You are here

Finnish Institute of Occupational Health - Finland

Kontaktoplysninger
Lemminkaisenkatu 14-18 B
FI-20520
Turku
Finland
Website:
Dedicated OiRA website:
Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur er en netværksorganisation med et "knudepunkt" i hver af medlemsstaterne og landene i Den Europæiske Frihandelssammenslutning (EFTA), samt kandidatlande og potentielle kandidatlande. Du kan kontakte det nationale knudepunkt her
Toggle filterClear filter
OiRA Tools
Maanteiden tavaraliikenne
30/09/2016
Vejtransport
Finland
Finnish

Road transport

For the small-scale enterprises of the road transport is offered a web-based, cost-free and easy-to-use tool, OiRA (Online Interactive Risk Assessment) for the risk assessment at the workplace. The goal is to promote the safety culture of the companies in the road transport sector and also increase the systematic carry out of the risk assessment process. Good working environment secures the result!
OiRA Tools
Maanteiden tavaraliikenne
30/09/2016
Vejtransport
Finland
Finnish

Road transport

For the small-scale enterprises of the road transport is offered a web-based, cost-free and easy-to-use tool, OiRA (Online Interactive Risk Assessment) for the risk assessment at the workplace. The goal is to promote the safety culture of the companies in the road transport sector and also increase the systematic carry out of the risk assessment process. Good working environment secures the result!