You are here
1_shutterstock_216580792.jpg

Finansieringsmuligheder

For at hjælpe OiRA-partnere med at skaffe den finansiering, de har brug for til at gennemføre OiRA, giver EU-OSHA løbende information om muligheder for finansiering af arbejdsmiljøinitiativer i EU. "EU funding opportunities for EU-OSHA stakeholders" (finansieringsmuligheder i EU for EU-OSHA-interessenter) er den seneste finansieringsvejledning offentliggjort af EU-OSHA.

Vejledningen har til formål at hjælpe alle EU-OSHA's aktører med at identificere relevante finansieringsmuligheder. Hensigten er at skabe øget opmærksomhed om de forskellige muligheder for at skaffe finansiering på EU-plan, lige fra finansiering af arbejdsmiljøforskning til aktiviteter gennemført af offentlige institutioner og projekter iværksat af forskellige arbejdsmarkedsparter.

Der er fokus på finansieringsmuligheder til fælles initiativer på tværs af forskellige EU-medlemsstater (der også ofte omfatter EFTA-medlemsstater og kandidatlande). Desuden indeholder vejledningen et afsnit om national finansiering fra de europæiske struktur- og investeringsfonde for flere medlemsstater.