You are here

Finnish Institute of Occupational Health - Finsko

Kontaktní údaje
Lemminkaisenkatu 14-18 B
FI-20520
Turku
Finsko
Website:
Dedicated OiRA website:
Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci je síťová organizace, která má „kontaktní místo“ v každém členském státě, jakož i ve státech Evropského sdružení volného obchodu (ESVO) a kandidátských a potenciálních kandidátských zemích. Na národní kontaktní místo se můžete obrátit zde.
Toggle filterClear filter
OiRA Tools
Maanteiden tavaraliikenne
09/01/2018
Silniční doprava
Finsko
Finnish

Road transport

For the small-scale enterprises of the road transport is offered a web-based, cost-free and easy-to-use tool, OiRA (Online Interactive Risk Assessment) for the risk assessment at the workplace. The goal is to promote the safety culture of the companies in the road transport sector and also increase the systematic carry out of the risk assessment process. Good working environment secures the result!
OiRA Tools
Maanteiden tavaraliikenne
09/01/2018
Silniční doprava
Finsko
Finnish

Road transport

For the small-scale enterprises of the road transport is offered a web-based, cost-free and easy-to-use tool, OiRA (Online Interactive Risk Assessment) for the risk assessment at the workplace. The goal is to promote the safety culture of the companies in the road transport sector and also increase the systematic carry out of the risk assessment process. Good working environment secures the result!