и на работното време като важни условия за гарантиране на здравето и безопасността на работещите и посетителите на площадката. В специален модул е обърнато внимание на готовността за извънредни ситуации. Разгледани са подробно мерките за планиране за извънредни ситуации, както и мерките за предотвратяване и действие при пожари и бедствия. Оценката на риска позволява да бъде моделирана според обхвата на дейността на конкретна организация чрез възможностите за отбелязване на опцията „не е приложимо“, в случаите в които подобна дейност не се изпълнява и съответно свързаните с нея рискове не са приложимо.

Инструментът може да бъде използван от производители на бетон, бетонови и варови разтвори. Приложим е както за мобилни, така и за стационарни инсталации за производство.

Разгледани са основните организационни изисквания, свързани със здравето и безопасността при работа, както и основните рискове, свързани с площадката, производствения процес, ремонта и поддържката на оборудването, използването на транспортни средства, присъствието на посетители и тяхната безопасност, както и управлението на психосоциалните фактори и на работното време като важни условия за гарантиране на здравето и безопасността на работещите и посетителите на площадката. В специален модул е обърнато внимание на готовността за извънредни ситуации. Разгледани са подробно мерките за планиране за извънредни ситуации, както и мерките за предотвратяване и действие при пожари и бедствия. Оценката на риска позволява да бъде моделирана според обхвата на дейността на конкретна организация чрез възможностите за отбелязване на опцията „не е приложимо“, в случаите в които подобна дейност не се изпълнява и съответно свързаните с нея рискове не са приложимо.

realestate_A - 72.jpg
16/04/2018
Операции с недвижими имоти
България
Български

Дейности на агенции за недвижими имоти

Рутинните на пръв поглед дейности на Агенциите за недвижими имоти, в действителност крият опасности и рискове от много и различни източници. Освен традиционните, свързани с работа в офис, рискове могат да се породят от контакти с различни клиенти, оглед и посещение на обекти, в това число и такива, които са в процес на строителство. Не на последно място са и рисковете, свързани с пътно-транспортни произшествия и експозиция на биологични агенти, които понякога присъстват във вече обитавани имоти.

Съобразено с горните особености на дейността, настоящият OiRA инструмент по разбираем за потребителя начин позволява да се оценят присъщите за тази дейност рискове и да се набележат подходящи мерки за премахването / минимизирането им

Рутинните на пръв поглед дейности на Агенциите за недвижими имоти, в действителност крият опасности и рискове от много и различни източници. Освен традиционните, свързани с работа в офис, рискове могат да се породят от контакти с различни клиенти, оглед и посещение на обекти, в това число и такива, които са в процес на строителство. Не на последно място са и рисковете, свързани с пътно-транспортни произшествия и експозиция на биологични агенти, които понякога присъстват във вече обитавани имоти.

Съобразено с горните особености на дейността, настоящият OiRA инструмент по разбираем за потребителя начин позволява да се оценят присъщите за тази дейност рискове и да се набележат подходящи мерки за премахването / минимизирането им

veterinary_A - 72.jpg
16/03/2018
Ветеринарни дейности
България
Български

Ветеринарномедицинска дейност

Инструментът е предназначен за фирми, работещи във ветеринарномедицинския сектор и обхваща дейности като: диагностика и лечение на различни заболявания, профилактични мерки, както и спомагателни дейности.

Сектор “Ветеринарномедицинска дейност” се характеризира с множество рискови фактори като: ръчна работа с тежести и живи товари, нараняване от агресивни животни, работа с режещи и пробождащи предмети и инструменти, биологични агенти и други, засегнати са и факторите на работната среда – микроклимат, осветеност, нейонизиращи и оптични лъчения и йонизиращи лъчения в работната среда. Не са подминати и психосоциалните рискове, както и организационни фактори като режим на труд и почивка.

Инструментът започва с идентифицирането на опасностите, оценява нивото на риска и дава възможност за гъвкавост поради голямото разнообразие в бранша. Това позволява на крайните потребители да избират най-подходящите превантивни действия за елиминиране или намаляване на рисковете. Потребителите се насърчават да прилагат предложените превантивни мерки за всеки идентифициран риск.

Инструментът е лесен начин за подобряване на условията на труд за работниците във ветеринарномедицинския сектор.

Инструментът е предназначен за фирми, работещи във ветеринарномедицинския сектор и обхваща дейности като: диагностика и лечение на различни заболявания, профилактични мерки, както и спомагателни дейности.

Сектор “Ветеринарномедицинска дейност” се характеризира с множество рискови фактори като: ръчна работа с тежести и живи товари, нараняване от агресивни животни, работа с режещи и пробождащи предмети и инструменти, биологични агенти и други, засегнати са и факторите на работната среда – микроклимат, осветеност, нейонизиращи и оптични лъчения и йонизиращи лъчения в работната среда. Не са подминати и психосоциалните рискове, както и организационни фактори като режим на труд и почивка.

Инструментът започва с идентифицирането на опасностите, оценява нивото на риска и дава възможност за гъвкавост поради голямото разнообразие в бранша. Това позволява на крайните потребители да избират най-подходящите превантивни действия за елиминиране или намаляване на рисковете. Потребителите се насърчават да прилагат предложените превантивни мерки за всеки идентифициран риск.

Инструментът е лесен начин за подобряване на условията на труд за работниците във ветеринарномедицинския сектор.

printing_A - 72.jpg
02/02/2018
Преработваща промишленост
България
Български

Printing sector

Инструментът е предназначен за компании, работещи в печатарския сектор, и обхваща печата върху хартия (книги, канцеларски материали, рекламни материали, вестници и др.). Предпечат, подвързване и други довършителни работи не се засягат.

Инструментът разглежда рисковете, характерни за основните процеси, свързани с използване на машини и оборудване, складиране на големи обеми суровини и продукция, товаро-разтоварни дейности, вътрешен транспорт, ръчна работа с тежести и др. Засегнати са и факторите на работната среда – микроклимат, осветеност, шум, прах и токсични агенти в работната среда. Не са подминати и психосоциалните рискове и организацията на дейността.

Инструментът е лесен начин за подобряване на условията на труд за работниците в печатарския сектор.

Инструментът е предназначен за компании, работещи в печатарския сектор, и обхваща печата върху хартия (книги, канцеларски материали, рекламни материали, вестници и др.). Предпечат, подвързване и други довършителни работи не се засягат.

