You are here

Croatian Institute for Health Protection and Safety at Work - Хърватия

Данни за контакт
Radoslava Cimermana 64a
10020
Zagreb
Хърватия
Website:
Общ телефонен номер:
+385 1 655 87 05
Европейската агенция за безопасност и здраве при работа е мрежова организация с „фокусна точка“ във всяка от държавите членки, както и в държавите членки, кандидат-членки и потенциални кандидат-членки на Европейската асоциация за свободна търговия (ЕАСТ). Можете да се свържете с националната фокусна точка тук