You are here

Werkzeuge

Die hier bereitgestellten branchenspezifischen OiRA-Tools können von Kleinst- und Kleinunternehmen für die Durchführung von Gefährdungsbeurteilungen genutzt werden; sie helfen ihnen bei der Erstellung einer auf ihre Erfordernisse abgestimmten dokumentierten Gefährdungsbeurteilung. Die Werkzeuge können durch einen einfachen Klick auf den entsprechenden Link heruntergeladen werden. Zu jedem Link gibt es eine Kurzbeschreibung des Werkzeugs; außerdem ist der Name des OiRA-Partners angegeben, der es entwickelt hat. Die Werkzeuge können nach Land, Sprache und Branche durchsucht werden.

Toggle search
Toggle search
1 - 10 von 249 anzeigen
@EU-OSHA
26/02/2021
Baugewerbe/Bau und Instandhaltung
Lettland
Lettisch

Construction (outdoor work)

This tool is intended for companies that perform construction work outdoors (e.g. work on roof, insultation works, decoration and restoration of facades). Construction in general is a sector characterised by multiple risk factors, including falling of workers and objects, exposure to dust and fibres, noise, vibration, weather conditions unsuitable for work, work in awkward postures and heavy object lifting and moving. It starts with the identification of hazards and it assesses the level of risk, allowing end-users to choose the most suitable preventive actions to eliminate or reduce the risk(s). The tool also includes safety requirements for scaffolding and personal protective equipment for fall prevention, tips on ergonomics, protection of respiratory system and safe use of work equipment. These allow employees to protect themselves from accidents resulting from falls from heights and, at the same level, to reduce the load for the back and joints, as well as to introduce the main principles of fire protection and so on. This tool is an easy way to improve working conditions for workers in the construction sector and its use can contribute to keep them healthy, motivated and with good work ability.

undefined
construction outside_A - 144.jpg

@EU-OSHA

18/02/2021
Baugewerbe/Bau und Instandhaltung
Lettland
Lettisch

Construction (earth works)

This tool is intended for companies which perform construction work on the earth level and ground works. Construction in general is a sector characterised by multiple risk factors, including work in excavations, eye and hand injuries, different types of dusts, noise, vibration, work in awkward postures and heavy object lifting and moving. It starts with the identification of hazards and it assesses the level of risk, allowing end-users to choose the most suitable preventive actions to eliminate or reduce the risk(s). The tool also includes safety requirements for excavations, tips on ergonomics, work equipment and personal protective equipment. These allow employees to protect themselves from accidents resulting from falls from heights and, at the same level, to reduce the load for the back and joints, as well as to introduce the main principles of fire protection and so on. This tool is an easy way to improve working conditions for workers in the construction sector and its use can contribute to keep them healthy, motivated and with good work ability.

Šis rīks ir paredzēts uzņēmumiem, kas veic zemes darbus (piemēram, darbu tranšejās, būvbedrēs). Būvniecība ir nozare, kurā raksturīgi dažādi darba vides riska faktori – tranšeju malu nobrukšana un darbinieku apbēršana, roku un acu traumas, troksnis, vibrācija, darbs neērtās pozās, smagu priekšmetu celšana un pārvietošana u.c. Sāciet ar riska faktoru identificēšanu un novērtēšanu, tad izvēlieties piemērotākos preventīvos pasākumus, kas samazinās vai izskaudīs riskus. Neaizmirstiet īstenot atlasītos pasākumus! Rīkā ir iekļauti padomi par satiksmes ceļu organizēšanu, tranšeju nostiprināšanu, darba aprīkojumu, individuālajiem aizsardzības līdzekļiem u.c. Tie ļauj darbiniekus pasargāt no nelaimes gadījumiem, kas rodas krītot no augstuma vai vienā līmenī, samazināt slodzi mugurai un locītavām, kā arī ieviest galvenos ugunsdrošības principus utt. Šis rīks var palīdzēt ne tikai uzlabot darba apstākļus darbiniekiem būvobjektos, bet ļaut arī saglabāt viņu veselību, motivāciju un labas darbaspējas.

printing_A - 300_0.jpg
11/02/2021
Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren
Frankreich
Französisch

Printing industry

1-20 F-A 300.jpg
11/02/2021
Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren
Lettland
Lettisch

Manufacturing of clothes

Typically, occupational health and safety in this sector covers mostly poor ergonomics with awkward postures, repetitive motions and poor lighting. However, this sector is also characterized by multiple risk factors such as noise, exposure to chemical substances, different types of dust, poor microclimate as well as different risk factors leading to accidents at work.  The tool starts with the identification of hazards and assesses the level of risk, then it allows end-users to choose the most suitable preventive actions to eliminate or reduce risk. Do not forget to implement the proposed preventive measures! The tool includes tips on improving workplace ergonomics, fire safety, training of workers etc. It allows employees to be protected from accidents and occupational diseases. This tool is an easy way to improve working conditions for workers in manufacturing of clothes industry. Using this tool can contribute to keep them healthy, motivated and with good work ability.

