You are here

National Working Environment Authority - Dánsko

Kontaktní údaje
Landskronagade 33
2100
Copenhagen
Dánsko
Telefon:
+45 7012 1288
Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci je síťová organizace, která má „kontaktní místo“ v každém členském státě, jakož i ve státech Evropského sdružení volného obchodu (ESVO) a kandidátských a potenciálních kandidátských zemích. Na národní kontaktní místo se můžete obrátit zde.