Инструментът разглежда рисковете, характерни за основните процеси, свързани с използване на машини и оборудване, складиране на големи обеми суровини и продукция, товаро-разтоварни дейности, вътрешен транспорт, ръчна работа с тежести и др. Засегнати са и факторите на работната среда – микроклимат, осветеност, шум, прах и токсични агенти в работната среда. Не са подминати и психосоциалните рискове и организацията на дейността.

Инструментът е лесен начин за подобряване на условията на труд за работниците в печатарския сектор.

1-11 F-A 72_0.png
14/11/2017
Селско, горско и рибно стопанство
България
Български

Озеленяване и поддържане на зелени площи

Инструментът обхваща практически всички аспекти на дейностите по озеленяване и поддържане на зелени площи, които са изключително многообразни, включват елементи от класическото растениевъдство и горско стопанство и те почти винаги се извършват в урбанизирана градска среда. Структурно оценката на риска разглежда три приоритетни направления – работна среда, оборудване и работни процеси, представени в отделни модули.

 

Инструментът обхваща практически всички аспекти на дейностите по озеленяване и поддържане на зелени площи, които са изключително многообразни, включват елементи от класическото растениевъдство и горско стопанство и те почти винаги се извършват в урбанизирана градска среда. Структурно оценката на риска разглежда три приоритетни направления – работна среда, оборудване и работни процеси, представени в отделни модули.

 

courier_A - 72.jpg
28/07/2017
Автомобилен транспорт, дистрибуция и логистична дейност
България
Български

Куриерски услуги

Доставка на пратки по заявка до определен от клиента адрес и рискове при извършване на тези услуги.

Доставка на пратки по заявка до определен от клиента адрес и рискове при извършване на тези услуги.

1-40 F-A 72_0.jpg
16/09/2016
Създаване и разпространение на информация и творчески продукти и далекосъобщения
България
Български

Далекосъобщения

Инструментът включва следните модули: Управление на здравето и безопасността при работа; Обекти и достъп до тях; Технологични помещения; Фактори на работната среда; Електробезопасност; Съоръжения с повишена опасност; Работа в ограничени пространства; Работа на височина; Работа в зони с електромагнитно поле; Ръчна работа с тежести; Работа с химикали; Работа в офис; Работа в магазин; Работа в колцентър; Транспортни средства; Психосоциални фактори; Аварийни ситуации; Трудов травматизъм; Здравен мониторинг.

Инструментът включва следните модули: Управление на здравето и безопасността при работа; Обекти и достъп до тях; Технологични помещения; Фактори на работната среда; Електробезопасност; Съоръжения с повишена опасност; Работа в ограничени пространства; Работа на височина; Работа в зони с електромагнитно поле; Ръчна работа с тежести; Работа с химикали; Работа в офис; Работа в магазин; Работа в колцентър; Транспортни средства; Психосоциални фактори; Аварийни ситуации; Трудов травматизъм; Здравен мониторинг.

1-18 F-A 72.jpg
01/08/2014
Преработваща промишленост
България
Български

Производство на основни метали

Инструментът включва следните модули: Управление на безопасността и здравето при работа; Работни помещения и подове; Електробезопасност; Управление на извънредни ситуации и пожаробезопасност; Физични и химични фактори на работната среда; Работа с опасни химични вещества; Фактори на трудовия процес; Работно оборудване и съоръжения с повишена опасност; Складове и товаро-разтоварни дейности; Вътрешнозаводски транспорт; Работа с ръчни механични и електроинструменти; Огневи и заваръчни дейности; Работа на открито; Работа в експлозивна среда; Работа на височина; Работа в ограничени пространства; Работа в газоопасна среда; Работа в офис; Производство на чугун, стомана и феросплави; Производство на продукти при първична преработка на стомана; Производство на цветни метали; Леене на метали.

Инструментът включва следните модули: Управление на безопасността и здравето при работа; Работни помещения и подове; Електробезопасност; Управление на извънредни ситуации и пожаробезопасност; Физични и химични фактори на работната среда; Работа с опасни химични вещества; Фактори на трудовия процес; Работно оборудване и съоръжения с повишена опасност; Складове и товаро-разтоварни дейности; Вътрешнозаводски транспорт; Работа с ръчни механични и електроинструменти; Огневи и заваръчни дейности; Работа на открито; Работа в експлозивна среда; Работа на височина; Работа в ограничени пространства; Работа в газоопасна среда; Работа в офис; Производство на чугун, стомана и феросплави; Производство на продукти при първична преработка на стомана; Производство на цветни метали; Леене на метали.

1-21 F-A 72.jpg
01/08/2014
Преработваща промишленост
България
Български

Производство на напитки

Инструментът включва следните модули: Управление на безопасността и здравето при работа; Управление на извънредни ситуации и пожаробезопасност; Работни помещения и подове; Електробезопасност; Физични и химични фактори на работната среда; Работа с опасни химични вещества; Фактори на трудовия процес; Работно оборудване и съоръжения с повишена опасност; Работа в експлозивна среда; Работа в ограничени пространства; Работа на височина; Заваръчни дейности; Работа на опаковащи линии; Складове и товаро-разтоварни дейности; Вътрешнозаводски транспорт; Транспортни дейности: Доставка на суровина и транспорт на готова продукция; Работа в офис; Вътрешнофирмен лабораторен контрол.

Инструментът включва следните модули: Управление на безопасността и здравето при работа; Управление на извънредни ситуации и пожаробезопасност; Работни помещения и подове; Електробезопасност; Физични и химични фактори на работната среда; Работа с опасни химични вещества; Фактори на трудовия процес; Работно оборудване и съоръжения с повишена опасност; Работа в експлозивна среда; Работа в ограничени пространства; Работа на височина; Заваръчни дейности; Работа на опаковащи линии; Складове и товаро-разтоварни дейности; Вътрешнозаводски транспорт; Транспортни дейности: Доставка на суровина и транспорт на готова продукция; Работа в офис; Вътрешнофирмен лабораторен контрол.

