You are here

ЕС и национални партньори

Изберете държавата, от която се интересувате, за да намерите повече за инструментите и свързаните с тях материали, налични за тази държава. Инструментите, разработени от секторните социални партньори в ЕС, могат да бъдат намерени като кликнете върху знамето на ЕС.

17
17
69
250
32
eu.jpg
12
17
2
BE.gif
10
24
2
BG.gif
37
41
1
HR.gif
1
5
1
CY.gif
9
11
1
CZ.gif
1
12
1
FI.gif
2
5
1
FR.gif
5
17
1
GR.gif
13
14
1
IT.gif
1
2
1
LV.gif
11
23
1
LT.gif
15
20
1
MT.gif
3
5
2
PT.gif
9
15
1
SI.gif
17
21
1
ES.gif
4
13
2
IS.gif
3
5
1