You are here

Fakta og tal

Dette afsnit indeholder data fra forskellige kilder om mikrovirksomheder og små virksomheder.

 • Mikrovirksomheder og små virksomheder - centrale økonomiske agenter

  Der synes at være tvingende grunde til at tillægge mikrovirksomheder og små virksomheder en central betydning som økonomiske agenter i EU.

  Baseret på antallet af virksomheder udgjorde mikrovirksomheder i 2013 mere end ni ud af 10 virksomheder (92,4 %) i den ikkefinansielle sektor i EU-28, mens små virksomheder tegnede sig for 6,4 %.

  Risikovurderinger af arbejdspladsen udført regelmæssigt pr. landZoomikon
 • Dødsulykker i størrelseskategorier af virksomheder

  I perioden 2008-2012 skete den største del af dødsulykkerne blandt arbejdstagere i virksomheder med op til 49 medarbejdere.

  Tendenserne i dødsfaldene i de seneste år tyder også på, at virkningerne af den økonomiske afmatning og opsvinget slog igennem i alle størrelseskategorier.

  Tryk på zoomZoomikon
 • Virksomheder, der beretter om brug af arbejdsmiljøtjenester

  Større virksomheder oplyser som ventet, at de bruger disse tjenester hyppigere end deres mindre modparter.

  Forskellene mellem virksomhedernes størrelse er en smule større, når det kommer til brugen af specialister, som f.eks. ergonomer og psykologer.

  Tryk på zoomZoomikon
 • Brug af arbejdsmiljøinformation fra forskellige kilder

  Det er afgørende for virksomheder at have adgang til information, support og rådgivning.

  Det er interessant, at næsten halvdelen af de undersøgte virksomheder i EU-28 oplyser, at de henvender sig til forsikringsselskaber (48 %) og arbejdstilsynet (48 %), når de har brug for denne type information.

  Tryk på zoomZoomikon
 • Formel medarbejderrepræsentation i virksomhederne

  Som vist i figuren stiger den formelle medarbejderrepræsentation markant med virksomhedens størrelse.

  Med hensyn til formel medarbejderrepræsentation findes der et samarbejdsudvalg i 25 % af virksomhederne i EU-28, mens 15 % af virksomhederne oplyser at have en tillidsrepræsentant.

  Tryk på zoomZoomikon
 • Hvor ofte drøftes arbejdsmiljø mellem medarbejderrepræsentanterne og ledelsen

  Arbejdsmiljøspørgsmål drøftes "regelmæssigt" mellem medarbejderrepræsentanterne og ledelsen i 56 % af de virksomheder i EU-28, der har en eller anden form for medarbejderrepræsentation.

  Denne andel stiger betydeligt afhængigt af størrelse. Derimod anføres en mere ad hoc-baseret reaktion oftere af de mindre virksomheder, idet 41 % af dem anfører, at sådanne drøftelser "kun" finder sted, "når der opstår særlige problemer", en andel der falder med virksomhedens størrelse.

  Tryk på zoomZoomikon