You are here

Fakta a čísla (ESENER)

Evropský průzkum podniků na téma nových a vznikajících rizik (ESENER) prováděný agenturou EU-OSHA je rozsáhlý průzkum, který zjišťuje, jak jsou na evropských pracovištích řízena rizika BOZP.

Zástupci tisíců podniků a organizací z celé Evropy odpovídají na dotazníky průzkumu ESENER, které se zaměřují zejména na:

 • všeobecná rizika BOZP a jejich řízení,
 • psychosociální rizika, jako jsou stres, šikana a obtěžování,
 • motivační faktory a překážky při řízení BOZP,
 • účast zaměstnanců na BOZP.

Průzkum realizovaný v roce 2014 je ještě podrobnější a obsáhlejší než první průzkum. Vzorky byly zvětšeny o polovinu a ve třech zemích byly vnitrostátní vzorky dále rozšířeny. Průzkum ESENER-2 poprvé zahrnuje mikropodniky s 5 až 10 zaměstnanci a zemědělské podniky.

 • Hodnocení rizik na pracovišti prováděná pravidelně a především interními zaměstnanci

  Nejspíše existuje korelace s velikostí podniku, jelikož procentuální podíl podniků, ve kterých hodnocení rizik provádějí hlavně interní zaměstnanci, narůstá s velikostí podniku.

  Z toho nevyplývají žádné závěry o kvalitě těchto hodnocení rizik, avšak v zásadě a za předpokladu, že ti, kdo kontrolují práci, mají nejlepší možnost kontrolovat rizika, by všechny podniky měly být schopny provádět základní hodnocení rizik pouze s využitím vlastních zaměstnanců.

  Hodnocení rizik na pracovišti prováděná pravidelně podle zemíIkona zvětšení
 • Hodnocení rizik na pracovišti prováděná pravidelně

  Z průzkumu ESENER-2 vyplývá, že 77 % podniků v zemích EU-28 provádí hodnocení rizik pravidelně. Podle očekávání existuje pozitivní korelace s velikostí podniku.

  Absolutní hodnoty hodnocení rizik vyplývající z průzkumu ESENER-2 jsou do jisté míry pravděpodobně nadhodnocené. Tento typ „chyby měření“ je společný všem průzkumům a v rámci průzkumu ESENER-2 bylo vyvinuto veškeré úsilí, aby byl minimalizován. Nejdůležitější je, že metodika zajišťuje, aby uvedené hodnoty bylo možné použít pro platná srovnání zemí a pro analýzu s ohledem na další proměnné, což jsou hlavní cíle průzkumu.

  Více

  Stisknutím zvětšitIkona zvětšení
 • Proč se neprovádí pravidelné hodnocení rizik

  Hlavními uváděnými důvody, proč se neprovádí pravidelné hodnocení rizik, jsou, že rizika a nebezpečí jsou již známá (83 %) a že neexistují žádné velké problémy (80 %).

  Zajímavé je, že důvod, že je postup příliš zatěžující, uvádějí nejmenší podniky méně často než jejich větší protějšky: 22 % podniků zaměstnávajících od 5 do 9 osob v porovnání s 31 % podniků zaměstnávajících více než 250 osob.

  Stisknutím zvětšitIkona zvětšení
 • Důvody pro řešení otázek BOZP

  Plnění zákonné povinnosti uvádí jako hlavní důvod 85 % podniků v zemích EU-28.

  Existuje mírná pozitivní korelace s velikostí podniku, z hlediska odvětví však neexistují žádné významné rozdíly. Druhou nejvýznamnější motivací k činnosti v oblasti BOZP je naplňování očekávání zaměstnanců nebo jejich zástupců (79 %).

  Stisknutím zvětšitIkona zvětšení
 • Hlavní problémy při řešení otázek BOZP

  Z výsledků členěných podle velikosti podniku vyplývá, že nejmenší podniky častěji než jejich větší protějšky uvádějí tyto dva faktory: složitost zákonných povinností a administrativa.

  Naproti tomu nedostatečnou informovanost jak zaměstnanců, tak vedení uvádějí zejména největší podniky. Toto zjištění je zajímavé, protože naznačuje, že s růstem velikosti podniku může být obtížnější řídit pozitivní kulturu nebo atmosféru bezpečnosti.

  Stisknutím zvětšitIkona zvětšení
 • Rizikové faktory v podniku

  Nejčastěji zjištěnými rizikovými faktory jsou nutnost jednat s problémovými zákazníky, žáky nebo pacienty (58 % podniků v zemích EU-28), dále únavné nebo bolestivé pozice (56 %) a opakované pohyby rukou nebo paží (52 %).

  V kontextu současných společenských změn odrážejí zjištění průzkumu ESENER-2 pokračující růst odvětví služeb.

  Stisknutím zvětšitIkona zvětšení
 • Dva nejčastěji uváděné rizikové faktory

  Riziko úrazů při práci se stroji či nářadím je nejčastěji uváděným rizikovým faktorem v odvětví stavebnictví, nakládání s odpady, zásobování vodou a elektřinou (82 % podniků v tomto odvětví v zemích EU-28), zemědělství, lesnictví a rybářství (78 %) a zpracovatelském průmyslu (77 %).

  Nutnost jednat s problémovými zákazníky, pacienty, žáky atd. je nejčastějším rizikovým faktorem v odvětví vzdělávání, zdravotní a sociální péče (75 %) a v odvětví obchodu, dopravy, stravování/ubytování a rekreačních činností (62 %).

  Stisknutím zvětšitIkona zvětšení