You are here
OSH_001520.jpg

Temaer

I afsnittet "Temaer" på EU-OSHA’s websted finder du nyttige oplysninger om forskellige emner i forbindelse med risikovurdering. Emnerne omfatter specifikke sektorer, risici og grupper af arbejdstagere. Disse oplysninger kan være nyttige, når det drejer sig om risikovurdering, da det kan være med til at identificere de vigtigste farer i en specifik sektor, eller med at identificere og gennemføre de mest passende forebyggende foranstaltninger for en given risiko.

https://osha.europa.eu/da/themes