ЧЗВ за OiRA

Непременно проверете често задаваните въпроси (ЧЗВ) по-долу, преди да зададете въпрос. Може би той е получил вече отговор.

1. Какво представлява OiRA?

Разработен от Европейската агенция за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA), OiRA (Онлайн интерактивна оценка на риска) е лесно за използване, безплатно уеб приложение, което може да помогне на микропредприятията и малките предприятия да въведат стъпка по стъпка процеса на оценка на риска — от идентифициране и оценка на риска на работното място до вземането на решение за превантивни действия и изпълнението на тези действия, както и за мониторинг и докладване.

2. Защо беше създаден OiRA?

Съществуват достатъчно доказателства, за да се заключи, че микропредприятията и малките предприятия (ММП) като цяло имат някои недостатъци, когато става въпрос за оценка на риска и приемането на превантивна политика. OiRA има за цел да преодолее това и да допринесе за подобряване на безопасността и здравето при работа (БЗР) в ММП.

3. Какво представлява оценката на риска?

Оценката на риска представлява систематична проверка на всички аспекти от работата, при която се отчитат:

 • какво може да предизвика нараняване или телесна повреда;
 • дали опасностите могат да бъдат елиминирани, и ако не — ;
 • какви превантивни или защитни мерки трябва да се въведат за контрол на рисковете.
4. Защо не всички раздели на уеб сайта са достъпни на всички официални езици на ЕС?

Само по-установените раздели на този сайт са преведени на всички официални езици на ЕС, а тези, които постоянно се актуализират, са достъпни само на английски език. Това се прави в опит да се рационализират ресурсите на EU-OSHA.

5. Какво представлява общността на OiRA?

Общността на OiRA е съставена от организациите и от хората, които разработват инструментите на OiRA. Тя има за цел да улесни развитието на инструментите на OiRA чрез стимулиране на обмена на инструменти, познания и добри практики, насърчаване на съвместната работа, укрепване на съществуващите взаимоотношения в рамките на общността и създаване на нови взаимоотношения.

6. Може ли да се направи препратка към уебсайта на OiRA?

Да. EU-OSHA позволява (и приветства) връзки към всички уеб страници (инструменти OiRA, промоционални материали OiRA, ...) от уебсайта на OiRA.

7. Кой може да стане партньор на OiRA и член на общността на OiRA?

Секторни социални партньори (организации на работодатели и служители) на равнище ЕС и национално равнище и органите на ЕС и националните органи (министерства, инспекции по труда, агенции БЗР и т.н.).

8. Съществува ли политика на поверителност, свързана с OiRA?

Инструментът OiRA се предоставя на разположение на потребителите от EU-OSHA. Тъй като EU-OSHA е орган на ЕС, Регламент (ЕО) № 45/2001 се прилага директно, като гарантира, че всички данни се обработват безпристрастно и законно, само за ограничени и изрично указани цели, и се съхраняват по сигурен начин.

В инструмента се съхраняват следните видове лични данни:

 • електронна поща за връзка
 • имената на лицата, отговорни за мерките, посочени в плана за действие (предоставянето на тези имена не е задължително)
 • други имена, които могат да бъдат въведени в полетата за свободен текст

EU-OSHA взема следните мерки за защита на личните данни:

 • личните данни са недостъпни за външни потребители
 • мерки за сигурност с цел защита срещу неразрешен достъп
 • подходящо криптиране на комуникацията

Пълният текст на Декларацията за поверителност на OiRA е достъпен тук.

9. Как общността на OiRA споделя и адаптира работата си?

Споделянето на информация се извършва чрез лицензите „Криейтив Комънс“.

Тази форма на лиценз предлага на потребителите възможността да споделят и да приспособяват работата си според редица конкретни условия, включително работата да не бъде комерсиална и да бъде правилно определена.

За повече информация отидете на http://creativecommons.org/ и http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/.

10. Какъв вид софтуер е OiRA?

OiRA е софтуер с отворен код. Софтуер, който е безплатен и с отворен код, е достъпен с лиценз, даващ право на потребителите да употребяват, да се обучават, да променят и подобряват дизайна чрез достъпа до изходния код.

