OiRA: časté otázky

Než se zeptáte, podívejte se na „časté otázky“ níže. Váš dotaz již možná byl zodpovězen.

1. Co je OiRA?

OiRA je bezplatná webová aplikace, kterou vyvinula Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA), která se snadno používá a může pomoci mikropodnikům a malým podnikům zavést proces hodnocení rizik krok za krokem – od identifikace a vyhodnocení rizik na pracovišti přes rozhodování o preventivních opatřeních a jejich realizaci po sledování a podávání zpráv.

2. Proč byla platforma OiRA zřízena?

Existuje dostatek důkazů, aby bylo možné dospět k závěru, že v mikropodnicích a malých podnicích lze obecně nalézt určité nedostatky, pokud jde o hodnocení rizik a přijetí politiky prevence. Cílem platformy OiRA je tento problém překonat a přispět ke zlepšování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) v mikropodnicích a malých podnicích.

3. Co je hodnocení rizik?

Hodnocení rizik je systematické zkoumání všech aspektů práce, které zahrnuje otázky:

 • co by mohlo způsobit úraz nebo újmu,
 • zda lze nebezpečí odstranit, a pokud ne,
 • jaká preventivní nebo ochranná opatření je třeba zavést pro kontrolu rizik.
4. Proč nejsou všechny sekce webu k dispozici ve všech jazycích EU?

Do všech jazyků EU byly přeloženy pouze sekce tohoto webu, které jsou stálejší, ty, které se soustavně aktualizují, jsou k dispozici pouze v angličtině. Agentura EU-OSHA se tak snaží racionalizovat své zdroje.

5. Co je komunita OiRA?

Komunitu OiRA tvoří organizace a lidé vyvíjející nástroje OiRA. Jejím účelem je usnadnit vývoj nástrojů OiRA podněcováním výměny nástrojů, poznatků a správné praxe, podporou spolupráce, posilováním stávajících vztahů v rámci komunity a navazováním nových.

6. Je možné odkazovat na webové stránky OiRA?

Ano. Agentura EU-OSHA povoluje (a vítá) odkazy na všechny stránky (nástroje OiRA, propagační materiály OiRA a podobně) webu OiRA.

7. Kdo se může stát partnerem OiRA a členem komunity OiRA?

Odvětvoví sociální partneři (organizace zaměstnavatelů a zaměstnanců) na úrovni EU a členských států a orgány EU a vnitrostátní orgány (ministerstva, inspektoráty práce, instituty BOZP atd.).

8. Má platforma OiRA stanovenou politiku ochrany osobních údajů?

Nástroj OiRA uživatelům poskytuje agentura EU-OSHA. Jelikož se jedná o orgán EU, uplatní se nařízení (ES) č. 45/2001 přímo, čímž je zaručeno, že všechny údaje jsou zpracovávány korektně a zákonným způsobem, pouze pro omezené a výslovně vymezené účely a jsou uchovávány bezpečně.

V nástroji jsou uchovávány tyto druhy osobních údajů:

 • kontaktní e-mailová adresa,
 • jména osob odpovídajících za opatření stanovená v akčním plánu (poskytnutí těchto jmen není povinné),
 • jména dalších osob, která mohou být uvedena v polích vymezených pro libovolný text.

Agentura EU-OSHA přijala tato opatření k ochraně osobních údajů:

 • osobní údaje nejsou přístupné externím uživatelům,
 • bezpečnostní opatření pro ochranu před neoprávněným přístupem,
 • odpovídající šifrování komunikace.

Úplné znění politiky ochrany osobních údajů platformy OiRA je k dispozici zde.

9. Jak komunita OiRA sdílí a upravuje svá díla?

Sdílení se provádí prostřednictvím licencí Creative Commons.

Tato forma licence uživatelům umožňuje sdílet a upravovat dílo při dodržení několika stanovených podmínek, včetně sdílení a upravování pro nekomerční účely a s řádným uvedením zdroje.

Více informací naleznete na adrese http://creativecommons.org/ a http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/.

10. Jaký druh softwaru je OiRA?

OiRA je otevřený software. Bezplatný a otevřený software je volně licencovaný tak, aby uživatelé byli oprávněni používat, studovat, měnit a vylepšovat jeho design prostřednictvím dostupnosti jeho zdrojového kódu.

