Co je OiRA?

OiRA (on-line interaktivní hodnocení rizik) je webová platforma, která umožňuje snadno a standardizovaným způsobem vytvářet nástroje pro odvětvové hodnocení rizik v libovolném jazyce.

Její vývoj a údržbu zajišťuje Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) a vychází z nizozemského nástroje pro hodnocení rizik RI&E.

Proč byl projekt OiRA vyvinut?

Řádné hodnocení rizik je klíčem k ochraně zdraví na pracovišti. Provádění hodnocení rizik na pracovišti však může být poměrně náročné, zejména pro mikropodniky a malé podniky, které nemusejí mít potřebné zdroje nebo know-how v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), aby je mohly provádět efektivně.

Účelem platformy OiRA je tyto problémy vyřešit. Je to první iniciativa na úrovni EU, která podněcuje mikropodniky a malé podniky, aby prováděly hodnocení rizik (zejména prostřednictvím členských států a sociálních partnerů – organizací zaměstnavatelů a zaměstnanců – na úrovni EU a členských států).

Jaké jsou cíle platformy OiRA?

 • Na evropské úrovni:

  • zvýšit počet mikropodniků a malých podniků v Evropě, které vyhodnocují a řídí svá pracovní rizika,

  • přispět (prostřednictvím řádného hodnocení rizik) ke snížení počtu pracovních úrazů a nemocí z povolání a zlepšit pracovní podmínky,

  • pomoci podnikům (prostřednictvím řádného hodnocení rizik) zvýšit konkurenceschopnost (snížením nákladů vzniklých v důsledku pracovních úrazů a nemocí z povolání, snížením míry čerpání nemocenské atd.).

 • Na vnitrostátní a odvětvové úrovni:

  • prostřednictvím svých webových stránek nabídnout mikropodnikům a malým podnikům praktické nástroje OiRA a podporovat jejich využívání,

  • přispět k plnění vnitrostátních cílů snížení počtu nemocí z povolání a pracovních úrazů díky zpřístupnění nástrojů OiRA podnikům.

 • Na úrovni podniků:

  • zajistit bezpečnost a ochranu zdraví pracovníků (obecná povinnost zaměstnavatelů a podniků) prostřednictvím podněcování používání nástrojů OiRA na úrovni podniků a závodů, a tak zavést řádný proces hodnocení rizik,

  • demystifikovat proces hodnocení rizik,

  • zlepšit pracovní podmínky prostřednictvím podpory používání nástroje pro hodnocení pracovních rizik, a tak zlepšit výkonnost podniků.

Jak nástroj OiRA funguje?

OiRA je on-line platforma, kterou tvoří generátor nástrojů OiRA (v němž mohou vývojáři vytvářet odvětvové nástroje) a odvětvové nástroje OiRA, které jsou přístupné přes interaktivní webové stránky.

Generátor nástrojů OiRA se poskytuje zdarma odvětvovým sociálním partnerům na úrovni EU a členských států a orgánům EU a členských států.

Odvětvoví sociální partneři na úrovni EU a členských států a orgány EU a členských států (vývojáři nástrojů) mohou pomocí generátoru nástrojů OiRA vytvářet nástroje pro hodnocení rizik určené pro různá odvětví, například pro kadeřnické odvětví. Tyto nástroje – odvětvové nástroje OiRA – se poté poskytnou mikropodnikům a malým podnikům, které je mohou využívat při provádění hodnocení rizik.