Εργαλεία

Τα παρεχόμενα τομεακά εργαλεία OiRA απευθύνονται σε πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις οι οποίες θα τα χρησιμοποιήσουν για τη διεξαγωγή τεκμηριωμένων εκτιμήσεων κινδύνου προσαρμοσμένων στις απαιτήσεις τους. Οι χρήστες μπορούν να μεταφορτώσουν τα εργαλεία χωρίς χρέωση και να αποκτήσουν εύκολα πρόσβαση με ένα κλικ στον σχετικό σύνδεσμο. Κάθε σύνδεσμος συνοδεύεται από σύντομη περιγραφή του εργαλείου και το όνομα του εταίρου OiRA που το δημιούργησε. Μπορεί να γίνεται αναζήτηση στα εργαλεία ανά χώρα, γλώσσα και τομέα.

Results for ""
Εμφάνιση 1 - 5 από 5

Human health & social workers activities

Croatia

Croatian

Human health activities – Homecare

The OiRA tool for caregivers of the elderly enables the preparation of risk assessments for jobs in smaller organizational units in which all tasks are performed by caregivers. The tool consists of five modules that include the management of occupational safety and health, information on working conditions, elderly care activities, skin care and other related activities. With this tool employers can protect their workers based on the risk assessment and follow up with the implementation of proper preventive measures.

Personal & other service occupations

Croatia

Croatian

Personal services – beauty saloons

Beauticians are exposed to a number of work-related risks such as uncomfortable working positions, repetitive movements, biological hazards (possibility of infection from clients), dealing with chemicals, psychosocial risks etc. This tool is intended for beauticians to easily identify and assess risks, and apply preventive measures for risk prevention and reduction.

Education

Croatia

Croatian

Education – early childhood

When working with children, nursery teachers are exposed to various work-related risks such as biological hazards (high risks of infectious diseases), risks caused by uncomfortable working positions as well as by repetitive movements and manual handling of children, psychosocial risks cause d by the high responsibility for health and well-being of children but also by relationships with partners etc.. The OiRA tool for nursery teachers helps to identify and assess work-related risks, and provides guidance on their elimination or minimization.

Hairdressers & beauty salons

Croatia

Croatian

Hairdressers

This tool prepares employers and workers for an occupational safety and health risk assessment. It helps to identify risks and to set up a plan of measures to prevent possible damages and protect the health of workers. It consists of five modules: organising and implementing measures of occupational safety, information on working conditions, tasks of hairdressers, skin protection etc. included. An introduction on the main principles of fire safety is also included.  If there are any other risks that are not specified in this tool, they can be added by the user. A final report can be saved and printed as a document of a risk assessment as well as a plan of measures if it is needed.