You are here

Εργαλεία

Τα παρεχόμενα τομεακά εργαλεία OiRA απευθύνονται σε πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις οι οποίες θα τα χρησιμοποιήσουν για τη διεξαγωγή τεκμηριωμένων εκτιμήσεων κινδύνου προσαρμοσμένων στις απαιτήσεις τους. Οι χρήστες μπορούν να μεταφορτώσουν τα εργαλεία χωρίς χρέωση και να αποκτήσουν εύκολα πρόσβαση με ένα κλικ στον σχετικό σύνδεσμο. Κάθε σύνδεσμος συνοδεύεται από σύντομη περιγραφή του εργαλείου και το όνομα του εταίρου OiRA που το δημιούργησε. Μπορεί να γίνεται αναζήτηση στα εργαλεία ανά χώρα, γλώσσα και τομέα.

Clear filter
Toggle search
Toggle search
Εμφάνιση 1 - 10 από 14
Covid19 A - 300_12.jpg
30/10/2020
Γενικά εργαλεία/ειδικά κινδύνου
Ελλάδα
Ελληνικά

COVID-19

1-5 F-A 72_7.jpg
26/06/2019
Οχήματα με κινητήρα, επισκευές και συναφείς δραστηριότητες
Ελλάδα
Ελληνικά

Συνεργεία οχημάτων

Το εργαλείο αυτό για τη διαδικτυακή, διαδραστική εκπόνηση της Μελέτης Εκτίμησης Κινδύνου, συμβάλλει στην αναγνώριση και την αξιολόγηση των επαγγελματικών κινδύνων για όσους εργάζονται στις εγκαταστάσεις συντήρησης, επισκευής, βαφής και  καθαρισμού οχημάτων. Ο κλάδος αυτός χαρακτηρίζεται από πολλαπλούς παράγοντες κινδύνου, που σχετίζονται με την εργασία σε κοιλότητες αυτοκινήτων, σε ανυψωτικά μέσα αυτοκινήτων, με τη μετακίνηση και ανύψωση βαριών αντικειμένων, με επικίνδυνες ουσίες όπως χημικές ουσίες, σκόνη κλπ., με έκθεση σε θόρυβο, σκόνη, και ακανόνιστες στάσεις, κ.α. Τα συνεργεία επισκευής οχημάτων μπορούν να βρουν εδώ έναν εύκολο και απλό τρόπο για να αναγνωρίσουν και να αξιολογήσουν τους επαγγελματικούς κινδύνους και για να προστατεύσουν τους εργαζόμενούς τους, σε συμμόρφωση με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία για την ΥΑΕ. Το εργαλείο πρώτα ασχολείται με την αναγνώριση και την αξιολόγηση των διαφόρων κινδύνων και στη συνέχεια παρέχει στις επιχειρήσεις του κλάδου τη δυνατότητα επιλογής των πλέον κατάλληλων μέτρων πρόληψης και προστασίας για την εξάλειψη ή τη μείωση των  κινδύνων, περιλαμβάνοντας συμβουλές σχετικά με την εργονομία, τον εξοπλισμό εργασίας, τα μέσα ατομικής προστασίας, τα ατυχήματα λόγω γλιστρήματος, την καταπόνηση της πλάτης και των αρθρώσεων, τις καταστάσεις έκτακτης ανάγκης κ.λπ. Η χρήση αυτού του εργαλείου μπορεί να συμβάλλει στη βελτίωση των συνθηκών ΥΑΕ για όσους εργάζονται στα συνεργεία οχημάτων καθώς και στη διατήρηση υψηλών επιπέδων υγείας, κινήτρων για εργασία και εργασιακής ικανότητας.

