You are here

Инструменти

Предоставените тук секторни инструменти на OiRA са на разположение на малките предприятия и микропредприятия, за да извършват оценка на риска, като им помагат да направят документирана оценка, съобразена с изискванията им. Инструментите могат свободно да се изтеглят и лесно да бъдат достъпни чрез кликване върху съответната връзка. Всяка връзка е придружена от кратко описание на инструмента и името на партньора на OiRA, който я е разработил. Инструментите могат да се търсят по държава, език и сектор.

Toggle search
Toggle search
Показване 1 – 10 от 168
1-10 F-A 72.jpg
06/05/2019
Учебни заведения
Литва
Lithuanian

Educational establishments

The tool is suitable for educational staff in a wide variety of educational establishments, such as pre-school educational establishments, schools, training schools and universities. People working in the sector are facing risks related to dealing with a lot of different psychosocial risk factors, such as third party violence, bullying and high workload, ergonomic risk factors, e.g. related to standing/seated work and many others as well as other physical risks such as exposure to noise. The tool starts with the identification of hazards and assesses the level of risk, then it allows end-users to choose the most suitable preventive actions to eliminate or reduce risk. Also included are measures for prevention. This tool is an easy way to improve working conditions of teachers.
1-31 F-C 72.jpg
11/04/2019
Сухопътен превоз на пътници
Финландия
Finnish

Bus and coach companies

The passenger road traffic tool has been created by the Finnish Institute of Occupational Health together with social partners: The Finnish Bus and Coach Association, Employers' Federation of Road Transport, Transport Workers’ Union AKT and The Centre for Occupational Safety. The tool is meant for micro and small bus and coach companies to help them managing successfully occupational safety and health risks in their daily work.
main photo_Venues_0.jpg
12/02/2019
Изпълнения на живо — места за провеждане
Гърция
Greek

Live performance - Venues

The live performance sector encompasses artistic productions and workplaces with a great diversity of elements to be considered in relation to occupational health and safety. The tool covers, among other things, the technical elements in relation to set, rigging and stage; the special elements, stunts and artistic performance activities on the stage; the chemical and hazardous substances used in special effects; frequent high noise levels; and the presence of an audience. Considering these risks, it's clear that a sector-specific risk assessment is vitally necessary to prevent accident and injury. The tool is focused on venues such as opera houses, theaters, etc. that are hosting different live productions.
main photo_Productions.jpg
12/02/2019
Изпълнения на живо — продукции
Гърция
Greek

Live performance - Productions

The live performance sector encompasses artistic productions and workplaces with a great diversity of elements to be considered in relation to occupational health and safety. The tool covers, among other things, the technical elements in relation to set, rigging and stage; the special elements, stunts and artistic performance activities on the stage; the chemical and hazardous substances used in special effects; frequent high noise levels; and the presence of an audience. Considering these risks, it's clear that a sector-specific risk assessment is vitally necessary to prevent accident and injury. The tool includes also the cooperation between the production and the different venues hosting productions when going on tour.
OSH_001092_0.jpg
31/01/2019
Селско стопанство
Литва
Lithuanian

Agriculture

The agricultural sector is one of the most dangerous sectors having high figures on accidents at work. Accidents often occur due to inappropriate machinery, unprotected parts of the machinery, not preventing workers from entering hazardous areas etc. Employees assigned to work with agricultural machinery are often not trained properly about safety and health at work and are not aware of the safety and health requirements set by the equipment manufacturer for the operation of the equipment. in addition people working in the sector are facing risks related to dealing with dangerous substances, high physical workload because of manual handling, etc. Proper health and safety risk assessments done with this tool, can prevent many of these risks and help the employer to find proper solutions.
Petrol Station.jpg
31/01/2019
Автомобилен транспорт
България
Bulgarian

Бензиностанции

Инструментът може да бъде използван от малки и по-големи бензиностанции, включително такива, които разполагат с търговска секция – магазин и място за предлагане на храна, автомивка и др. Разгледани са основните организационни изисквания, свързани със здравето и безопасността при работа, както и основните рискове, свързани с площадката, оборудването, електрообзавеждането, работата с ръчни инструменти и работната среда, присъствието на посетители и тяхната безопасност, както и управлението на психосоциалните фактори и на работното време като важни условия за гарантиране на здравето и безопасността на работещите на бензиностанциите, на клиентите и на работниците на различни доставчици, които също посещават площадката. В специален модул е обърнато внимание на готовността за извънредни ситуации. Разгледани са подробно мерките за планиране за извънредни ситуации, както и мерките за предотвратяване и действие при пожари и бедствия. Оценката на риска позволява да бъде моделирана според обхвата на дейността на конкретна бензиностанция чрез възможностите за отбелязване на опцията „не е приложимо“, в случаите в които подобна дейност не се изпълнява и съответно свързаните с нея рискове не са приложимо.
Cement.jpg
31/01/2019
Строителство
България
Bulgarian

Производство на бетон, бетонови и варови разтвори

Инструментът може да бъде използван от производители на бетон, бетонови и варови разтвори. Приложим е както за мобилни, така и за стационарни инсталации за производство. Разгледани са основните организационни изисквания, свързани със здравето и безопасността при работа, както и основните рискове, свързани с площадката, производствения процес, ремонта и поддържката на оборудването, използването на транспортни средства, присъствието на посетители и тяхната безопасност, както и управлението на психосоциалните фактори и на работното време като важни условия за гарантиране на здравето и безопасността на работещите и посетителите на площадката. В специален модул е обърнато внимание на готовността за извънредни ситуации. Разгледани са подробно мерките за планиране за извънредни ситуации, както и мерките за предотвратяване и действие при пожари и бедствия. Оценката на риска позволява да бъде моделирана според обхвата на дейността на конкретна организация чрез възможностите за отбелязване на опцията „не е приложимо“, в случаите в които подобна дейност не се изпълнява и съответно свързаните с нея рискове не са приложимо.
Photo pharmacies resized.jpg
08/01/2019
Търговски магазини
Латвия
Latvian

Pharmacies

This tool is intended for pharmacy shops. Workplaces in pharmacy shops can be characterized by multiple risk factors such as: work with complicated clients, stealing of goods, prolonged standing, computer work with complex and slow systems, long working hours, chemical substances etc. The tool starts with the identification of hazards and assesses the level of risk. It allows end-users to choose the most suitable preventive actions to eliminate or reduce identified risks. Do not forget to implement the proposed preventive measures! The tool includes tips on reduction of stress and fatigue, ergonomics, physical security of employees, work with clients and workplace health promotion. These tips facilitate proper accident prevention, reduction the load for the back and joints, as well as to introducing the main principles of fire protection etc. The tool is an easy way to improve working conditions for workers in pharmacy shops. Using this tool can contribute to keep them healthy, motivated and with good work ability.
Psychosocial.jpg
18/12/2018
Малта
English

Psychosocial

This OiRA tool is intended to assist duty holders manage psychosocial risks and outline the possible preventive measures which mitigate against such risks. This tool provides guidance in how complex psychosocial issues can be handled adequately at the place of work.
Generic.jpg
18/12/2018
Общо
Малта
English

Generic

This generic OiRA tool is intended for micro and small enterprises from all the sectors of the economy. This tool is divided into separate modules, which address different subjects such as occupational health and safety in general, physical agents, chemicals, stress, and manual handling. The tool will help users to identify the risks in one’s company and offers measures to deal with them.

Pages