Platforma OiRA je vyvinuta na bázi systému pro správu obsahu „Plone“(1) a její obchodní logika je uložena v balíčcích doplňků „Euphorie“ (2) a „osha.oira“(3). Front-end využívá nejnovější technologii HTML5 a poskytuje bohaté interakce prostřednictvím knihovny Patternslib(4).


(1) https://plone.org/
(2) https://github.com/EU-OSHA/euphorie
(3) https://github.com/EU-OSHA/osha.oira
(4) http://patternslib.com/

11. Co nástroje OiRA poskytují?

Nástroje OiRA poskytují:

 • dokument obsahující výsledky hodnocení rizik, který je možné si stáhnout, upravit a vytisknout. Tento záznam lze použít jako základ pro informace, které se předají dotčenými osobám; v rámci sledování pro posouzení, zda byla zavedena nezbytná opatření; jako doklad, který se předloží orgánům dohledu, a pro účely přezkumu v případě, že dojde ke změně situace,
 • akční plán (který se dá také stáhnout, upravit a vytisknout) zaměřující se na preventivní opatření, která je třeba přijmout, jaké úkoly je třeba splnit, kdo je má splnit a do kdy atd.,
 • přehled všech rizik. Tento záznam lze použít jako základ pro předávání informací dotčeným osobám a při sledování, zda jsou zjištěná rizika a opatření, která je třeba přijmout, řádně řešena,
 • přehled preventivních a ochranných opatření, která je třeba přijmout. Tento záznam lze použít jako základ pro předávání informací dotčeným osobám a při sledování opatření, která mají být přijata během tří následujících měsíců.
12. Co je zapotřebí k registraci v nástroji OiRA?

Je nutno poskytnout platnou e-mailovou adresu a heslo. Jakmile se uživatel zaregistruje, může začít nástroj používat (není třeba čekat na potvrzovací e-mail).

K přihlášení je potřeba e-mailová adresa a heslo a uživatel je automaticky přesměrován do svého zaregistrovaného účtu.

Hodnocení a přihlašovací údaje jsou soukromé údaje a ostatní je nevidí (viz politika ochrany osobních údajů platformy OiRA).

13. Co obnáší spuštění testovací relace nástroje OiRA?

Uživatel může začít nástroj používat, aniž by se musel zaregistrovat, když spustí testovací relaci. Pokud nástroj splňuje jeho potřeby a očekávání, může se poté zaregistrovat pomocí e-mailové adresy a hesla. Uživatelé typu host nemohou ukládat práci nebo stahovat zprávy.

14. Co když uživatel zapomene své heslo?

Uživatel může požádat o připomenutí hesla, jehož prostřednictvím mu budou zaslány přihlašovací údaje, když zadá platnou e-mailovou adresu.

15. Je možné změnit heslo nebo e-mailovou adresu účtu?

Jakmile se uživatelé přihlásí, mohou kliknout na trojúhelníček v pravém horním rohu webové stránky (vedle své e-mailové adresy) a na daném odkazu aktualizovat své heslo nebo e-mailovou adresu.

16. Je nutno provést hodnocení rizik při jedné relaci nebo je možné práci uložit a vrátit se k ní později?

Po spuštění relace nástroje OiRA ji uživatel může kdykoli ukončit. Relaci může později znovu spustit tak, že zvolí název relace nástroje OiRA. Při každém zvolení možnosti „pokračovat“ se poskytnuté informace uloží.

17. Je možné otevřít druhý nástroj OiRA nebo provést jiné hodnocení se stejným nástrojem (za použití stejného účtu)?

Když se uživatelé přihlásí, mohou kliknout na trojúhelníček v levém horním rohu (vedle názvu nástroje OiRA, který používají), a tak se dostanou k předchozím relacím a hodnocením rizik. Mohou si také zvolit možnost „spustit novou relaci“. Ve stejném nástroji a stejném účtu je možné uložit více relací, je však nutné je jinak pojmenovat. Je důležité, aby si uživatelé poznamenali e-mailovou adresu, heslo a název u každé relace nástroje OiRA.

18. Co dělat, když má uživatel problémy s prohlížením platformy OiRA na PC, tabletu nebo mobilním telefonu?

Je důležité zajistit, aby byla používána nejnovější verze webového prohlížeče. Pro nejlepší prohlížení se doporučují tyto prohlížeče: Windows Internet Explorer (IE 11), Google Chrome, Firefox a Safari.