Το εργαλείο αυτό για τη διαδικτυακή, διαδραστική εκπόνηση της Μελέτης Εκτίμησης Κινδύνου, συμβάλλει στην αναγνώριση και την αξιολόγηση των επαγγελματικών κινδύνων για όσους εργάζονται στις εγκαταστάσεις συντήρησης, επισκευής, βαφής και  καθαρισμού οχημάτων. Ο κλάδος αυτός χαρακτηρίζεται από πολλαπλούς παράγοντες κινδύνου, που σχετίζονται με την εργασία σε κοιλότητες αυτοκινήτων, σε ανυψωτικά μέσα αυτοκινήτων, με τη μετακίνηση και ανύψωση βαριών αντικειμένων, με επικίνδυνες ουσίες όπως χημικές ουσίες, σκόνη κλπ., με έκθεση σε θόρυβο, σκόνη, και ακανόνιστες στάσεις, κ.α. Τα συνεργεία επισκευής οχημάτων μπορούν να βρουν εδώ έναν εύκολο και απλό τρόπο για να αναγνωρίσουν και να αξιολογήσουν τους επαγγελματικούς κινδύνους και για να προστατεύσουν τους εργαζόμενούς τους, σε συμμόρφωση με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία για την ΥΑΕ. Το εργαλείο πρώτα ασχολείται με την αναγνώριση και την αξιολόγηση των διαφόρων κινδύνων και στη συνέχεια παρέχει στις επιχειρήσεις του κλάδου τη δυνατότητα επιλογής των πλέον κατάλληλων μέτρων πρόληψης και προστασίας για την εξάλειψη ή τη μείωση των  κινδύνων, περιλαμβάνοντας συμβουλές σχετικά με την εργονομία, τον εξοπλισμό εργασίας, τα μέσα ατομικής προστασίας, τα ατυχήματα λόγω γλιστρήματος, την καταπόνηση της πλάτης και των αρθρώσεων, τις καταστάσεις έκτακτης ανάγκης κ.λπ. Η χρήση αυτού του εργαλείου μπορεί να συμβάλλει στη βελτίωση των συνθηκών ΥΑΕ για όσους εργάζονται στα συνεργεία οχημάτων καθώς και στη διατήρηση υψηλών επιπέδων υγείας, κινήτρων για εργασία και εργασιακής ικανότητας.

1-10 F-A 72_1.jpg
26/06/2019
Εκπαίδευση
Ελλάδα
Ελληνικά

Εκπαιδευτικές μονάδες

Το εργαλείο αυτό για τη διαδικτυακή, διαδραστική εκπόνηση της Μελέτης Εκτίμησης Κινδύνου, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα εκπαιδευτικών μονάδων από το δημοτικό έως και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, συμβάλλει στην αναγνώριση και την αξιολόγηση των επαγγελματικών κινδύνων για όσους εργάζονται στις σχολικές μονάδες καθώς και στον προσδιορισμό των κατάλληλων μέτρων για την επιτυχή αντιμετώπισή τους. Το εργαλείο αν και εστιάζει στην πρόληψη των ατυχημάτων και των ασθενειών που σχετίζονται με την εργασία των εκπαιδευτικών και σε συμμόρφωση με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία για την ΥΑΕ, ωστόσο καλύπτει και άλλους εργαζόμενους στους ίδιους χώρους εργασίας, όπως το βοηθητικό προσωπικό, το προσωπικό καθαριότητας χώρων, τους εργαζόμενους κυλικείων κ.λπ. Επιπρόσθετα, συμβάλλει στη διασφάλιση της ασφάλειας και της υγείας της ευαίσθητης ομάδας των μαθητών/σπουδαστών, οι οποίοι βρίσκονται στο ίδιο περιβάλλον σε καθημερινή βάση και εξαιτίας αυτού του γεγονότος είναι σημαντική η εκπαιδευτική διάσταση της χρήσης του εργαλείου, ως μέσου για την ανάπτυξη παιδείας και την καλλιέργεια νοοτροπίας πρόληψης των κινδύνων όχι μόνο για τους εκπαιδευτικούς αλλά και για τους μαθητές/σπουδαστές, τους μελλοντικούς εργοδότες και εργαζόμενους.

Το εργαλείο αυτό για τη διαδικτυακή, διαδραστική εκπόνηση της Μελέτης Εκτίμησης Κινδύνου, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα εκπαιδευτικών μονάδων από το δημοτικό έως και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, συμβάλλει στην αναγνώριση και την αξιολόγηση των επαγγελματικών κινδύνων για όσους εργάζονται στις σχολικές μονάδες καθώς και στον προσδιορισμό των κατάλληλων μέτρων για την επιτυχή αντιμετώπισή τους. Το εργαλείο αν και εστιάζει στην πρόληψη των ατυχημάτων και των ασθενειών που σχετίζονται με την εργασία των εκπαιδευτικών και σε συμμόρφωση με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία για την ΥΑΕ, ωστόσο καλύπτει και άλλους εργαζόμενους στους ίδιους χώρους εργασίας, όπως το βοηθητικό προσωπικό, το προσωπικό καθαριότητας χώρων, τους εργαζόμενους κυλικείων κ.λπ. Επιπρόσθετα, συμβάλλει στη διασφάλιση της ασφάλειας και της υγείας της ευαίσθητης ομάδας των μαθητών/σπουδαστών, οι οποίοι βρίσκονται στο ίδιο περιβάλλον σε καθημερινή βάση και εξαιτίας αυτού του γεγονότος είναι σημαντική η εκπαιδευτική διάσταση της χρήσης του εργαλείου, ως μέσου για την ανάπτυξη παιδείας και την καλλιέργεια νοοτροπίας πρόληψης των κινδύνων όχι μόνο για τους εκπαιδευτικούς αλλά και για τους μαθητές/σπουδαστές, τους μελλοντικούς εργοδότες και εργαζόμενους.

