You are here

OiRA-fællesskabet

OiRA-fællesskabet består af de organisationer og personer, der udvikler OiRA-værktøjer. Formålet er at lette udviklingen af OiRA-værktøjer ved at stimulere udveksling af værktøjer, viden og god praksis, fremme samarbejde, styrke eksisterende relationer inden for fællesskabet og skabe nye relationer.

Hvem er medlemmerne af OiRA-fællesskabet?

 • Arbejdsmarkedsparter på sektorplan i EU og de enkelte lande (arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationer)

 • EU-myndigheder og nationale myndigheder (ministerier, arbejdstilsynsmyndigheder, arbejdsmiljøinstitutioner osv.).

OiRA-fællesskabets medlemmer står i løbende kontakt med EU-OSHA, mødes én gang om året for at udveksle oplysninger og erfaringer og arbejder sammen ved at dele indholdet af OiRA-værktøjer, kampagnemateriale osv.


Ønsker du at deltage i OiRA-fællesskabet?

Alle medlemmer forpligter sig til:

 • at udvikle OiRA-værktøjer eller tilpasse eksisterende OiRA-værktøjer til specifikke sektorer og til national lovgivning

 • at inddrage slutbrugerne (arbejdsgivere og arbejdstagere i mikrovirksomheder og små virksomheder (MSV'er) eller organisationer) for at sikre, at OiRA-værktøjerne lever op til slutbrugernes reelle behov (især i testfasen)

 • regelmæssigt at opdatere indholdet af OiRA-værktøjer

 • at formidle OiRA-værktøjer og i videst mulige omfang yde assistance til slutbrugerne

 • at samarbejde med EU-OSHA og give feedback om værktøjsgeneratoren, materialerne og spredningsmodellen

 • at deltage i evalueringer af OiRA-projektet (der skal forvaltes af EU-OSHA)

 • at dele de OiRA-værktøjer, som de udvikler, og den erfaring og viden, som de erhverver sig i forløbet, med andre medlemmer af OiRA-fællesskabet.


Ønsker du at deltage i OiRA-fællesskabet?

 • Der er bred enighed om, at det er nødvendigt at samarbejde på EU-niveau om at udvikle arbejdsmiljøværktøjer, navnlig i tider med økonomisk krise og begrænsede ressourcer.

 • Sammenlægning af indsatser og ressourcer på EU-plan: Medlemmerne af OiRA-fællesskabet bygger på, hvad andre medlemmer udretter eller allerede har udrettet.

 • OiRA fremmer samarbejde mellem EU og de nationale medlemmer af OiRA-fællesskabet og forskere.

 • Projektet bygger bro, styrker samarbejdsrelationer og viser nye veje til udveksling af oplysninger.


Ønsker du at deltage i OiRA-fællesskabet?

Hvis du er arbejdsmarkedspart eller en national institution eller myndighed, og du gerne vil deltage i OiRA, opfordrer vi dig til først at læse OiRA-aftalememorandummet, som danner grundlag for samarbejdet med EU-OSHA (og som alle OiRA-fællesskabets medlemmer har pligt til at underskrive). Er du derefter fortsat interesseret, bedes du henvende dig til dit nationale kontaktpunkt.

Det er OiRA-partnerskabets politik at give særlig prioritet til EU-organisationer og EU-medlemsstater. For ikke-EU-organisationer og -stater tilbyder EU-OSHA gratis download af OiRA-værktøjsgeneratoren (en webapplikation til udvikling af risikovurderingsværktøjer).

Vær opmærksom på, at:

 • brug af denne software forudsætter kendskab til Plone

 • EU-OSHA hele tiden opdaterer softwaren

 • OiRA-programmets kildekode tilbydes under General Public License.