1-23 F-A 72.jpg
01/08/2014
Преработваща промишленост
България
Български

Производство на мебели

Инструментът включва следните модули: Управление на безопасността и здравето при работа; Работни помещения и подове; Електробезопасност; Управление на извънредни ситуации и пожаробезопасност; Физични и химични фактори на работната среда; Работа с опасни химични вещества; Фактори на трудовия процес; Работно оборудване и машини; Съоръжения с повишена опасност; Складове и товаро-разтоварни дейности; Вътрешнозаводски транспорт; Работа с ръчни механични и електроинструменти; Заваръчни дейности; Работа в експлозивна среда; Шевни и тапицерски работи; Повърхностна обработка на мебели; Поддръжка и ремонт на машини и оборудване; Работа в офис.

Инструментът включва следните модули: Управление на безопасността и здравето при работа; Работни помещения и подове; Електробезопасност; Управление на извънредни ситуации и пожаробезопасност; Физични и химични фактори на работната среда; Работа с опасни химични вещества; Фактори на трудовия процес; Работно оборудване и машини; Съоръжения с повишена опасност; Складове и товаро-разтоварни дейности; Вътрешнозаводски транспорт; Работа с ръчни механични и електроинструменти; Заваръчни дейности; Работа в експлозивна среда; Шевни и тапицерски работи; Повърхностна обработка на мебели; Поддръжка и ремонт на машини и оборудване; Работа в офис.

1-43 F-A 72_0.jpg
01/08/2014
Газ, вода и електричество
България
Български

Събиране, пречистване и доставяне на води

Инструментът включва следните модули: Политика по здраве и безопасност при работа; Обекти и работни места; Работа с машини, съоръжения и работно оборудване; Работа на територията на предприятието, както и по улици и прилежащи площи; Ръчни работи с тежести; Пожарна безопасност; Фактори на работната среда; Организационни аспекти на трудовата дейност; Психосоциални рискове; Работа в офис; Взаимоотношения с външни фирми и лица.

Инструментът включва следните модули: Политика по здраве и безопасност при работа; Обекти и работни места; Работа с машини, съоръжения и работно оборудване; Работа на територията на предприятието, както и по улици и прилежащи площи; Ръчни работи с тежести; Пожарна безопасност; Фактори на работната среда; Организационни аспекти на трудовата дейност; Психосоциални рискове; Работа в офис; Взаимоотношения с външни фирми и лица.

1-27 F-A 72.jpg
01/08/2014
Преработваща промишленост
България
Български

Производство на изделия от каучук

Инструментът включва следните модули: Сгради и помещения; Отопление и вентилация; Фактори на работната среда; Повдигателни съоръжения; Товаро-разтоварни работи; Машини и съоръжения; Поддръжка и ремонт; Електрически уредби и съоръжения; Пожарна и аварийна безопасност; Складиране и транспорт на суровини, материали и готова продукция; Подготовка на материали и суровини; Промазване, гумиране и разкрояване на тъкани; Екструдиране на каучукови изделия; Конфекциониране на пневматични гуми; Конфекциониране на технически каучукови изделия; Вулканизиране на каучукови изделия; Преработване на материали за вторично използване.

Инструментът включва следните модули: Сгради и помещения; Отопление и вентилация; Фактори на работната среда; Повдигателни съоръжения; Товаро-разтоварни работи; Машини и съоръжения; Поддръжка и ремонт; Електрически уредби и съоръжения; Пожарна и аварийна безопасност; Складиране и транспорт на суровини, материали и готова продукция; Подготовка на материали и суровини; Промазване, гумиране и разкрояване на тъкани; Екструдиране на каучукови изделия; Конфекциониране на пневматични гуми; Конфекциониране на технически каучукови изделия; Вулканизиране на каучукови изделия; Преработване на материали за вторично използване.

1-33 F-A 72.jpg
01/08/2014
Газ, вода и електричество
България
Български

Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива

Инструментът включва следните модули: Управление на безопасността и здравето при работа; Работни помещения и подове; Управление на извънредни ситуации и пожаробезопасност; Поддръжка и ремонт на машини и оборудване; Работа в експлозивна среда; Работа в ограничени пространства; Работа на височина; Огневи и заваръчни дейности; Работа с ръчни инструменти; Работа на открито; Работа в офис; Поддръжка и работа по електрически уредби и съоръжения; Работа с азбестосъдържащи материали; Работа с повдигателни съоръжения в близост до тоководещи части; Работи по тръбопроводи за пара и гореща вода; Експлоатация и ремонт на хидросъоръжения в енергийни обекти; Земно-изкопни работи; Работа с повдигателно оборудване.

Инструментът включва следните модули: Управление на безопасността и здравето при работа; Работни помещения и подове; Управление на извънредни ситуации и пожаробезопасност; Поддръжка и ремонт на машини и оборудване; Работа в експлозивна среда; Работа в ограничени пространства; Работа на височина; Огневи и заваръчни дейности; Работа с ръчни инструменти; Работа на открито; Работа в офис; Поддръжка и работа по електрически уредби и съоръжения; Работа с азбестосъдържащи материали; Работа с повдигателни съоръжения в близост до тоководещи части; Работи по тръбопроводи за пара и гореща вода; Експлоатация и ремонт на хидросъоръжения в енергийни обекти; Земно-изкопни работи; Работа с повдигателно оборудване.

1-31 F-A 72_3.jpg
01/08/2014
Обществен/пътнически транспорт
България
Български

Сухопътен транспорт на пътници

Инструментът включва следните модули: Политика по здраве и безопасност при работа; Годност на водача и приемане на превозното средство; Качване и слизане на пътници; Шофиране; Пристигане на крайната дестинация; Поддръжка и проверка на превозните средства; Психосоциални фактори и работно време; Работа в офис.

Инструментът включва следните модули: Политика по здраве и безопасност при работа; Годност на водача и приемане на превозното средство; Качване и слизане на пътници; Шофиране; Пристигане на крайната дестинация; Поддръжка и проверка на превозните средства; Психосоциални фактори и работно време; Работа в офис.

1-16 F-A 72_1.jpg
01/08/2014
Кожи и дъбене
България
Български

Обработка на кожи и производство на обувки

Инструментът включва следните модули: Политика по здраве и безопасност; Сгради и подови настилки; Вътрешен транспорт; Извънредни ситуации; Условия на труд (което включва факторите на работната среда и по-конкретно микроклимат, чистота на въздуха, осветление, химични и биологични агенти, шум); Работа със сурови кожи; Производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм; Използване на ножове; Използване на машини; Поддръжка, замяна на детайли и почистване на машините; Използване и съхранение на химикали; Работа в офис; Организация на работното време.