lift_A - 72.jpg
26/06/2019
Ηλεκτρικές και άλλες συναφείς εργασίες
Ελλάδα
Ελληνικά

Εγκατάσταση και συντήρηση ανελκυστήρων

Η εγκατάσταση και η συντήρηση των ανελκυστήρων είναι εργασίες υψηλών απαιτήσεων και ευθυνών που σχετίζονται με αυξημένους επαγγελματικούς κινδύνους, για παράδειγμα λόγω εργασίας σε κλειστούς χώρους, εργασίας σε ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, με διαχείριση βαρέων αντικειμένων κλπ. Το εργαλείο αυτό για τη διαδικτυακή, διαδραστική εκπόνηση της Μελέτης Εκτίμησης Κινδύνου, έχει ως στόχο να υποστηρίξει τις πολύ μικρές και τις μικρές επιχειρήσεις του κλάδου κατά τη διαδικασία αναγνώρισης και αξιολόγησης των επαγγελματικών κινδύνων που σχετίζονται με τις εργασίες εγκατάστασης και συντήρησης ανελκυστήρων και στη συνέχεια, προσφέρει στις επιχειρήσεις τη δυνατότητα επιλογής των πλέον κατάλληλων μέτρων πρόληψης και προστασίας για την εξάλειψη ή τη μείωση των  κινδύνων. Αυτά τα μέτρα περιλαμβάνουν συμβουλές σχετικά με την εργονομία, τον εξοπλισμό εργασίας, τα μέσα ατομικής προστασίας κ.λπ. και επιτρέπουν στους εργοδότες να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της εθνικής νομοθεσίας για την ΥΑΕ και να προστατεύουν τους εργαζόμενους τους μέσα από μια διαδικασία συνεχούς βελτιστοποίησης της εφαρμογής τους. Το εργαλείο καλύπτει παράγοντες κινδύνου που σχετίζονται με τις εργασίες του προσωπικού γραφείου στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης, με το τεχνικό προσωπικό που ασχολείται με την εγκατάσταση και συντήρηση ανελκυστήρων τόσο εντός των εγκαταστάσεων της επιχείρησης όσο και σε χώρους τρίτων (πελατών), καθώς και με τις εργασίες των υπεργολάβων που της παρέχουν συγκεκριμένες υπηρεσίες.

Η εγκατάσταση και η συντήρηση των ανελκυστήρων είναι εργασίες υψηλών απαιτήσεων και ευθυνών που σχετίζονται με αυξημένους επαγγελματικούς κινδύνους, για παράδειγμα λόγω εργασίας σε κλειστούς χώρους, εργασίας σε ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, με διαχείριση βαρέων αντικειμένων κλπ. Το εργαλείο αυτό για τη διαδικτυακή, διαδραστική εκπόνηση της Μελέτης Εκτίμησης Κινδύνου, έχει ως στόχο να υποστηρίξει τις πολύ μικρές και τις μικρές επιχειρήσεις του κλάδου κατά τη διαδικασία αναγνώρισης και αξιολόγησης των επαγγελματικών κινδύνων που σχετίζονται με τις εργασίες εγκατάστασης και συντήρησης ανελκυστήρων και στη συνέχεια, προσφέρει στις επιχειρήσεις τη δυνατότητα επιλογής των πλέον κατάλληλων μέτρων πρόληψης και προστασίας για την εξάλειψη ή τη μείωση των  κινδύνων. Αυτά τα μέτρα περιλαμβάνουν συμβουλές σχετικά με την εργονομία, τον εξοπλισμό εργασίας, τα μέσα ατομικής προστασίας κ.λπ. και επιτρέπουν στους εργοδότες να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της εθνικής νομοθεσίας για την ΥΑΕ και να προστατεύουν τους εργαζόμενους τους μέσα από μια διαδικασία συνεχούς βελτιστοποίησης της εφαρμογής τους. Το εργαλείο καλύπτει παράγοντες κινδύνου που σχετίζονται με τις εργασίες του προσωπικού γραφείου στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης, με το τεχνικό προσωπικό που ασχολείται με την εγκατάσταση και συντήρηση ανελκυστήρων τόσο εντός των εγκαταστάσεων της επιχείρησης όσο και σε χώρους τρίτων (πελατών), καθώς και με τις εργασίες των υπεργολάβων που της παρέχουν συγκεκριμένες υπηρεσίες.

