You are here

Инструменти

Предоставените тук секторни инструменти на OiRA са на разположение на малките предприятия и микропредприятия, за да извършват оценка на риска, като им помагат да направят документирана оценка, съобразена с изискванията им. Инструментите могат свободно да се изтеглят и лесно да бъдат достъпни чрез кликване върху съответната връзка. Всяка връзка е придружена от кратко описание на инструмента и името на партньора на OiRA, който я е разработил. Инструментите могат да се търсят по държава, език и сектор.

Toggle search
Toggle search
Показване 1 – 10 от 217
5-22 F-A 300.jpg
24/09/2020
Хуманно здравеопазване и социална работа
Чешка република
Чешки

Dentist's practice

1-14 F-A 300.jpg
24/09/2020
Хуманно здравеопазване и социална работа
Чешка република
Чешки

Doctor's practice

1-41 F-A 300.jpg
03/09/2020
Инструменти с общо предназначение/за специфични рискове
Чешка република
Чешки

Forklifts

generic item_A - 300.jpg
03/09/2020
Инструменти с общо предназначение/за специфични рискове
Чешка република
Чешки

Generic

Covid19 A - 300_10.jpg
03/09/2020
Инструменти с общо предназначение/за специфични рискове
Чешка република
Чешки

COVID-19

Covid19 A - 72.jpg
01/09/2020
Инструменти с общо предназначение/за специфични рискове
Латвия
Латвийски

COVID-19

printing_A - 300.jpg
01/09/2020
Създаване и разпространение на информация и творчески продукти и далекосъобщения
Финландия
Фински

Printing

Covid19 A - 300_11.jpg
09/07/2020
Инструменти с общо предназначение/за специфични рискове
Литва
Литовски

COVID-19

fishing_A - 72.jpg
08/07/2020
Селско, горско и рибно стопанство
Франция
Френски

Shellfish activities

The tool has been developed and published by the French Maritime Prevention Institute.

fishing_A - 300.jpg
08/07/2020
Селско, горско и рибно стопанство
Франция
Френски

Fishing

The tool has been developed and published by the French Maritime Prevention Insitute.

Pages