You are here
shutterstock_103662077.jpg

Hvad er OiRA?

OiRA – Online interactive Risk Assessment – er en internetbaseret platform, som på en enkel og standardiseret måde gør det muligt at oprette risikovurderingsværktøjer på sektorplan på alle sprog.

Værktøjet er udviklet og vedligeholdes af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur (EU-OSHA) og er baseret på det hollandske risikovurderingsværktøj RI&E.

Hvorfor blev OiRA-projektet udviklet?

Korrekt risikovurdering er nøglen til sunde arbejdspladser. Risikovurdering kan dog være forbundet med mange problemer, navnlig for mikrovirksomheder og små virksomheder (MSV'er), som måske ikke har nok ressourcer eller knowhow på arbejdsmiljøområdet til at foretage risikovurdering på en hensigtsmæssig måde.

OiRA er til for at overvinde disse problemer. Det er det første initiativ på EU-niveau, der sigter mod at tilskynde europæiske MSV'er til at vurdere deres risici (primært via medlemsstater og arbejdsmarkedsparter — arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationer — på EU- og medlemsstatsniveau).

Hvad er målsætningerne for OiRA?

 • På europæisk niveau:

  • at øge antallet af MSV'er i Europa, der vurderer og håndterer deres arbejdsmiljørisici

  • at bidrage til (gennem korrekt risikovurdering) at nedbringe antallet af arbejdsulykker og arbejdsrelaterede sygdomme og at forbedre arbejdsvilkårene

  • at bistå virksomheder (gennem korrekt risikovurdering) med at blive mere konkurrencedygtige (ved at reducere omkostningerne forbundet med arbejdsulykker og arbejdsrelateret sygdom, reducere sygefraværet osv.).

 • På nationalt plan og sektorplan:

  • at stille praktiske OiRA-værktøjer til rådighed for mikrovirksomheder og små virksomheder via disse værktøjers websteder og at fremme brugen heraf

  • at bidrage til nationale målsætninger om at nedbringe antallet af erhvervssygdomme og arbejdsulykker ved at stille OiRA-værktøjer til virksomhedernes rådighed.

 • På virksomhedsplan:

  • at sørge for arbejdstagernes sikkerhed og sundhed (en generel pligt for arbejdsgivere og virksomheder) ved at tilskynde til brug af OiRA-værktøjer på virksomhedsniveau og "på gulvet", således at der indføres en sund risikovurderingsproces

  • at afmystificere risikovurderingsprocessen

  • at forbedre arbejdsvilkårene gennem mere udbredt brug af værktøjet til vurdering af arbejdsmiljørisici, hvorved virksomhedernes resultater forbedres.

Hvordan fungerer OiRA?

OiRA er en onlineplatform, der består af OiRA-værktøjsgeneratoren (hvor udviklere kan udvikle sektorværktøjer) og OiRA-sektorværktøjerne, som er tilgængelige via et interaktivt websted.

OiRA-værktøjsgeneratoren stilles gratis til rådighed for arbejdsmarkedsparter på sektorplan i EU og i de enkelte medlemsstater og for EU-myndigheder og nationale myndigheder.

Arbejdsmarkedsparter på sektorplan i EU eller i de enkelte lande og EU-myndigheder eller nationale myndigheder (udviklerne af værktøjerne) kan gøre brug af OiRA-værktøjsgeneratoren til at udforme risikovurderingsværktøjer for forskellige sektorer, f.eks. inden for frisørbranchen. Disse værktøjer — OiRA-sektorværktøjer — stilles dernæst til MSV'ernes rådighed til gennemførelse af risikovurderinger.