1-17 F-A 72.jpg
12/02/2019
Ζωντανές παραστάσεις
Ελλάδα
Ελληνικά

Επιχειρήσεις χώρων/εγκαταστάσεων παρουσίασης ζωντανών οπτικοακουστικών εκδηλώσεων

Ο κλάδος των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στις ζωντανές οπτικοακουστικές εκδηλώσεις  περιλαμβάνει καλλιτεχνικές παραγωγές και χώρους φιλοξενίας/παρουσίασης παραστάσεων με μεγάλη ποικιλία θεμάτων που πρέπει να ληφθούν υπόψη σε σχέση με την επαγγελματική υγεία και ασφάλεια. Τα εργαλεία OiRA για τον συγκεκριμένο κλάδο καλύπτουν, μεταξύ άλλων, θέματα υγείας και ασφάλειας στην εργασία και κινδύνους που σχετίζονται με τα τεχνικά στοιχεία της παράστασης και το απασχολούμενο τεχνικό προσωπικό, τη σκηνή, τα σκηνικά και τον υποστηρικτικό τους εξοπλισμό, τον εξοπλισμό ανύψωσης, αιώρησης ή “πτήσης” αντικειμένων και καλλιτεχνών ερμηνευτών,  τα ακροβατικά και άλλες καλλιτεχνικές εκτελέσεις στη σκηνή. Ακόμα, καλύπτουν τις χημικές και τις επικίνδυνες ουσίες που χρησιμοποιούνται σε ειδικά εφέ, τα συχνά υψηλά επίπεδα θορύβου, ή και την παρουσία του ακροατηρίου. Λαμβάνοντας υπόψη αυτούς τους κινδύνους, είναι σαφές ότι μια αξιολόγηση κινδύνου στον κλάδο είναι ζωτικής σημασίας για την πρόληψη των εργατικών ατυχημάτων και των βλαπτικών επιπτώσεων στην υγεία των εργαζομένων. Υπάρχουν διαθέσιμα δύο διαφορετικά εργαλεία OiRA για τον κλάδο των οπτικοακουστικών εκδηλώσεων, το ένα που εστιάζει στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή παραστάσεων και το άλλο που αφορά τις επιχειρήσεις χώρων/εγκαταστάσεις φιλοξενίας και παρουσίασης  ζωντανών παραστάσεων.  Το ειδικό εργαλείο OiRA για τις επιχειρήσεις με χώρους/εγκαταστάσεις που φιλοξενούν και όπου παρουσιάζονται οι ζωντανές παραστάσεις -στο οποίο μπορείτε να έχετε πρόσβαση από αυτό το σημείο-, εστιάζει σε χώρους όπως όπερες, θέατρα κ.πλ. όπου συνήθως φιλοξενούνται ζωντανές οπτικοακουστικές εκδηλώσεις.

Ο κλάδος των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στις ζωντανές οπτικοακουστικές εκδηλώσεις  περιλαμβάνει καλλιτεχνικές παραγωγές και χώρους φιλοξενίας/παρουσίασης παραστάσεων με μεγάλη ποικιλία θεμάτων που πρέπει να ληφθούν υπόψη σε σχέση με την επαγγελματική υγεία και ασφάλεια. Τα εργαλεία OiRA για τον συγκεκριμένο κλάδο καλύπτουν, μεταξύ άλλων, θέματα υγείας και ασφάλειας στην εργασία και κινδύνους που σχετίζονται με τα τεχνικά στοιχεία της παράστασης και το απασχολούμενο τεχνικό προσωπικό, τη σκηνή, τα σκηνικά και τον υποστηρικτικό τους εξοπλισμό, τον εξοπλισμό ανύψωσης, αιώρησης ή “πτήσης” αντικειμένων και καλλιτεχνών ερμηνευτών,  τα ακροβατικά και άλλες καλλιτεχνικές εκτελέσεις στη σκηνή. Ακόμα, καλύπτουν τις χημικές και τις επικίνδυνες ουσίες που χρησιμοποιούνται σε ειδικά εφέ, τα συχνά υψηλά επίπεδα θορύβου, ή και την παρουσία του ακροατηρίου. Λαμβάνοντας υπόψη αυτούς τους κινδύνους, είναι σαφές ότι μια αξιολόγηση κινδύνου στον κλάδο είναι ζωτικής σημασίας για την πρόληψη των εργατικών ατυχημάτων και των βλαπτικών επιπτώσεων στην υγεία των εργαζομένων. Υπάρχουν διαθέσιμα δύο διαφορετικά εργαλεία OiRA για τον κλάδο των οπτικοακουστικών εκδηλώσεων, το ένα που εστιάζει στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή παραστάσεων και το άλλο που αφορά τις επιχειρήσεις χώρων/εγκαταστάσεις φιλοξενίας και παρουσίασης  ζωντανών παραστάσεων.  Το ειδικό εργαλείο OiRA για τις επιχειρήσεις με χώρους/εγκαταστάσεις που φιλοξενούν και όπου παρουσιάζονται οι ζωντανές παραστάσεις -στο οποίο μπορείτε να έχετε πρόσβαση από αυτό το σημείο-, εστιάζει σε χώρους όπως όπερες, θέατρα κ.πλ. όπου συνήθως φιλοξενούνται ζωντανές οπτικοακουστικές εκδηλώσεις.