Инструментът включва следните модули: Политика по здраве и безопасност; Сгради и подови настилки; Вътрешен транспорт; Извънредни ситуации; Условия на труд (което включва факторите на работната среда и по-конкретно микроклимат, чистота на въздуха, осветление, химични и биологични агенти, шум); Работа със сурови кожи; Производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм; Използване на ножове; Използване на машини; Поддръжка, замяна на детайли и почистване на машините; Използване и съхранение на химикали; Работа в офис; Организация на работното време.

1-41 F-A 72_0.jpg
01/08/2014
Автомобилен транспорт, дистрибуция и логистична дейност
България
Български

Складиране на товари и спомагателни дейности в транспорта

Инструментът включва следните модули: Управление на здравето и безопасността при работа; Работни места и помещения. Работа на открито; Фактори на работната среда; Вътрешнофирмен транспорт; Извършване на товарно-разтоварни работи; Безопасност и здраве при складиране на товари; Безопасност и здраве при складиране на опасни химични вещества и смеси; Ръчна обработка на товари; Безопасност и здраве при работа с кари; Безопасност и здраве при работа с повдигателни съоръжения; Опасности при работа с машини и оборудване; Електрически съоръжения и инсталации; Дейности по ремонт и поддръжка на оборудването; Готовност за извънредни ситуации (Пожарна и аварийна безопасност).

Инструментът включва следните модули: Управление на здравето и безопасността при работа; Работни места и помещения. Работа на открито; Фактори на работната среда; Вътрешнофирмен транспорт; Извършване на товарно-разтоварни работи; Безопасност и здраве при складиране на товари; Безопасност и здраве при складиране на опасни химични вещества и смеси; Ръчна обработка на товари; Безопасност и здраве при работа с кари; Безопасност и здраве при работа с повдигателни съоръжения; Опасности при работа с машини и оборудване; Електрически съоръжения и инсталации; Дейности по ремонт и поддръжка на оборудването; Готовност за извънредни ситуации (Пожарна и аварийна безопасност).

1-35 F-A 72.jpg
01/08/2014
Транспорт (въздушен, воден и железопътен)
България
Български

Железопътен транспорт

Инструментът включва следните модули: Политика по здраве и безопасност при работа; Годност и поддръжка; Експлоатация на локомотивите и мотрисните влакове; Експлоатация на пътнически вагони; Работа в гари и при обслужване на влакове и маневри; Товарене и разтоварване на товарни вагони; Действия при произшествия, бедствия и аварии; Психосоциални фактори и работно време; Работа в офис.

Инструментът включва следните модули: Политика по здраве и безопасност при работа; Годност и поддръжка; Експлоатация на локомотивите и мотрисните влакове; Експлоатация на пътнически вагони; Работа в гари и при обслужване на влакове и маневри; Товарене и разтоварване на товарни вагони; Действия при произшествия, бедствия и аварии; Психосоциални фактори и работно време; Работа в офис.

1-22 F-A 72.jpg
01/08/2014
Производство на храни и напитки
България
Български

Производство на хранителни продукти

Инструментът включва следните модули: Управление на безопасността и здравето при работа; Работни помещения и подове; Електробезопасност; Управление на извънредни ситуации и пожаробезопасност; Физични и химични фактори на работната среда; Работа с опасни химични вещества; Биологични агенти в работната среда; Фактори на трудовия процес; Работно оборудване и съоръжения с повишена опасност; Заваръчни дейности; Работа в експлозивна среда; Работа в ограничени пространства; Вътрешнофирмен лабораторен контрол; Вътрешнозаводски транспорт; Складове и товаро-разтоварни дейности; Работа с ръчни инструменти; Работа в офис; Транспортни дейности: Доставка на суровина и транспорт на готова продукция; Работа в месодобивни и месопреработвателни предприятия; Работа в предприятия за обработка на птиче месо; Работа в предприятия за производство на мляко и млечни продукти; Преработка на зърно и производство на брашно; Производство на хляб и хлебни изделия; Производство на масла и мазнини; Консервиране на хранителни продукти.

Инструментът включва следните модули: Управление на безопасността и здравето при работа; Работни помещения и подове; Електробезопасност; Управление на извънредни ситуации и пожаробезопасност; Физични и химични фактори на работната среда; Работа с опасни химични вещества; Биологични агенти в работната среда; Фактори на трудовия процес; Работно оборудване и съоръжения с повишена опасност; Заваръчни дейности; Работа в експлозивна среда; Работа в ограничени пространства; Вътрешнофирмен лабораторен контрол; Вътрешнозаводски транспорт; Складове и товаро-разтоварни дейности; Работа с ръчни инструменти; Работа в офис; Транспортни дейности: Доставка на суровина и транспорт на готова продукция; Работа в месодобивни и месопреработвателни предприятия; Работа в предприятия за обработка на птиче месо; Работа в предприятия за производство на мляко и млечни продукти; Преработка на зърно и производство на брашно; Производство на хляб и хлебни изделия; Производство на масла и мазнини; Консервиране на хранителни продукти.

1-29 F-A 72_0.jpg
01/08/2014
Минно дело и добивна промишленост
България
Български

Добив на въглища, метални руди и неметални суровини и материали

Инструментът включва следните модули: Управление на безопасността и здравето при работа; Електробезопасност; Пожарна безопасност на обектите в експлоатация. Действия при ликвидиране на аварии и извънредни ситуации; Транспорт и строителна механизация; Експлоатация на съоръжения с повишена опасност; Травматични увреждания; Взривни работи; Прокарване, крепене, поддържане и експлоатация на хоризонтални, наклонени и вертикални минни изработки; Минни работи на открито; Използване на плаващи добивни средства; Ремонт, поддръжка и почистване на машини и съоръжения; Административна и управленска дейност; Фактори на работната среда; Динамично физическо натоварване и работна поза. Ръчна работа с тежести; Нервно-психично и нервно сензорно (зрително и/или слухово) натоварване; Организация на труда. Режим на труд и почивка.