Šis rīks ir paredzēts uzņēmumiem, kas nodarbojas ar apģērbu ražošanu. Šajā nozarē bieži tiek runāts par ergonomiku, kas saistīta ar neērtām darba pozām, vienveidīgām kustībām un nepiemērotu apgaismojumu. Tomēr kopumā nozarei ir raksturīgi dažādi darba vides riska faktori – troksnis, darbs ar dažādām ķīmiskām vielām, smagu priekšmetu celšana un pārvietošana, nepiemērots mikroklimats, dažādu audumu putekļi un šķiedras u.c. Sāciet ar riska faktoru identificēšanu un novērtēšanu, tad izvēlieties piemērotākos preventīvos pasākumus, kas samazinās vai izskaudīs riskus. Neaizmirstiet īstenot atlasītos pasākumus! Rīkā ir iekļauti padomi par ergonomikas uzlabošanu darba vietās, ugunsdrošību, darbinieku apmācībām u.c. Tie ļauj darbiniekus pasargāt gan no arodslimībām, gan nelaimes gadījumiem. Šis rīks var palīdzēt ne tikai uzlabot darba apstākļus apģērbu ražošanā nodarbinātajiem, bet ļaut arī saglabāt viņu veselību, motivāciju un labas darbaspējas.

generic item_A - 300_0.jpg
03/02/2021
Allgemeine Werkzeuge/risikospezifisch
Litauen
Litauisch

Work in confined spaces

beauty salon_A - 300_0.jpg
03/02/2021
Frisör- und Kosmetiksalons
Frankreich
Französisch

Beauty Salons

1-31d  F-A 300.jpg
03/02/2021
Frisör- und Kosmetiksalons
Frankreich
Französisch

Hairdressers

1-17 F-A 300.jpg
13/01/2021
Live-Aufführung
Finnland
Finnisch

Live performance

This OiRA risk assessment for the performing arts helps to identify the main occupational risks, to eliminate or reduce the harm caused by them by various measures, and to print an action plan in the reporting section.

Tämä esittävän taiteen OiRA -riskinarviointi auttaa tunnistamaan työhön liittyvät keskeisimmät vaara-, haitta- ja kuormitustekijät, poistamaan tai vähentämään niistä aiheutuvaa haittaa erilaisin toimenpitein sekä raportointiosiossa tulostamaan työsuojelun toimintaohjelman.

1-18 F-A 300.jpg
22/12/2020
Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren
Arbeiten mit Metall
Lettland
Lettisch

Metal works

This tool is intended for companies performing metal works. Typically, occupational health and safety in this sector covers safety aspects caused by work with equipment. However there is more to it. The  sector is characterized by multiple risk factors including different types of dust and fumes, noise, exposure to chemical substances, poor ergonomics including manual lifting of heavy weights and much more.

The tool starts It with the identification of hazards and assesses the level of risk, then it allows end-users to choose the most suitable preventive actions to eliminate or reduce risk. Do not forget to implement the proposed preventive measures! The tool includes tips on exhaust ventilation, fire safety, workplace ergonomics, training of workers etc.

Proper risk assessment and management will protect employees from risks to their safety and health at work. Using this tool can contribute to keep them healthy, motivated and with good work ability.

Šis rīks ir paredzēts metālapstrādes uzņēmumiem. Šajā nozarē bieži tiek runāts par nelaimes gadījumiem, kuru cēlonis ir darbs ar aprīkojumu vai metāla skaidas. Tomēr kopumā nozarei ir raksturīgi dažādi darba vides riska faktori – abrazīvie putekļi, metināšanas aerosols, troksnis, darbs ar dažādām ķīmiskām vielām, smagu priekšmetu celšana un pārvietošana, nepiemērots mikroklimats un apgaismojums u.c. Sāciet ar riska faktoru identificēšanu un novērtēšanu, tad izvēlieties piemērotākos preventīvos pasākumus, kas samazinās vai izskaudīs riskus. Neaizmirstiet īstenot atlasītos pasākumus! Rīkā ir iekļauti padomi par ventilācijas uzlabošanu, ugunsdrošību, darba vietu iekārtošanu, darbinieku apmācībām u.c. Tie ļauj darbiniekus pasargāt gan no arodslimībām, gan nelaimes gadījumiem. Šis rīks var palīdzēt ne tikai uzlabot darba apstākļus metālapstrādē nodarbinātajiem, bet ļaut arī saglabāt viņu veselību, motivāciju un labas darbaspējas.

1-10 F-A 300_0.jpg
22/12/2020
Erziehung und Unterricht
Spanien
Spanisch

Secondary education

Pages