1-17 F-A 72_0.jpg
12/02/2019
Ζωντανές παραστάσεις
Ελλάδα
Ελληνικά

Επιχειρήσεις παραγωγής ζωντανών οπτικοακουστικών εκδηλώσεων

Ο κλάδος των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στις ζωντανές οπτικοακουστικές εκδηλώσεις  περιλαμβάνει καλλιτεχνικές παραγωγές και χώρους φιλοξενίας/παρουσίασης παραστάσεων με μεγάλη ποικιλία θεμάτων που πρέπει να ληφθούν υπόψη σε σχέση με την επαγγελματική υγεία και ασφάλεια. Τα εργαλεία OiRA για τον συγκεκριμένο κλάδο καλύπτουν, μεταξύ άλλων, θέματα υγείας και ασφάλειας στην εργασία και κινδύνους που σχετίζονται με τα τεχνικά στοιχεία της παράστασης και το απασχολούμενο τεχνικό προσωπικό, τη σκηνή, τα σκηνικά και τον υποστηρικτικό τους εξοπλισμό, τον εξοπλισμό ανύψωσης, αιώρησης ή “πτήσης” αντικειμένων και καλλιτεχνών ερμηνευτών,  τα ακροβατικά και άλλες καλλιτεχνικές εκτελέσεις στη σκηνή. Ακόμα, καλύπτουν τις χημικές και τις επικίνδυνες ουσίες που χρησιμοποιούνται σε ειδικά εφέ, τα συχνά υψηλά επίπεδα θορύβου, ή και την παρουσία του ακροατηρίου. Λαμβάνοντας υπόψη αυτούς τους κινδύνους, είναι σαφές ότι μια αξιολόγηση κινδύνου στον κλάδο είναι ζωτικής σημασίας για την πρόληψη των εργατικών ατυχημάτων και των βλαπτικών επιπτώσεων στην υγεία των εργαζομένων. Υπάρχουν διαθέσιμα δύο διαφορετικά εργαλεία OiRA για τον κλάδο των οπτικοακουστικών εκδηλώσεων, το ένα που εστιάζει στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή παραστάσεων και το άλλο που αφορά τις επιχειρήσεις χώρων/εγκαταστάσεις φιλοξενίας και παρουσίασης  ζωντανών παραστάσεων.  Το ειδικό εργαλείο OiRA για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή ζωντανών παραστάσεων -στο οποίο μπορείτε να έχετε πρόσβαση από αυτό το σημείο-, αναδεικνύει το θέμα της αναγκαίας συνεργασίας και του συντονισμού μεταξύ των επιχειρήσεων παραγωγής, των επιχειρήσεων με χώρους/εγκαταστάσεις που φιλοξενούν και όπου παρουσιάζονται ζωντανές παραστάσεις, καθώς των εργολάβων και των υπεργολάβων τους.

