You are here
shutterstock_102697079.jpg

Styrker/svagheder ved værktøjerne

Fremskridt inden for informationsteknologier og brug af internettet fører til udvikling af en række interaktive værktøjer, der skal være med til at vurdere erhvervsrisici. I betragtning af de vanskeligheder, som mikrovirksomheder og små virksomheder (MSV'er) står over for, når de skal forebygge erhvervsrisici, har EU-OSHA fokuseret på de muligheder, som disse nye teknologier tilbyder for at hjælpe alle MSV'er med deres risikoforebyggelsesindsats.

De væsentligste incitamenter og barrierer for OiRA (eller for ethvert interaktivt risikovurderingsværktøj) undersøges nedenfor.

OiRA-incitamenter

 • En ny generation af risikovurderingsværktøjer: let tilgængelige, let anvendelige, gratis for slutbrugerne

Det er vigtigt, at alle projekter eller ordninger rettet mod MSV'er tilpasses deres behov og hverken er for komplicerede eller for dyre (og helst er gratis). Der gøres en konstant indsats for at lette adgangen til sektorspecifikke OiRA-værktøjer, så det sikres, at de er brugervenlige, og at de fortsat er enkle. Målet er at gøre det muligt for MSV'er, der aldrig har foretaget risikovurdering eller bare aldrig har gjort det på en systematisk og struktureret måde, at tage de første skridt i denne retning. At de er let tilgængelige, let anvendelige og gratis er forudsætninger for, at OiRA-værktøjerne bliver en succes.

 • Lettere formidling via internettet

OiRA kan formidles til et meget stort antal virksomheder uden de omkostninger og begrænsninger, der er forbundet med udskrivning og udsendelse af papirbaserede dokumenter.

 • Løbende udvikling af indhold

OiRA kan ændres let og med det samme, så det afspejler ændret lovgivning eller eksempler på udvikling af ny god praksis, nye processer og så videre. Derved sikres det, at værktøjerne altid er opdaterede.

Indholdet af værktøjerne kan ligeledes tilpasses forskellige slutbrugere. Udviklerne af et OiRA-værktøj kan beslutte i første omgang at koncentrere sig om de største risici i en sektor, og så tilføje nye moduler og nye oplysninger efterhånden. Indholdet kan gøres mere omfattende over årene med regelmæssige opdateringer.

 • Didaktisk dimension

Intuitiv navigering, undervisningsindhold, mulighed for at arbejde i sit eget tempo og afbryde sit arbejde takket være backupsystemer — det er funktioner i OiRA, som giver brugerne mulighed for trinvis at blive guidet gennem deres arbejde.

OiRA foreslår en etapevis strategi, fra identifikation af farer til en dokumenteret risikovurdering. Slutbrugere, der måske aldrig tidligere har gennemført en risikovurdering, guides gennem processen og føres fra første trin (risikoidentifikation) til sidste trin (gennemførelse af en handlingsplan/oprettelse af en dokumenteret risikovurdering).

OiRA kan også anvendes til:

  • at skaffe øget viden og information (f.eks. ved at belyse de specifikke risici i en sektor eller ved at vise, hvordan en risikovurdering udføres)

  • at gennemføre uddannelsesforløb, navnlig erhvervsuddannelse; fremtidens fagfolk (frisører, lastvognschauffører, bagere osv.) kan få påvist de væsentligste risici i deres sektor, og hvordan en risikovurdering udføres ved at gå ind i det relevante værktøj og navigere gennem de forskellige moduler og trin.

OiRA-værktøjer tilskynder og sætter MSV'er i stand til at håndtere arbejdsmiljø internt eller på en mere selvstændig måde. De viser også klart behovet for at konsultere en arbejdsmiljøspecialist, hvis der ikke er tilstrækkelig kapacitet internt til at håndtere en specifik risiko eller et arbejdsmiljøproblem korrekt.

 • Platform for adgang til andre kilder til information

OiRA-værktøjer er også en platform, der via links, videoer og billeder giver slutbrugerne adgang til en bred vifte af oplysninger og dokumenter, herunder:

  • lovgivning

  • vejledning

  • eksempler på god praksis:

  • faktablade, brochurer og rapporter.

 • Muligheden for at overvåge brugen af sådanne værktøjer

Når disse værktøjer er tilgængelige online, kan brugen heraf overvåges statistisk. Af hensyn til databeskyttelse og beslutninger truffet af OiRA-interessenter genereres der ikke statistikker over indholdet af værktøjerne (oplysningerne stilles til rådighed af slutbrugerne). Statistikkerne i OiRA fokuserer på mere generelle forhold, f.eks. antallet af oprettede OiRA-konti, antallet af udførte risikovurderinger og antallet af opstillede handlingsplaner. Disse indsamlede oplysninger fra slutbrugerne bidrager til at gøre OiRA-værktøjerne bedre med årene (med hensyn til brugbarhed, enkelthed osv.) og gøre det muligt at vurdere, om værktøjerne bruges eller ej, og om de når deres målgruppe — MSV'erne.

Hindringer for OiRA

 • Manglende arbejdsmiljøbevidsthed (risikovurderinger) blandt mikrovirksomheder og små virksomheder

De organisationer, der ikke gennemfører løbende risikovurderinger, anfører som hovedårsager hertil, at risiciene og farerne allerede er kendt (83 % af virksomhederne), og at der ikke er nogen problemer af betydning (80 %) (jf. ESENER-2, EU-OSHA’s anden europæiske virksomhedsundersøgelse om nye risici og risici i fremvækst). Disse resultater dækker kun 24 % af de undersøgte arbejdspladser, men de rejser fortsat spørgsmålet om, hvorvidt disse virksomheder, herunder navnlig de mindste, reelt har færre problemer, eller om de blot er mindre opmærksomme på risiciene på arbejdspladsen.

 • Risikoforebyggelse er ikke det primære mål for mikrovirksomheder og små virksomheder eller det, der bekymrer dem mest

I lyset af MSV'ernes begrænsede ressourcer og ejernes bekymringer vedrørende deres virksomheders økonomiske overlevelse har arbejdsmiljø en lav profil i og er ikke en prioritet for mange MSV'er. Hindringer for god arbejdsmiljøledelse omfatter:

  • mange MSV'ers dårlige økonomiske situation og de meget begrænsede investeringer, de kan foretage i arbejdsmiljøinfrastruktur

  • den begrænsede viden, bevidsthed og kompetence hos MSV'ernes ejere i relation til både arbejdsmiljø og lovkrav i forbindelse hermed

  • mange MSV'ers begrænsede evne til at håndtere deres forretninger systematisk (generelt)

  • vanskeligheden ved at nå ud til MSV'er (første skridt) og overbevise dem om og tilskynde dem til at træffe de foranstaltninger, der er nødvendige for at håndtere arbejdsmiljø på en mere systematisk og struktureret måde (andet skridt).