Promotional resources

The OiRA community knows how important is to promote the OiRA tools and to make sure that their target users take them up. This is why it is constantly developing new promotional materials with the aim of reaching more micro and small enterprises and inspiring them to use the tools.

The materials available here include everything from videos and infographics to more traditional factsheets and presentations. All the materials can be downloaded for free and you can search them by country, language and category.

Videa a infografiky poskytují poutavý způsob, jak vysvětlit a propagovat projekt OiRA, obecnou myšlenku nástrojů OiRA a některé specifické odvětvové nástroje OiRA.

Letáky a brožury lze použít k informování široké veřejnosti o OiRA a nových nástrojích OiRA. Poskytují přehledné souhrny zásadních informací a umožňují uživatelům na první pohled zjistit, o čem nástroje OiRA jsou a jak k nim získat přístup.

Naše standardní prezentace o OiRA jsou pohodlným zdrojem informací pro partnery OiRA a skutečně pro kohokoli, kdo se zajímá konkrétně o OiRA nebo obecně o interaktivní nástroje pro hodnocení rizik.

Případové studie o zavádění OiRA v různých členských státech jsou silným argumentem pro používání těchto nástrojů. Zaměřují se na konkrétní témata, jako je budování partnerství s cílem oslovit konečné uživatele nebo podpora a vývoj nástrojů OiRA.

Naše příručky a manuály mají za cíl podporovat partnery OiRA a jejich zprostředkovatele v celém procesu vývoje a propagace jejich nástrojů OiRA.

Plakáty, poutače a další materiály se používají k upoutání pozornosti vysláním jasného sdělení a vyzváním potenciálních uživatelů, aby využívali výhod nástrojů OiRA k řízení pracovních rizik.