Инструментът включва следните модули: Управление на безопасността и здравето при работа; Електробезопасност; Пожарна безопасност на обектите в експлоатация. Действия при ликвидиране на аварии и извънредни ситуации; Транспорт и строителна механизация; Експлоатация на съоръжения с повишена опасност; Травматични увреждания; Взривни работи; Прокарване, крепене, поддържане и експлоатация на хоризонтални, наклонени и вертикални минни изработки; Минни работи на открито; Използване на плаващи добивни средства; Ремонт, поддръжка и почистване на машини и съоръжения; Административна и управленска дейност; Фактори на работната среда; Динамично физическо натоварване и работна поза. Ръчна работа с тежести; Нервно-психично и нервно сензорно (зрително и/или слухово) натоварване; Организация на труда. Режим на труд и почивка.

1-14 F-A 72_0.jpg
01/08/2014
Хуманно здравеопазване и социална работа
България
Български

Хуманно здравеопазване

Инструментът включва следните модули: Управление на дейностите по осигуряване на безопасност и здраве; Сграда; Електробезопасност; Пожаробезопасност; Експлоатация на съоръжения с повишена опасност; Травматизъм при подхлъзване и падане; Травматизъм при ръчно боравене с товари и пациенти; Травматизъм при боравене с игли и остри предмети; Пътно-транспортен травматизъм; Микроклимат, осветление, шум и вибрации; Биологични агенти; Химични агенти; Работна поза; Психосоциални рискове; Нервно-сензорно натоварване; Организация на работа; Нейонизиращи лъчения; Йонизиращи лъчения.

Инструментът включва следните модули: Управление на дейностите по осигуряване на безопасност и здраве; Сграда; Електробезопасност; Пожаробезопасност; Експлоатация на съоръжения с повишена опасност; Травматизъм при подхлъзване и падане; Травматизъм при ръчно боравене с товари и пациенти; Травматизъм при боравене с игли и остри предмети; Пътно-транспортен травматизъм; Микроклимат, осветление, шум и вибрации; Биологични агенти; Химични агенти; Работна поза; Психосоциални рискове; Нервно-сензорно натоварване; Организация на работа; Нейонизиращи лъчения; Йонизиращи лъчения.

1-24 F-A 72.jpg
01/08/2014
Преработваща промишленост
България
Български

Производство на машини

Инструментът включва следните модули: Управление на здравето и безопасността при работа; Експлоатация на електрообзавеждането; Правила и норми за пожарна и аварийна безопасност при експлоатация на обектите. Действия по ликвидиране на аварии и извънредни ситуации; Вътрешнозаводски транспорт; Експлоатация на съоръжения с повишена опасност; Травматични увреждания; Работно оборудване. Безопасност при обработване на детайли и изделия чрез стружкоотнемане, зачистване на заготовки и детайли, пресово обработване на метали; Работа с течности за охлаждане и мазане; Боядисване на метални изделия; Ремонт, поддръжка и почистване на машини и съоръжения. Ръчна работа с тежести; Заваръчни дейности; Административна и управленска дейност; Фактори на работната среда; Динамично физическо натоварване и работна поза; Нервно-психично и нервно-сензорно (зрително и/или слухово) натоварване; Организация на труда. Режим на труд и почивка.

Инструментът включва следните модули: Управление на здравето и безопасността при работа; Експлоатация на електрообзавеждането; Правила и норми за пожарна и аварийна безопасност при експлоатация на обектите. Действия по ликвидиране на аварии и извънредни ситуации; Вътрешнозаводски транспорт; Експлоатация на съоръжения с повишена опасност; Травматични увреждания; Работно оборудване. Безопасност при обработване на детайли и изделия чрез стружкоотнемане, зачистване на заготовки и детайли, пресово обработване на метали; Работа с течности за охлаждане и мазане; Боядисване на метални изделия; Ремонт, поддръжка и почистване на машини и съоръжения. Ръчна работа с тежести; Заваръчни дейности; Административна и управленска дейност; Фактори на работната среда; Динамично физическо натоварване и работна поза; Нервно-психично и нервно-сензорно (зрително и/или слухово) натоварване; Организация на труда. Режим на труд и почивка.

1-26 F-A 72.jpg
01/08/2014
Преработваща промишленост
България
Български

Производство на изделия от пластмаси

Инструментът включва следните модули: Сгради и помещения; Отопление и вентилация; Фактори на работната среда; Повдигателни съоръжения; Товаро-разтоварни работи; Машини и съоръжения; Поддръжка и ремонт; Електрически уредби и съоръжения; Пожарна и аварийна безопасност; Складиране и транспорт на суровини, материали и готова продукция; Подготовка на материали и суровини; Екструдиране на пластмасови изделия; Леене под налягане; Каландриране; Получаване на изделия чрез раздуване; Вакуум формоване и пневмоформоване; Пресоване; Високочестотно заваряване на пластмаси; Преработване на материали за вторично използване.

Инструментът включва следните модули: Сгради и помещения; Отопление и вентилация; Фактори на работната среда; Повдигателни съоръжения; Товаро-разтоварни работи; Машини и съоръжения; Поддръжка и ремонт; Електрически уредби и съоръжения; Пожарна и аварийна безопасност; Складиране и транспорт на суровини, материали и готова продукция; Подготовка на материали и суровини; Екструдиране на пластмасови изделия; Леене под налягане; Каландриране; Получаване на изделия чрез раздуване; Вакуум формоване и пневмоформоване; Пресоване; Високочестотно заваряване на пластмаси; Преработване на материали за вторично използване.

1-43 F-A 72.jpg
01/08/2014
Управление на отпадъците
България
Български

Събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води

Инструментът включва следните модули: Политика по здраве и безопасност при работа; Обекти и работни места; Работа с машини, съоръжения и работно оборудване; Работа на територията на предприятието, както и по улици и прилежащи площи; Ръчни работи с тежести; Пожарна безопасност; Фактори на работната среда; Организационни аспекти на трудовата дейност; Психосоциални рискове; Работа в офис; Взаимоотношения с външни фирми и лица.

Инструментът включва следните модули: Политика по здраве и безопасност при работа; Обекти и работни места; Работа с машини, съоръжения и работно оборудване; Работа на територията на предприятието, както и по улици и прилежащи площи; Ръчни работи с тежести; Пожарна безопасност; Фактори на работната среда; Организационни аспекти на трудовата дейност; Психосоциални рискове; Работа в офис; Взаимоотношения с външни фирми и лица.

