Εθνικοί εταίροι

Οι εθνικοί εταίροι του OiRA είναι κυρίως εθνικές αρχές (υπουργεία και επιθεωρήσεις εργασίας) και εθνικά ινστιτούτα ΕΑΥ που προσχωρούν στην κοινότητα OiRA και επιθυμούν να αναπτύξουν και να υλοποιήσουν το πρόγραμμα OiRA στις χώρες τους.

Βέλγιο

Βουλγαρία

Κροατία

Κύπρος

Τσεχική Δημοκρατία

Φινλανδία

Γαλλία

Ελλάδα

Ουγγαρία

Ισλανδία

Ιταλία

Λετονία

Λιθουανία

Μάλτα

Πορτογαλία

Σλοβακία

Σλοβενία

Ισπανία