Témata

V sekci „Témata“ internetových stránek agentury EU-OSHA naleznete užitečné informace o různých otázkách souvisejících s hodnocením rizik. Uvedená témata se vztahují na konkrétní odvětví, rizika a skupiny zaměstnanců. Tyto informace mohou být užitečné pro hodnocení rizik, protože mohou pomoci identifikovat hlavní nebezpečí v konkrétním odvětví nebo určit a zavést nejvhodnější preventivní opatření pro konkrétní riziko.

https://osha.europa.eu/cs/themes