Promotional resources

Общността на OiRA знае колко е важно да се популяризират инструментите на OiRA и да се осигури използването им от целевите потребители. Тя непрекъснато разработва нови рекламни материали, които са насочени към по-широк кръг от микро- и малки предприятия и имат за цел да ги убедят да използват тази инструменти.

В тях е включено всичко — от видеозаписи и инфографики до по-обичайните информационни справки и презентации. Всички материали могат да бъдат изтеглени безплатно и можете да търсите в тях по страна, език и категория.

Видеозаписите и инфографиките обясняват и популяризират по интригуващ начин проекта OiRA, общата идея на инструментите на OiRA и някои специфични секторни инструменти на OiRA.

С помощта на дипляни и брошури OiRA и новите инструменти на платформата могат да бъдат популяризирани сред широката аудитория. Те предоставят кратки обобщения на основната информация и чрез тях потребителите могат да разберат накратко какво представляват инструментите на OiRA и как да получат достъп до тях.

Стандартните ни презентации за OiRA са подходящ източник за партньорите на OiRA, както и за всеки, който има специален интерес към платформата или към интерактивните инструмент за оценка на риска като цяло.

Конкретните примери за прилагането на OiRA в различни държави членки са силен аргумент в подкрепа на използването на инструментите. Те поставят акцент върху конкретни теми, например изграждане на партньорства с цел достигане до крайните потребители или насърчаване и разработване на инструменти за OiRA.

Нашите ръководства и наръчници са предназначени да подпомагат партньорите на OiRA и техните посредници в целия процес на разработване и популяризиране на инструментите за OiRA.

Постерите, ролковите банери и други материали целят да привлекат вниманието, като отправят ясно послание и приканват потенциалните потребители да се възползват от инструментите на OiRA за управление на професионалните рискове.