You are here

Odvětvoví sociální partneři

Sociálním dialogem se rozumí diskuse, konzultace, jednání a společné akce, jichž se účastní organizace zastupující dvě strany průmyslu (zaměstnavatele a zaměstnance).

Agentura EU-OSHA úzce spolupracuje s výbory pro odvětvový sociální dialog EU na vývoji nástrojů OiRA pro konkrétní odvětví (převážně v angličtině a s odkazem na příslušné směrnice EU), přičemž jejím záměrem je v další fázi přizpůsobit vnitrostátní situaci.

Toggle filter
Coiffure.org
Confederation of European Security Services
EU SHIPSAN ACT Joint Action
European Arts and Entertainment Alliance
European Association of Sport Employers
European Coordination of Independent Producers
European Federation of Cleaning Industries
European Federation of Education Employers
European Trade Union Committee for Education
Hotels, Restaurants & Cafés in Europe
industriAll Europe
International Federation of Actors
International Federation of Musicians
Performing Arts Employers Association League Europe
UNI Global Union
Coiffure.org
Confederation of European Security Services
EU SHIPSAN ACT Joint Action
European Association of Sport Employers
European Coordination of Independent Producers
European Federation of Cleaning Industries
European Federation of Education Employers
Hotels, Restaurants & Cafés in Europe
European Arts and Entertainment Alliance
European Trade Union Committee for Education
industriAll Europe
International Federation of Actors
International Federation of Musicians
Performing Arts Employers Association League Europe
UNI Global Union