Национални партньори

Националните партньори на OiRA са главно националните органи (министерства, инспекции по труда) и националните агенции за БЗР, решили да се присъединят към общността OiRA и да разработят и въведат програмата OiRA в страната си.

Белгия

България

Хърватия

Кипър

Чешка република

Финландия

Франция

Гърция

Унгария

Исландия

Италия

Латвия

Литва

Малта

Португалия

Словакия

Словения

Испания