Ο κλάδος των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στις ζωντανές οπτικοακουστικές εκδηλώσεις  περιλαμβάνει καλλιτεχνικές παραγωγές και χώρους φιλοξενίας/παρουσίασης παραστάσεων με μεγάλη ποικιλία θεμάτων που πρέπει να ληφθούν υπόψη σε σχέση με την επαγγελματική υγεία και ασφάλεια. Τα εργαλεία OiRA για τον συγκεκριμένο κλάδο καλύπτουν, μεταξύ άλλων, θέματα υγείας και ασφάλειας στην εργασία και κινδύνους που σχετίζονται με τα τεχνικά στοιχεία της παράστασης και το απασχολούμενο τεχνικό προσωπικό, τη σκηνή, τα σκηνικά και τον υποστηρικτικό τους εξοπλισμό, τον εξοπλισμό ανύψωσης, αιώρησης ή “πτήσης” αντικειμένων και καλλιτεχνών ερμηνευτών,  τα ακροβατικά και άλλες καλλιτεχνικές εκτελέσεις στη σκηνή. Ακόμα, καλύπτουν τις χημικές και τις επικίνδυνες ουσίες που χρησιμοποιούνται σε ειδικά εφέ, τα συχνά υψηλά επίπεδα θορύβου, ή και την παρουσία του ακροατηρίου. Λαμβάνοντας υπόψη αυτούς τους κινδύνους, είναι σαφές ότι μια αξιολόγηση κινδύνου στον κλάδο είναι ζωτικής σημασίας για την πρόληψη των εργατικών ατυχημάτων και των βλαπτικών επιπτώσεων στην υγεία των εργαζομένων. Υπάρχουν διαθέσιμα δύο διαφορετικά εργαλεία OiRA για τον κλάδο των οπτικοακουστικών εκδηλώσεων, το ένα που εστιάζει στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή παραστάσεων και το άλλο που αφορά τις επιχειρήσεις χώρων/εγκαταστάσεις φιλοξενίας και παρουσίασης  ζωντανών παραστάσεων.  Το ειδικό εργαλείο OiRA για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή ζωντανών παραστάσεων -στο οποίο μπορείτε να έχετε πρόσβαση από αυτό το σημείο-, αναδεικνύει το θέμα της αναγκαίας συνεργασίας και του συντονισμού μεταξύ των επιχειρήσεων παραγωγής, των επιχειρήσεων με χώρους/εγκαταστάσεις που φιλοξενούν και όπου παρουσιάζονται ζωντανές παραστάσεις, καθώς των εργολάβων και των υπεργολάβων τους.

1-22 F-A 72_0.jpg
29/10/2018
Μεταποίηση
Ελλάδα
Ελληνικά

κλάδος επιχειρήσεων επεξεργασίας και παραγωγής προϊόντων μαστίχας

Το εργαλείο OiRA για τη διενέργεια της μελέτης Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου στον τομέα της επεξεργασίας της φυσικής μαστίχας και της παραγωγής σειράς διαφορετικών προϊόντων με βάση τη μαστίχα –ένα παγκοσμίως μοναδικό φυσικό προϊόν που παράγεται αποκλειστικά και μόνο στο νότιο τμήμα του νησιού της Χίου-  αποσκοπεί στην προστασία της ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων από τους κινδύνους στο εργασιακό τους περιβάλλον, όπως είναι για παράδειγμα οι κίνδυνοι από τη χρήση αιχμηρών εργαλείων, από τις επαναλαμβανόμενες κινήσεις των άνω άκρων, από τη συνεχή καθιστική εργασία, οι κίνδυνοι πρόκλησης μυοσκελετικών προβλημάτων ή οι κίνδυνοι που σχετίζονται με το χρησιμοποιούμενο εξοπλισμό καθαρισμού, διαχωρισμού και επεξεργασίας της μαστίχας, καθώς και με τον εξοπλισμό συσκευασίας και διανομής των προϊόντων μαστίχας.

Η αναγνώριση και αξιολόγηση αυτών των κινδύνων και στη συνέχεια, η σύνταξη σχεδίου δράσης με όλα τα αναγκαία μέτρα προστασίας και πρόληψης μέσω του συγκεκριμένου διαδικτυακού, διαδραστικού εργαλείου OiRA, εκτιμάται ότι θα συμβάλλει καθοριστικά στη συνεχή βελτίωση των συνθηκών εργασίας και του εργασιακού περιβάλλοντος και στην επιδιωκόμενη  μείωση των εργατικών ατυχημάτων και των επαγγελματικών ασθενειών στον συγκεκριμένο κλάδο επιχειρήσεων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η συστηματική και αποτελεσματική διαχείριση των κινδύνων σχετικά με την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία στη βάση της πρόληψης, αποτελεί θέμα πρώτης προτεραιότητας για τη συνεταιριστική Ένωση των Μαστιχοπαραγωγών Χίου, την συλλογική έκφραση 20 πρωτοβάθμιων συνεταιρισμών των 24 Μαστιχοχωρίων του νησιού που καλύπτει περίπου 4.500 τοπικές μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις καλλιέργειας μαστιχόδενδρων και έχει ως κύρια δραστηριότητα της την συλλογή, επεξεργασία και εμπορία της φυσικής μαστίχας καθώς και την παραγωγή και εμπορία μιας μεγάλης ποικιλίας διαφόρων προϊόντων μαστίχας, (τα σημαντικότερα των οποίων είναι προϊόντα Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης, Π.Ο.Π.).