1-37 F-A 72_5.jpg
01/08/2014
Автомобилен транспорт, дистрибуция и логистична дейност
България
Български

Сухопътен транспорт на товари

Инструментът включва следните модули: Политика по здраве и безопасност при работа; Годност на водача и приемане на превозното средство; Прикачване и откачване на ремарке; Работа с падащ борд/платформа; Товарене и разтоварване; Укрепване на товари; Напускане на товарната рампа; Шофиране; Пристигане на крайната дестинация; Поддръжка и проверка на превозните средства; Психосоциални фактори и работно време; Работа в офис.

Инструментът включва следните модули: Политика по здраве и безопасност при работа; Годност на водача и приемане на превозното средство; Прикачване и откачване на ремарке; Работа с падащ борд/платформа; Товарене и разтоварване; Укрепване на товари; Напускане на товарната рампа; Шофиране; Пристигане на крайната дестинация; Поддръжка и проверка на превозните средства; Психосоциални фактори и работно време; Работа в офис.

2-3 F-A 72_4.jpg
01/08/2014
Строителство и поддръжка
България
Български

Строителство

Инструментът включва следните модули: Управление на здравето и безопасността при строително-монтажни работи; Подготовка за изпълнение на строително-монтажни работи; Земно-изкопни работи; Изграждане на стоманобетонни конструкции; Изграждане на зидани конструкции; Монтаж на строителни конструкции; Изграждане на сградни инсталации; Изолационни и довършителни работи; Изграждане на преносни и разпределителни тръбопроводи; Изграждане на пътища и пешеходни зони; Работа с машини и механично оборудване; Работа на височина; Работа в ограничени пространства; Огневи работи; Водолазни работи; Ръчна работа с тежести.

Инструментът включва следните модули: Управление на здравето и безопасността при строително-монтажни работи; Подготовка за изпълнение на строително-монтажни работи; Земно-изкопни работи; Изграждане на стоманобетонни конструкции; Изграждане на зидани конструкции; Монтаж на строителни конструкции; Изграждане на сградни инсталации; Изолационни и довършителни работи; Изграждане на преносни и разпределителни тръбопроводи; Изграждане на пътища и пешеходни зони; Работа с машини и механично оборудване; Работа на височина; Работа в ограничени пространства; Огневи работи; Водолазни работи; Ръчна работа с тежести.

crop_A - 72.jpg
01/08/2014
Селско, горско и рибно стопанство
България
Български

Растениевъдство и животновъдство

Инструментът включва следните модули: Управление на безопасността и здравето при работа; Работни помещения и подове; Електробезопасност; Управление на извънредни ситуации и пожаробезопасност; Физични и химични фактори на работната среда; Работа с опасни химични вещества; Биологични агенти в работната среда; Фактори на трудовия процес; Стационарно работно оборудване и съоръжения с повишена опасност; Работа с подвижна земеделска и самоходна техника; Складове и товаро-разтоварни дейности; Вътрешностопански транспорт; Работа на открито; Работа в експлозивна среда; Работа в оранжерии; Ремонт и поддръжка на селскостопанска техника, съоръжения и автомобили; Работа с ръчни механични, земеделски и електроинструменти; Работа с пчели; Работа в офис.

Инструментът включва следните модули: Управление на безопасността и здравето при работа; Работни помещения и подове; Електробезопасност; Управление на извънредни ситуации и пожаробезопасност; Физични и химични фактори на работната среда; Работа с опасни химични вещества; Биологични агенти в работната среда; Фактори на трудовия процес; Стационарно работно оборудване и съоръжения с повишена опасност; Работа с подвижна земеделска и самоходна техника; Складове и товаро-разтоварни дейности; Вътрешностопански транспорт; Работа на открито; Работа в експлозивна среда; Работа в оранжерии; Ремонт и поддръжка на селскостопанска техника, съоръжения и автомобили; Работа с ръчни механични, земеделски и електроинструменти; Работа с пчели; Работа в офис.

1-19 F-A 72.jpg
01/08/2014
Преработваща промишленост
България
Български

Производство на химични продукти

Инструментът включва следните модули: Управление на здравето и безопасността при работа; Химични фактори на работната среда; Физични фактори на работната среда; Физическо натоварване и работна поза. Товаро-разтоварни работи; Работа на височина; Работа в ограничени пространства; Готовност за извънредни ситуации (Пожарна и аварийна безопасност); Лични предпазни средства; Общи изисквания при складирането на химични вещества и смеси; Опасности при работа с машини. Съоръжения с повишена опасност; Опасности при работа с електрооборудване; Безопасност на производствени сгради, работни помещения и работни места. Санитарно-битово обслужване; Основни процеси и оборудване: Транспорт на течности, Компримиране на газове, Разбъркване в течна среда, Разделяне на газови нееднородни смеси, Разделяне на течни нееднородни смеси, Нагряване и охлаждане, Кондензация и изпаряване, Абсорбция и адсорбция, Дестилация, Екстракция, Сушене, Кристализация; Работа с експлозивни вещества; Работа със запалими вещества; Работа с корозивни вещества; Работа с оксидиращи вещества; Работа с токсични вещества; Работа с канцерогенни и мутагенни вещества; Работа със сгъстени (компримирани) газове; Работа с пестициди.

Инструментът включва следните модули: Управление на здравето и безопасността при работа; Химични фактори на работната среда; Физични фактори на работната среда; Физическо натоварване и работна поза. Товаро-разтоварни работи; Работа на височина; Работа в ограничени пространства; Готовност за извънредни ситуации (Пожарна и аварийна безопасност); Лични предпазни средства; Общи изисквания при складирането на химични вещества и смеси; Опасности при работа с машини. Съоръжения с повишена опасност; Опасности при работа с електрооборудване; Безопасност на производствени сгради, работни помещения и работни места. Санитарно-битово обслужване; Основни процеси и оборудване: Транспорт на течности, Компримиране на газове, Разбъркване в течна среда, Разделяне на газови нееднородни смеси, Разделяне на течни нееднородни смеси, Нагряване и охлаждане, Кондензация и изпаряване, Абсорбция и адсорбция, Дестилация, Екстракция, Сушене, Кристализация; Работа с експлозивни вещества; Работа със запалими вещества; Работа с корозивни вещества; Работа с оксидиращи вещества; Работа с токсични вещества; Работа с канцерогенни и мутагенни вещества; Работа със сгъстени (компримирани) газове; Работа с пестициди.

