Εργαλεία

Τα παρεχόμενα τομεακά εργαλεία OiRA απευθύνονται σε πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις οι οποίες θα τα χρησιμοποιήσουν για τη διεξαγωγή τεκμηριωμένων εκτιμήσεων κινδύνου προσαρμοσμένων στις απαιτήσεις τους. Οι χρήστες μπορούν να μεταφορτώσουν τα εργαλεία χωρίς χρέωση και να αποκτήσουν εύκολα πρόσβαση με ένα κλικ στον σχετικό σύνδεσμο. Κάθε σύνδεσμος συνοδεύεται από σύντομη περιγραφή του εργαλείου και το όνομα του εταίρου OiRA που το δημιούργησε. Μπορεί να γίνεται αναζήτηση στα εργαλεία ανά χώρα, γλώσσα και τομέα.

Results for ""
Εμφάνιση 1 - 10 από 12

Automotive transportation, distribution & logistics

Czech Republic

Czech

Road transport

Manufacturing, Woodworking & related activities

Czech Republic

Czech

Woodworking

Construction & maintenance

Czech Republic

Czech

Construction

Food production & sale, Wholesale & retail trade

Czech Republic

Czech

Small shops

Cleaning services

Czech Republic

Czech

Cleaning

Office work & administration

Czech Republic

Czech

Office work

Human health & social workers activities

Czech Republic

Czech

Dentist's practice

Human health & social workers activities

Czech Republic

Czech

Doctor's practice

Automotive transportation, distribution & logistics, Generic tools/risk specific, Manufacturing

Czech Republic

Czech

Forklifts

Generic tools/risk specific

Czech Republic

Czech

Generic