Vnitrostátní partneři

Vnitrostátní partneři OiRA jsou zejména vnitrostátní orgány (ministerstva a inspektoráty práce) a vnitrostátní instituty BOZP, které se rozhodly přidat ke komunitě OiRA a vytvořit a provádět program OiRA ve svých zemích.

Belgie

Bulharsko

Chorvatsko

Kypr

Česká republika

Finsko

Francie

Řecko

Maďarsko

Island

Itálie

Lotyšsko

Litva

Malta

Portugalsko

Slovensko

Slovinsko

Španělsko