Το εργαλείο OiRA για τη διενέργεια της μελέτης Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου στον τομέα της επεξεργασίας της φυσικής μαστίχας και της παραγωγής σειράς διαφορετικών προϊόντων με βάση τη μαστίχα –ένα παγκοσμίως μοναδικό φυσικό προϊόν που παράγεται αποκλειστικά και μόνο στο νότιο τμήμα του νησιού της Χίου-  αποσκοπεί στην προστασία της ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων από τους κινδύνους στο εργασιακό τους περιβάλλον, όπως είναι για παράδειγμα οι κίνδυνοι από τη χρήση αιχμηρών εργαλείων, από τις επαναλαμβανόμενες κινήσεις των άνω άκρων, από τη συνεχή καθιστική εργασία, οι κίνδυνοι πρόκλησης μυοσκελετικών προβλημάτων ή οι κίνδυνοι που σχετίζονται με το χρησιμοποιούμενο εξοπλισμό καθαρισμού, διαχωρισμού και επεξεργασίας της μαστίχας, καθώς και με τον εξοπλισμό συσκευασίας και διανομής των προϊόντων μαστίχας.

Η αναγνώριση και αξιολόγηση αυτών των κινδύνων και στη συνέχεια, η σύνταξη σχεδίου δράσης με όλα τα αναγκαία μέτρα προστασίας και πρόληψης μέσω του συγκεκριμένου διαδικτυακού, διαδραστικού εργαλείου OiRA, εκτιμάται ότι θα συμβάλλει καθοριστικά στη συνεχή βελτίωση των συνθηκών εργασίας και του εργασιακού περιβάλλοντος και στην επιδιωκόμενη  μείωση των εργατικών ατυχημάτων και των επαγγελματικών ασθενειών στον συγκεκριμένο κλάδο επιχειρήσεων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η συστηματική και αποτελεσματική διαχείριση των κινδύνων σχετικά με την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία στη βάση της πρόληψης, αποτελεί θέμα πρώτης προτεραιότητας για τη συνεταιριστική Ένωση των Μαστιχοπαραγωγών Χίου, την συλλογική έκφραση 20 πρωτοβάθμιων συνεταιρισμών των 24 Μαστιχοχωρίων του νησιού που καλύπτει περίπου 4.500 τοπικές μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις καλλιέργειας μαστιχόδενδρων και έχει ως κύρια δραστηριότητα της την συλλογή, επεξεργασία και εμπορία της φυσικής μαστίχας καθώς και την παραγωγή και εμπορία μιας μεγάλης ποικιλίας διαφόρων προϊόντων μαστίχας, (τα σημαντικότερα των οποίων είναι προϊόντα Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης, Π.Ο.Π.).

1-4 F-A 72_4.jpg
09/11/2016
Ξενοδοχεία εστιατόρια τροφοδοσία
Ελλάδα
Ελληνικά

Κλάδος εταιρειών τροφοδοσίας

Επαγγελματικοί κίνδυνοι  στον κλάδο των εταιρειών τροφοδοσίας (catering)  σχετίζονται κυρίως με την απαιτητική σωματικά εργασία, την παρατεταμένη ορθοστασία και τις  στατικές στάσεις του σώματος, τις επαναλαμβανόμενες κινήσεις των άνω άκρων, τη χειρωνακτική μεταφορά φορτίων,  την εργασία σε κουζίνες με θερμές επιφάνειες, με  χρήση μαχαιριών ή άλλων αιχμηρών εργαλείων και κοπτικών μηχανών ή την κίνηση των εργαζομένων σε ολισθηρά δάπεδα. Άλλοι κίνδυνοι σχετίζονται με την   παρατεταμένη εργασία και έκθεση σε υψηλές και χαμηλές θερμοκρασίες,  σε υψηλά επίπεδα θορύβου, σε χημικά καθαριστικά ή σε διάφορους βλαπτικούς  βιολογικούς  παράγοντες, ενώ σημαντικοί είναι και οι ψυχοκοινωνικοί παράγοντες κινδύνου λόγω  αυξημένων  εργασιακών απαιτήσεων, ακανόνιστων ωραρίων και της συνεχούς επαφής με πελάτες.