1-20 F-A 72.jpg
01/08/2014
Преработваща промишленост
България
Български

Производство на облекло

Инструментът включва следните модули: Управление на здравето и безопасността при работа; Сгради и подови настилки; Пожарна и аварийна безопасност; Електробезопасност; Физични фактори; Опасности създавани от материали; Използване и съхранение на химични препарати; Работа с компютър и плотер; Настилане и кроене; Шиене и довършителни работи; Топлинна обработка; Опаковане и складиране; Ергономия; Дейности по поддръжка на машини.

Инструментът включва следните модули: Управление на здравето и безопасността при работа; Сгради и подови настилки; Пожарна и аварийна безопасност; Електробезопасност; Физични фактори; Опасности създавани от материали; Използване и съхранение на химични препарати; Работа с компютър и плотер; Настилане и кроене; Шиене и довършителни работи; Топлинна обработка; Опаковане и складиране; Ергономия; Дейности по поддръжка на машини.

2-4 F-A 72_5.jpg
01/07/2014
Хотели, ресторанти и кетъринг услуги
България
Български

Хотели и ресторанти

Инструментът включва следните модули: Политика по здраве и безопасност при работа; Работни пространства; Машини и съоръжения; Фактори на работната среда; Механични опасности; Ергономия на работното място; Извънредни ситуации; Психосоциални рискове; Работа в офис; Хотелско домакинство.

Инструментът включва следните модули: Политика по здраве и безопасност при работа; Работни пространства; Машини и съоръжения; Фактори на работната среда; Механични опасности; Ергономия на работното място; Извънредни ситуации; Психосоциални рискове; Работа в офис; Хотелско домакинство.

1-25 F-A 72.jpg
01/07/2014
Преработваща промишленост
България
Български

Производство на лекарствени вещества

Инструментът включва следните модули: Управление на здравето и безопасността при работа; Организация за осигуряване на пожарна и аварийна безопасност; Експлозивна атмосфера; Сгради и подови настилки; Вътрешнофирмен транспорт; Машини и оборудване; Електробезопасност; Физични фактори; Работа с химични агенти; Производство на активни лекарствени субстанции; Производство на лекарствени форми; Качествен контрол; Складиране; Ремонт и поддръжка; Работа в офис.

Инструментът включва следните модули: Управление на здравето и безопасността при работа; Организация за осигуряване на пожарна и аварийна безопасност; Експлозивна атмосфера; Сгради и подови настилки; Вътрешнофирмен транспорт; Машини и оборудване; Електробезопасност; Физични фактори; Работа с химични агенти; Производство на активни лекарствени субстанции; Производство на лекарствени форми; Качествен контрол; Складиране; Ремонт и поддръжка; Работа в офис.

1-42 F-A 72.jpg
01/07/2014
Управление на отпадъците
България
Български

Събиране и обезвреждане на отпадъци и рециклиране на материали

Инструментът включва следните модули: Политика по здраве и безопасност при работа; Събиране на отпадъци; Територия на предприятието; Работа на поточни линии; Физическо натоварване; Събиране и обработване на опасни отпадъци; Машини и инструменти; Организация на работното време; Психосоциални рискове; Работа в офис.

Инструментът включва следните модули: Политика по здраве и безопасност при работа; Събиране на отпадъци; Територия на предприятието; Работа на поточни линии; Физическо натоварване; Събиране и обработване на опасни отпадъци; Машини и инструменти; Организация на работното време; Психосоциални рискове; Работа в офис.

1-38 F-A 72.jpg
01/07/2014
Моторни превозни средства, ремонтни и свързани дейности
България
Български

Търговия и ремонт на автомобили и мотоциклети

Инструментът включва следните модули: Политика по здраве и безопасност при работа; Работа в офис и шоурум; Работни пространства и съоръжения; Работи по поддръжка и ремонт на автомобили; Работи с горива и антифриз; Физическо натоварване; Работа с опасни вещества; Психосоциални фактори и работно време.

Инструментът включва следните модули: Политика по здраве и безопасност при работа; Работа в офис и шоурум; Работни пространства и съоръжения; Работи по поддръжка и ремонт на автомобили; Работи с горива и антифриз; Физическо натоварване; Работа с опасни вещества; Психосоциални фактори и работно време.

1-28 F-A 72.jpg
01/07/2014
Преработваща промишленост
България
Български

Производство на дървен материал и изделия от него

Инструментът включва следните модули: Управление на здравето и безопасността при работа; Работни места и помещения; Използване на машини и оборудване; Електрически съоръжения и инсталации; Извършване на товаро-разтоварни работи; Шум и вибрации; Опасни вещества; Вътрешнофирмен транспорт; Работа в офис; Пожарна и аварийна безопасност.

Инструментът включва следните модули: Управление на здравето и безопасността при работа; Работни места и помещения; Използване на машини и оборудване; Електрически съоръжения и инсталации; Извършване на товаро-разтоварни работи; Шум и вибрации; Опасни вещества; Вътрешнофирмен транспорт; Работа в офис; Пожарна и аварийна безопасност.

1-11 F-A 72.png
01/05/2014
Селско, горско и рибно стопанство
България
Български

Горско стопанство

Инструментът включва следните модули: Политика по здраве и безопасност при работа; Работно оборудване; Безопасност при дърводобив и други дейности в горското стопанство; Пожарна безопасност; Фактори на работната среда; Организационни аспекти на трудовата дейност; Психосоциални рискове; Работа в офис.

Инструментът включва следните модули: Политика по здраве и безопасност при работа; Работно оборудване; Безопасност при дърводобив и други дейности в горското стопанство; Пожарна безопасност; Фактори на работната среда; Организационни аспекти на трудовата дейност; Психосоциални рискове; Работа в офис.

passenger ships_A - 72_0.jpg
01/05/2014
Транспорт (въздушен, воден и железопътен)
България
Български

Воден транспорт

Инструментът включва следните модули: Общи изисквания по здравословни и безопасни условия на труд на борда на кораба; Противопожарни дейности; Корабно-спасителни дейности; Работна среда; Физическо натоварване; Стрес на работното място; Жилищни помещения на борда на кораба; Машини, съоръжения, механизми и техните елементи; Електрооборудване и инсталации; Спасителни устройства и средства; Вериги, въжета и такелажи, маневрени лебедки, използвани на кораба; Палубни работи; Котвено-швартови операции; Задбордни работи и работа на височина; Работа в затворени или ограничени пространства; Товаро-разтоварни работи; Извършване на ремонтни работи и поддръжка на борда на кораба; Наличие на борда на кораба на външни лица - инспекции, прегледи и други; Пътнически кораби; Фериботи; Танкери; Превоз на насипни товари; Превоз на контейнери; Превоз на опасни товари; Високоскоростни кораби; Тласкаеми състави.

