You are here
OSH_001540_0.jpg

Lovgivning

Den vigtigste EU-retsakt i forbindelse med arbejdspladsvurdering er rammedirektiv 89/391. Dette direktiv er, som navnet siger, rent faktisk en ramme, der omfatter "“generelle principper for forebyggelse af erhvervsbetingede risici… tillige med almindelige retningslinjer for iværksættelsen af nævnte principper”"(artikel 1, stk. 2). Det gør arbejdsgiverne ansvarlige for at sikre arbejdstagernes sikkerhed og sundhed i alle forhold, der er forbundet med arbejdet, og arbejdspladsvurdering er et integreret aspekt af denne obligatoriske håndtering af sikkerheden og sundheden på arbejdspladsen. Ifølge dette direktiv skal arbejdspladsvurdering være udgangspunktet for en omfattende håndtering af sikkerheden og sundheden på arbejdspladsen. Den indtager en central rolle, idet den gør det muligt for arbejdsgiverne at iværksætte de foranstaltninger, der er nødvendige for at beskytte arbejdstagernes sikkerhed og sundhed.

Rammedirektivet er blevet gennemført i national lovgivning. Medlemsstaterne har imidlertid ret til at gennemføre endnu strengere bestemmelser for at beskytte deres arbejdstagere (derfor bør du undersøge den specifikke lovgivning om arbejdspladsvurdering, der gælder i dit land),