Εργαλεία

Τα παρεχόμενα τομεακά εργαλεία OiRA απευθύνονται σε πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις οι οποίες θα τα χρησιμοποιήσουν για τη διεξαγωγή τεκμηριωμένων εκτιμήσεων κινδύνου προσαρμοσμένων στις απαιτήσεις τους. Οι χρήστες μπορούν να μεταφορτώσουν τα εργαλεία χωρίς χρέωση και να αποκτήσουν εύκολα πρόσβαση με ένα κλικ στον σχετικό σύνδεσμο. Κάθε σύνδεσμος συνοδεύεται από σύντομη περιγραφή του εργαλείου και το όνομα του εταίρου OiRA που το δημιούργησε. Μπορεί να γίνεται αναζήτηση στα εργαλεία ανά χώρα, γλώσσα και τομέα.

Results for ""
Εμφάνιση 1 - 10 από 323
Εικόνα

Private security

Croatia

Croatian

Private security

The tool is intended for companies performing physical and technical protection. The risks covered in this tool include MSDs related to static sitting or standing and psychosocial risks related to the sense of responsibility towards people or material property as well as the high probability of working at  extraordinary events (nightclubs, banks, events, etc.).
Εικόνα

Automotive transportation, distribution & logistics

Croatia

Croatian

Delivery services

This tool is intended for companies that deliver general purpose goods in vehicles up to 3.5 tons and who mainly perform the loading, transport, unloading and delivery of light weight packages. A broad range of risks has been addressed including vehicle safety risks related to the loading or parking in front of the customer's premises, risk related to adverse climate conditions and MSDs related to the manual handling of parcels. This tool is not intended for companies that transport chemicals, animals, infectious substances, radioactive substances, etc., for which special knowledge is required.
Εικόνα

Manufacturing

Croatia

Croatian

Vulcanizer

The tool is intended for vulcanizers who perform job in vulcanization workshops or in tyre warehouses. A broad range of risks are covered including safety risks related to the handling of tools, MSDs due to bent body positions and the handling, transporting and storing of tyres
Εικόνα

Construction & maintenance

Croatia

Croatian

Painters

The tool is intended for house painters working in closed or semi-closed facilities (new construction / renovation) with tasks such as removing old paint, varnish and coatings from wood, wall or metal, preparing surfaces (sanding, smoothing) and applying a new layers of paint. A broad range of risks have been addressed including safety risks related to handling of sanding tools, falls from height due to the use of ladders and MSDs related to frequent bending and stretching.
Εικόνα

Public/passenger transport

Croatia

Croatian

Taxi drivers

This tool is intended mainly for smaller entrepreneurs to assess the risk of transporting passengers in category B personal vehicles. A broad range of risks have been addressed including vehicle safety, MSDs related to prolonged sitting and psychosocial risks related to demanding clients.
Εικόνα

Automotive transportation, distribution & logistics

Croatia

Croatian

Road transport

The tool is intended for companies transporting general purpose goods in vehicles over 3.5 tons and also includes manual and mechanized load transfer devices (forklifts). A wide range of risks has been addressed including vehicle safety, MSDs due to prolonged static sitting and psychosocial risks related to the sense of responsibility for goods or the separation from family and friends. The tool is not intended for companies that transport chemicals, animals, infectious substances, radioactive substances, etc., for which special knowledge is required.
Εικόνα

Hotels restaurants catering

Croatia

Croatian

Catering workers

The tool is used to identify and evaluate the risks of preparing meals in indoor kitchens, packing and delivering food to customers, arranging equipment and food at the customer facilities and of serving food. The tool covers a wide range of risks including slips, trips and falls, vehicle safety, thermal risks due to handling hot food containers and MSDs due to prolonged static standing and the manual handling of heavy containers and equipment.
Εικόνα

Food & beverages manufacture

Croatia

Croatian

Butchers

The tool helps identify and evaluate the risks of butchers and meat processing companies. The tool covers a wide range of risks including cuts due to the handling of knives,  thermal risks from handling frozen pieces of meat or from working in refrigerators and MSDs due to static standing postures or the handling and transferring of large pieces of meat. The tool is not intended for slaughterhouses.    
Εικόνα

Motor vehicles, repair & related activities

Croatia

Croatian

Parking lot controllers

The tool is used to assess the risk of working in parking lots both in the open air (on the street, private or public parking lot) as well as inside buildings (parking booths within facilities). It is intended for small and micro-employers, but can also be used by large companies (e. g. city parking supervision companies). A broad range of risks is addressed including mechanical risks (e. g. falls due to being hit by a car), risks from adverse climate conditions, psychosocial risks of working with demanding clients and MSDs due to constant walking or sitting in the parking booths. Please note that this tool is not intended for tow truck drivers.
Εικόνα

Education

Croatia

Croatian

Driving schools

This tool helps identify and evaluate risks during the work of driving instructors at driving schools. This includes lecturing in the classroom as well as teaching practical lessons in the car. A broad range of risks have been addressed including prolonged sedentary work as well as psychosocial risks of working with demanding clients, and adverse climate conditions.