You are here

ЕС и национални партньори

Изберете държавата, от която се интересувате, за да намерите повече за инструментите и свързаните с тях материали, налични за тази държава. Инструментите, разработени от секторните социални партньори в ЕС, могат да бъдат намерени като кликнете върху знамето на ЕС.

16
17
68
146
31
eu.jpg
10
12
2
BE.gif
8
16
2
BG.gif
37
38
1
HR.gif
1
1
1
CY.gif
9
9
1
CZ.gif
1
1
1
FI.gif
1
1
1
FR.gif
4
4
1
GR.gif
7
7
1
IT.gif
1
1
1
LV.gif
10
11
1
LT.gif
9
9
1
MT.gif
1
1
1
PT.gif
7
7
1
SI.gif
17
17
1
ES.gif
4
7
2
IS.gif
3
3
1