Инструментът включва следните модули: Общи изисквания по здравословни и безопасни условия на труд на борда на кораба; Противопожарни дейности; Корабно-спасителни дейности; Работна среда; Физическо натоварване; Стрес на работното място; Жилищни помещения на борда на кораба; Машини, съоръжения, механизми и техните елементи; Електрооборудване и инсталации; Спасителни устройства и средства; Вериги, въжета и такелажи, маневрени лебедки, използвани на кораба; Палубни работи; Котвено-швартови операции; Задбордни работи и работа на височина; Работа в затворени или ограничени пространства; Товаро-разтоварни работи; Извършване на ремонтни работи и поддръжка на борда на кораба; Наличие на борда на кораба на външни лица - инспекции, прегледи и други; Пътнически кораби; Фериботи; Танкери; Превоз на насипни товари; Превоз на контейнери; Превоз на опасни товари; Високоскоростни кораби; Тласкаеми състави.

1-10 F-A 72_4.jpg
01/05/2014
Образование
България
Български

Образование

Инструментът включва следните модули: Управление на здравето и безопасността при работа; Територия на учебното заведение; Оборудване, инсталации и съоръжения; Фактори на работната среда; Химични вещества и препарати; Трудови дейности и работни процеси; Психо-социални фактори; Готовност за извънредни ситуации.

Инструментът включва следните модули: Управление на здравето и безопасността при работа; Територия на учебното заведение; Оборудване, инсталации и съоръжения; Фактори на работната среда; Химични вещества и препарати; Трудови дейности и работни процеси; Психо-социални фактори; Готовност за извънредни ситуации.

1-34 F-A 72_0.jpg
01/05/2014
Канцеларска и административна дейност
България
Български

Държавно управление

Инструментът включва следните модули: Управление на здравето и безопасността при работа; Територия на предприятието; Работно оборудване, инсталации и съоръжения; Трудови дейности и работни процеси; Работна среда; Организация на работата, взаимоотношения и социална среда; Материали и продукти съдържащи химични вещества; Готовност за извънредни ситуации.

Инструментът включва следните модули: Управление на здравето и безопасността при работа; Територия на предприятието; Работно оборудване, инсталации и съоръжения; Трудови дейности и работни процеси; Работна среда; Организация на работата, взаимоотношения и социална среда; Материали и продукти съдържащи химични вещества; Готовност за извънредни ситуации.

1-1F-A-72.jpg
01/05/2014
Транспорт (въздушен, воден и железопътен)
България
Български

Въздушен транспорт

Инструментът включва следните модули: Шум; Вибрации; Ускорения; Осветление в летателната кабина; Електрически ток и статично електричество; Космическа радиация (йонизиращи лъчения); Нейонизиращи лъчения (радио излъчвания и микровълни); Организационна и социална среда; Нервно-психично напрежение; Биологична и химична среда.

Инструментът включва следните модули: Шум; Вибрации; Ускорения; Осветление в летателната кабина; Електрически ток и статично електричество; Космическа радиация (йонизиращи лъчения); Нейонизиращи лъчения (радио излъчвания и микровълни); Организационна и социална среда; Нервно-психично напрежение; Биологична и химична среда.

1-36 F-A 72.jpg
01/04/2014
Хуманно здравеопазване и социална работа
България
Български

Медико-социални грижи с настаняване

Инструментът включва следните модули: Управление на здравето и безопасността при работа; Територия на предприятието; Работно оборудване, инсталации и съоръжения; Използвани материали и продукти; Работна среда; Трудови дейности и работни процеси; Ръчна работа с тежести; Организация на работата, взаимоотношения и социална среда; Готовност за извънредни ситуации, включително пожарна безопасност.

Инструментът включва следните модули: Управление на здравето и безопасността при работа; Територия на предприятието; Работно оборудване, инсталации и съоръжения; Използвани материали и продукти; Работна среда; Трудови дейности и работни процеси; Ръчна работа с тежести; Организация на работата, взаимоотношения и социална среда; Готовност за извънредни ситуации, включително пожарна безопасност.

Promotional resources
petrol_C - 72.jpg
18/10/2018
България
Дипляни и брошури

Български

Flyer: gas stations tool

This leaflet was created for promoting the OiRA tool for the sector "Retail sale of automotive fuel"
Новини
5-5 F-A 72.jpg
15/03/2020
The Bulgarian Labour Inspectorate (GLI) is planning a series of OiRA seminars in cooperation with the Center for Safety and Health at Work , an EU-OSHA campaign media partner in 2018-19Вижте още
5-12 F-A 72.jpg
07/06/2019
The promotion of OiRA tools and their benefits in assessing workplace risks is reaching across European countries with seminars in Croatia and Bulgaria .Вижте още
5-7 F-A 72.jpg
20/05/2019
The Bulgarian and the Cypriot OiRA partners are promoting their tools with two seminars in May with support from EU-OSHA.Вижте още
OiRA video in BG.PNG
07/05/2018
A new animated video on OiRA has been released in Bulgaria to show how easy it is for businesses across various sectors to manage occupational safety and health (OSH) with OiRA tools.Вижте още
OSH_000084_cropped_DAL.png
12/02/2018
The General Labour Inspectorate in Bulgaria has developed an OiRA tool for the printing sector to help improving the working conditions of the workers in this industry.Вижте още
Landscaping_BG_DAL.png
14/11/2017
The General Labour Inspectorate in Bulgaria has developed an OiRA tool for the ‘landscaping service activities’ sector to help identifying and assessing the risks in the provision of these services.Вижте още
DAL_Courier services_BG_cropped.jpg
31/07/2017
The General Labour Inspectorate in Bulgaria has developed a new OiRA tool for the courier services sector to help identifying and assessing the risks in the provision of these services.Вижте още