Εργαλεία

Τα παρεχόμενα τομεακά εργαλεία OiRA απευθύνονται σε πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις οι οποίες θα τα χρησιμοποιήσουν για τη διεξαγωγή τεκμηριωμένων εκτιμήσεων κινδύνου προσαρμοσμένων στις απαιτήσεις τους. Οι χρήστες μπορούν να μεταφορτώσουν τα εργαλεία χωρίς χρέωση και να αποκτήσουν εύκολα πρόσβαση με ένα κλικ στον σχετικό σύνδεσμο. Κάθε σύνδεσμος συνοδεύεται από σύντομη περιγραφή του εργαλείου και το όνομα του εταίρου OiRA που το δημιούργησε. Μπορεί να γίνεται αναζήτηση στα εργαλεία ανά χώρα, γλώσσα και τομέα.

Results for ""
Εμφάνιση 1 - 10 από 327
Εικόνα

Generic tools/risk specific

EU level

English

Generic

This is a generic tool for all those that are interested in OiRA and do not have a national tool for their sector available. It gives an overview of possible risks for a range of activities and might serve most companies. However it is up to the companies to check that specific risks of their sectors not covered by the generic OiRA tool will have to be included into their risk assessment
Εικόνα

Agriculture, forestry & fishing

Spain

Catalan

Agriculture

Εικόνα

Agriculture, forestry & fishing

Spain

Spanish

Agriculture

Εικόνα

Waste management

Lithuania

Lithuanian

Waste collection and handling

Εικόνα

Motor vehicles, repair & related activities

Lithuania

Lithuanian

Petrol Stations

Εικόνα

Wholesale & retail trade

Slovenia

Slovenian

Warehouse workers

Εικόνα

Private security

Croatia

Croatian

Private security

The tool is intended for companies performing physical and technical protection. The risks covered in this tool include MSDs related to static sitting or standing and psychosocial risks related to the sense of responsibility towards people or material property as well as the high probability of working at  extraordinary events (nightclubs, banks, events, etc.).
Εικόνα

Automotive transportation, distribution & logistics

Croatia

Croatian

Delivery services

This tool is intended for companies that deliver general purpose goods in vehicles up to 3.5 tons and who mainly perform the loading, transport, unloading and delivery of light weight packages. A broad range of risks has been addressed including vehicle safety risks related to the loading or parking in front of the customer's premises, risk related to adverse climate conditions and MSDs related to the manual handling of parcels. This tool is not intended for companies that transport chemicals, animals, infectious substances, radioactive substances, etc., for which special knowledge is required.
Εικόνα

Manufacturing

Croatia

Croatian

Vulcanizer

The tool is intended for vulcanizers who perform job in vulcanization workshops or in tyre warehouses. A broad range of risks are covered including safety risks related to the handling of tools, MSDs due to bent body positions and the handling, transporting and storing of tyres
Εικόνα

Construction & maintenance

Croatia

Croatian

Painters

The tool is intended for house painters working in closed or semi-closed facilities (new construction / renovation) with tasks such as removing old paint, varnish and coatings from wood, wall or metal, preparing surfaces (sanding, smoothing) and applying a new layers of paint. A broad range of risks have been addressed including safety risks related to handling of sanding tools, falls from height due to the use of ladders and MSDs related to frequent bending and stretching.