Εργαλεία

Τα παρεχόμενα τομεακά εργαλεία OiRA απευθύνονται σε πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις οι οποίες θα τα χρησιμοποιήσουν για τη διεξαγωγή τεκμηριωμένων εκτιμήσεων κινδύνου προσαρμοσμένων στις απαιτήσεις τους. Οι χρήστες μπορούν να μεταφορτώσουν τα εργαλεία χωρίς χρέωση και να αποκτήσουν εύκολα πρόσβαση με ένα κλικ στον σχετικό σύνδεσμο. Κάθε σύνδεσμος συνοδεύεται από σύντομη περιγραφή του εργαλείου και το όνομα του εταίρου OiRA που το δημιούργησε. Μπορεί να γίνεται αναζήτηση στα εργαλεία ανά χώρα, γλώσσα και τομέα.

Results for ""
Εμφάνιση 1 - 10 από 267

Information & communication

Latvia

Latvian

Printing

This tool is intended for companies providing printing services. Workplaces in these companies can be characterized by multiple risk factors such as dust, noise, working with chemicals, fire risks, ergonomic risks such as lifting and moving of heavy loads and working in awkward postures for long hours, psychosocial risks like for example tight deadlines and high work pressure, etc. The tool proposes solutions for the reduction of chemical exposure, load, noise level, improvement of fire safety, workplace health promotion and many more. These tips allow employees to be protected from accidents and occupational diseases. This tool offers practical support to improve working conditions for workers in the printing industry and comply with the legal obligation to implement a risk assessment and prevent identified risks. Using this tool can contribute to keeping workers healthy, motivated and with good workability.

Human health & social workers activities

Latvia

Latvian

Health care establishments (hospitals and day surgeries)

This tool is intended for establishments providing health care (e.g. medical centres, hospitals, day surgeries etc.). These workplaces can be characterized by multiple risk factors such as biological risks, ergonomic risks from lifting and moving patients and working in awkward postures for long hours, a broad range of psychosocial risks e.g. from dealing with difficult patients etc, chemical risks, and much more. The tool includes tips on reduction of heavy load and stress, fire safety and workplace health promotion and much more! These measures allow employees to be protected from accidents and occupational diseases. This tool is a practical support to improve working conditions for workers in health care settings. Using this tool can contribute to keeping them healthy, motivated and with good workability.

Education

Belgium

Dutch

Nurseries and primary education

The OiRA tool for nurseries and primary education supports the mentioned establishments and/or the organizing body in pursuing a health and safety policy and conducting a risk assessment. This tool was created through intensive collaboration between the various education providers (GO! Education of the Flemish Community, Catholic Education Flanders, Provincial Education Flanders, Educational Association of Cities and Municipalities, Consultation Small Education Providers), the employee organizations of the education sector (ACOD Education, Christelijke Onderwijscentrale - ACV, Christelijke Onderwijzers Verbond, VSOA-Education), the Department of Education and Training and the Education Inspectorate of the Flemish government and the Federal Public Service Employment, Labor and Social Dialogue

Cleaning services

France

French

Cleaning

Manufacturing

France

French

Treatment and metal coating

Corresponds to NACE code C25.6

Manufacturing

France

French

Industrial mechanics

Corresponds to the NACE code C33 Repair and installation of machinery and equipment and includes aspects related to C28 Manufacture of machinery and equipment. 

Manufacturing

France

French

Manufacture of rubber and plastic products

Manufacturing

France

French

Manufacture of metal products

Corresponds to the NACE codes C25 Manufacture of fabricated metal products except machinery and equipment as well as CK Manufacture of machinery and equipment (covers metal cutting and stamping, boiler fabrication as well welding)

Human health & social workers activities

Latvia

Latvian

Residential care activities

This tool is intended for social care homes. Workplaces in such facilities are characterized by multiple risk factors such as psychosocial risks, biological risks, ergonomic risks like manual handling, chemical risks and many more etc. The tool starts with the identification of hazards and assesses the level of risk. It also includes a variety of measures for taking preventive action. The tool is an easy way to improve working conditions for workers in social care. Using this tool can contribute to keep your workforce healthy, motivated and with good work ability.

Construction & maintenance

Lithuania

Lithuanian

Scaffolding