You are here
1_shutterstock_216580792.jpg

Možnosti financování

Agentura EU-OSHA pravidelně poskytuje informace o možnostech financování iniciativ v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) v EU, aby pomohla partnerům OiRA zajistit potřebné prostředky k provádění platformy OiRA. Nejnovější příručkou týkající se financování, kterou agentura EU-OSHA zveřejnila, je příručka s názvem „Možnosti financování EU pro zainteresované subjekty agentury EU-OSHA“.

Cílem příručky je pomoci všem zainteresovaným subjektům agentury EU-OSHA najít vhodné možnosti financování. Má zvyšovat povědomí o různých možnostech financování na úrovni EU od financování výzkumu v oblasti BOZP po aktivity prováděné veřejnými institucemi a projekty iniciované různými sociálními partnery.

Upozorňuje se na možnosti financování společných iniciativ v různých členských státech EU (často včetně členských států a kandidátských zemí Evropského sdružení volného obchodu). Kromě toho příručka obsahuje oddíl o vnitrostátním financování z evropských strukturálních a investičních fondů v několika členských státech.