RSS емисии

RSS емисии на Агенцията

Тази страница съдържа преглед на RSS (Какво е RSS?) емисии, които в момента се поддържат на osha.europa.eu. Абонирайте се за нашите RSS (Really Simple Syndication) емисии, за да получавате информация направо на своя екран!

За преглед на емисиите във вашия RSS агрегатор (Какво е агрегатор):

  1. Копирайте URL адрес/пряк път, отговарящ на темата, която ви интересува.
  2. Вмъкнете URL адреса във вашия четец.

Ако използвате онлайн RSS услуга, използвайте пряк път:

  1. Кликнете върху бутона за пряк път за вашата услуга.
  2. Кликнете върху бутона „Add to Any”, ако вашата услуга не е в списъка.
     
Забележка
Избраният език е английски. Ако искате да се абонирате за емисии на друг език, първо сменете езика на страницата.
 

Обща информация