OiRA е изграден върху търговска система за управление на съдържанието „Plone“(1) и запазва своята бизнес логика в допълнителни пакети „Euphorie“ (2) и „osha.oira“ (3). Интерфейсът използва последната версия на технологията HTML5 и предоставя богати възможности за взаимодействие с библиотеката Patternslib(4).


(1) https://plone.org/
(2) https://github.com/EU-OSHA/euphorie
(3) https://github.com/EU-OSHA/osha.oira
(4) http://patternslib.com/

11. Какво осигуряват инструментите на OiRA?

Инструментите на OiRA осигуряват:

 • Може да бъде изтеглен документ, записващ резултатите от оценката на риска, който може да се редактира и отпечатва. Този запис може да служи като основа за информацията, която се предава на съответните лица; за наблюдение с цел преценка дали е необходимо въвеждането на мерки; за доказателства, които да бъдат изготвени за надзорните органи; както и за всяко преразглеждане при промяна на обстоятелствата.
 • План за действие (който също може да се свали, редактира и отпечата), фокусиращ се върху превантивните мерки, които трябва да се въведат, кой с какво се занимава, какви са сроковете и т.н.
 • Преглед на всички рискове. Този запис може да се използва като основа за предоставяне на информация на заинтересованите лица и за мониторинг върху идентифицираните рискове, както и за това дали се вземат правилните мерки.
 • Преглед на превантивните и предпазните мерки, които трябва да се въведат. Този запис може да се използва като основа за предоставяне на информация на заинтересованите лица и за мониторинг на мерките, които трябва да се въведат през следващите три месеца.
12. Какво е необходимо, за да се регистрирате в инструмента OiRA?

Трябва да се предоставят актуален имейл адрес и парола. Веднага след регистрацията може да стартирате инструмента (не е необходимо да чакате получаването на потвърждаващ имейл).

Влизането в профила изисква имейл адрес и парола, след което потребителят автоматично се насочва към регистрирания акаунт.

Оценката и детайлите за влизане в профила са лични и не се виждат от другите (вижте политиката за конфиденциалност на OiRA).

13. Какво се включва в провеждането на тестова сесия в инструмент на OiRA?

Всеки потребител може да започне да използва този инструмент, без да е нужно да се регистрира, чрез провеждане на тестова сесия. След това, ако инструментът отговаря на нуждите и очакванията, потребителят може да се регистрира чрез предоставяне на имейл адрес и парола. Потребителите-гости не могат да съхраняват напредъка си или да отпечатват доклади.

14. Какво става, ако потребителят забрави паролата си?

Потребителят може да поиска напомняне за паролата, което ще генерира изпращането на информацията, свързана с влизането в профила, при въвеждането на актуален имейл адрес.

15. Възможно ли е да се променят паролата и/или имейл адресът за даден профил?

След като влязат в профила си, потребителите могат да кликнат върху малкия триъгълник в горния десен ъгъл на страницата (в близост до техния имейл адрес) и да последват връзката, за да актуализират паролата си и/или имейл адреса си.

16. Нужно ли е оценката на риска да се извърши в една сесия, или може да бъде запаметена, за да се върне към нея на по-късен етап?

След като сесията на инструмента OiRA започне, потребителят е в състояние да спре преди края. Сесията може да се рестартира на по-късна дата, като се избере заглавието на сесията на инструмента OiRA. Всеки път, когато се избере опцията „продължи“, предоставената информация се съхранява.

17. Възможно ли е да се отвори втори инструмент OiRA или да се направи друга оценка със същия инструмент (при използване на един и същи профил)?

След като влезете в профила си, при кликване върху малкия триъгълник в горния ляв ъгъл (в близост до името на инструмента OiRA, който използвате) ще имате достъп до предишни сесии и оценки на риска и ще можете да изберете опцията „започни нова сесия“. С помощта на един и същ инструмент и един и същ профил може да се запази повече от една сесия, при условие че сесиите са запаметени под различни имена. Важно е потребителят да запише имейл адреса, паролата и името, които дава на всяка сесия на инструмента OiRA.

18. Какво става, ако даден потребител има проблеми с визуализирането на OiRA на компютър, таблет или мобилен телефон?

Важно е да се уверите, че използвате най-новата версия на уеб браузъра. За най-добър резултат се препоръчват следните уеб браузъри: Windows Internet Explorer (IE 11), Google Chrome, Firefox и Safari.