Το εξειδικευμένο διαδραστικό εργαλείο OiRA για την εκπόνηση της μελέτης Εκτίμησης Κινδύνου προσφέρεται δωρεάν μέσω Διαδικτύου και προορίζεται κυρίως για τις πολύ μικρές  και τις μικρομεσαίες  επιχειρήσεις του κλάδου. Η αξιοποίηση του εργαλείου από τις επιχειρήσεις εκτιμάται ότι θα συμβάλλει καθοριστικά στη διαμόρφωση περισσότερο ασφαλών και υγιών συνθηκών εργασίας και στη βελτίωση του επιπέδου προστασίας των εργαζομένων, ταυτόχρονα με τη στήριξη της απόδοσης και της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων του κλάδου. 

 

Επαγγελματικοί κίνδυνοι  στον κλάδο των εταιρειών τροφοδοσίας (catering)  σχετίζονται κυρίως με την απαιτητική σωματικά εργασία, την παρατεταμένη ορθοστασία και τις  στατικές στάσεις του σώματος, τις επαναλαμβανόμενες κινήσεις των άνω άκρων, τη χειρωνακτική μεταφορά φορτίων,  την εργασία σε κουζίνες με θερμές επιφάνειες, με  χρήση μαχαιριών ή άλλων αιχμηρών εργαλείων και κοπτικών μηχανών ή την κίνηση των εργαζομένων σε ολισθηρά δάπεδα. Άλλοι κίνδυνοι σχετίζονται με την   παρατεταμένη εργασία και έκθεση σε υψηλές και χαμηλές θερμοκρασίες,  σε υψηλά επίπεδα θορύβου, σε χημικά καθαριστικά ή σε διάφορους βλαπτικούς  βιολογικούς  παράγοντες, ενώ σημαντικοί είναι και οι ψυχοκοινωνικοί παράγοντες κινδύνου λόγω  αυξημένων  εργασιακών απαιτήσεων, ακανόνιστων ωραρίων και της συνεχούς επαφής με πελάτες.

Το εξειδικευμένο διαδραστικό εργαλείο OiRA για την εκπόνηση της μελέτης Εκτίμησης Κινδύνου προσφέρεται δωρεάν μέσω Διαδικτύου και προορίζεται κυρίως για τις πολύ μικρές  και τις μικρομεσαίες  επιχειρήσεις του κλάδου. Η αξιοποίηση του εργαλείου από τις επιχειρήσεις εκτιμάται ότι θα συμβάλλει καθοριστικά στη διαμόρφωση περισσότερο ασφαλών και υγιών συνθηκών εργασίας και στη βελτίωση του επιπέδου προστασίας των εργαζομένων, ταυτόχρονα με τη στήριξη της απόδοσης και της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων του κλάδου. 

 

1-7 F-A 72_0.jpg
09/11/2016
Χονδρικό και λιανικό εμπόριο
Ελλάδα
Ελληνικά

Κλάδος εμπορικών καταστημάτω

This tool has been developed to help owners of small commercial shops to assess the safety and health risks in their business. It also guides the user to setting up an action plan by deciding on measures to eliminate or mitigate the identified risks. The user is supported in this process by plenty of tips and proposals given within the tool. The tool is an easy way to improve working conditions of workers in shops.  Using this tool can contribute to keep them healthy, motivated and with good work ability.

This tool has been developed to help owners of small commercial shops to assess the safety and health risks in their business. It also guides the user to setting up an action plan by deciding on measures to eliminate or mitigate the identified risks. The user is supported in this process by plenty of tips and proposals given within the tool. The tool is an easy way to improve working conditions of workers in shops.  Using this tool can contribute to keep them healthy, motivated and with good work ability.

work in office_A - 72_4.jpg
09/11/2016
Εργασία γραφείου & διοίκηση
Ελλάδα
Ελληνικά

Κλάδος εταιρειών παροχής υπηρεσιών γραφείου

This OiRA tool is intended for micro and small enterprises who are in the process of carrying out an assessment of the risks commonly encountered in an office environment. This OiRA tool also refers to the current legal provisions in place. The tool identifies the most common hazardous situations and assists the users to come up with control measures and an action plan to address these risks.

This OiRA tool is intended for micro and small enterprises who are in the process of carrying out an assessment of the risks commonly encountered in an office environment. This OiRA tool also refers to the current legal provisions in place. The tool identifies the most common hazardous situations and assists the users to come up with control measures and an action plan to address these risks.

Pages