Εργαλεία

Τα παρεχόμενα τομεακά εργαλεία OiRA απευθύνονται σε πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις οι οποίες θα τα χρησιμοποιήσουν για τη διεξαγωγή τεκμηριωμένων εκτιμήσεων κινδύνου προσαρμοσμένων στις απαιτήσεις τους. Οι χρήστες μπορούν να μεταφορτώσουν τα εργαλεία χωρίς χρέωση και να αποκτήσουν εύκολα πρόσβαση με ένα κλικ στον σχετικό σύνδεσμο. Κάθε σύνδεσμος συνοδεύεται από σύντομη περιγραφή του εργαλείου και το όνομα του εταίρου OiRA που το δημιούργησε. Μπορεί να γίνεται αναζήτηση στα εργαλεία ανά χώρα, γλώσσα και τομέα.

Results for ""
Εμφάνιση 1 - 10 από 17

Generic tools/risk specific

EU level

English

COVID-19

In 2020 during the onsets of the pandemic EU-OSHA has developed this tailored tool to support safe working conditions under COVID-19 restrictions. In 2021 this revised version has been published, now covering a broader range of activities and including more information on testing and vaccination. The interactive tool can help in identifying, assessing and managing the risks posed by COVID-19 and ensuring that workers come back to a safe and healthy environment. It includes information on how to handle crucial aspects like physical distancing and hygenic measures. It further covers a range of situations, including what to do if a worker has COVID-19 symptoms, travelling to and from work safely and managing external service providers.    

Audiovisual sector

EU level

English

Audiovisual Productions

Employees, crews, performers and all other staff involved in audiovisual productions are constantly exposed to risks that can lead to injuries and other health repercussions. This tool is intended to anyone who aims to assess the health and safety risks related to audiovisual productions such as feature films, short films, documentaries, television series, commercials, video clips, video art, virtual reality and so on. The EU OiRA tool is the result of the project titled “Developing an Online Interactive Risk Assessment tool for film and TV productions” and was developed in a cooperation between the European Social partners of the sector, the European Coordination of Independent Producers (CEPI), the International Federation of Actors (FIA), the International Federation of Film Producers Associations (FIAPF), the International Federation of Musicians (FIM) and UNI Europa - media, entertainment & arts and with the support of EU-OSHA.

Education

EU level

English

Educational Establishments

The social partners at European level ETUCE and EFEE, in close cooperation with EU-OSHA, have developed this tool to help Secondary Education institutions to assess occupational safety and health (OSH) risks and take preventive and effective action, not only for teachers but for all staff concerned!The elaboration of these tools was introduced in 2016 in a Joint Declaration from both partners: Preventing and Combating Psychosocial Hazards in the Education Sector.Risks in the education sector are multifaceted and the tools include a great number of prevention measures - for psychosocial risks, risks of slips, trips and falls, risks stemming from a lack of building maintenance, and many more.

Education

EU level

English

Education – early childhood

The social partners at European level ETUCE and EFEE, in close cooperation with EU-OSHA, have developed this tools to help institutions offering early Childhood Education and Care (ECEC) to assess occupational safety and health (OSH) risks and take preventive and effective action, not only for teachers but for all staff concerned!The elaboration of these tools was introduced in 2016 in a Joint Declaration from both partners: Preventing and Combating Psychosocial Hazards in the Education Sector.Risks in the education sector are multifaceted and the tools include a great number of prevention measures - for psychosocial risks, risks of slips, trips and falls, risks stemming from a lack of building maintenance, and many more.

Hotels restaurants catering

EU level

English

Hotels and restaurants

The HORECA sector (hotel, restaurant, café) encompasses a wide variety of workplaces and workers from this sector are exposed to a series of occupational hazards. The most important risks relate among others to slips and trips, burns, hazardous substances and stress.Occupational safety and health (OSH) management is essential not only to create healthy workplaces but also to reduce costs and other negative consequences of work related accidents and sick leaves. Risk assessment is the cornerstone of OSH management and helps employers to identify the risks and take appropriate measures. Therefore, the Social Partners of the European HORECA sector, EFFAT (European Federation of Food, Agriculture and Tourism Trade Unions) and Hotrec (Association of Hotels, Restaurants, Pubs and Cafes) have developed together an OiRA tool to support small and medium sized companies in the proper management of occupational health and safety risks. The tool has been developed at EU level and serves as a basis when developing an OiRA HORECA tool at national level. Useful information on how the EU directives have been transposed into all national legislations can be found on the website of EU-OSHA.  

Transport (air, water & rail)

EU level

English

Passenger water transport - ships

Seafaring still belongs to one of the most dangerous occupations worldwide. Risk assessment as a cornerstone in risk management has been widely introduced by internationally operating shipping companies. In contrast, small and micro sized shipping enterprises operating in coastal areas often have no systematic approach to occupational health and safety management. In order to tackle this challenge the “SHIPSAN-ACT – Joint Action” has developed this OiRA tool on maritime transport. The Risk Assessment Tool was structured into ten modules. Based on two general modules dealing with the general approach to safety and health on board (“Occupational Safety and Health Management” and “General Hazards on Board”), six modules cover relevant areas of the ship (“Working on the Bridge”, “Working on the Deck and Cargo Decks”, “Working in the Engine Room”, “Working in the Galley”, “Living Accommodation” and “Working in the ships offices”). Two extra modules were created to treat specific topics (“Dealing with Emergencies” and “Vulnerable Working Groups”). The OiRA tool for Maritime Transport can be used by anyone wishing to assess health and safety-related risks that might exist in their workplace on a ship.

Live Performance

EU level

Spanish

Live performance - Venues

The Live Performance sector encompasses artistic productions and workplaces with a great diversity of elements to be considered in relation to occupational health and safety. The tool cover among other things the technical elements in relation to set, rigging and stage; the special elements, stunts and artistic performance activities on the stage; the chemical and hazardous substances used in special effects; frequent high noise levels; and the presence of an audience. Considering these risks, it's clear that a sector-specific risk assessment is vitally necessary to prevent accident and injury. There are two different OiRA tools, one focusing on productions and the other on venues. The Live Performance Venue Tool is focused on venues such as opera houses, theaters, etc. that are hosting different productions.

Live Performance

EU level

Spanish

Live performance - Productions

The Live Performance sector encompasses artistic productions and workplaces with a great diversity of elements to be considered in relation to occupational health and safety. The tool cover among other things the technical elements in relation to set, rigging and stage; the special elements, stunts and artistic performance activities on the stage; the chemical and hazardous substances used in special effects; frequent high noise levels; and the presence of an audience. Considering these risks, it's clear that a sector-specific risk assessment is vitally necessary to prevent accident and injury. There are two different OiRA tools, one focusing on productions and the other on venues. The Live Performance Productions Tool also includes the cooperation between the production and the different venues hosting productions when going on tour.

Leather & tanning

EU level

English

Leather and tanning

The processes and activities in the leather and tanning industry can expose workers to occupational hazards. The most important risks are related to the use of machinery and other equipment, chemicals, and the work environment. Occupational safety and health (OSH) management is essential not only to create healthy workplaces but also to reduce costs and other negative consequences of work related accidents and sick leavesTherefore the Social Partners of the European Leather Industry, industriAll-Europe and COTANCE have developed an OiRA tool to support small and medium sized companies in the proper management of occupational health and safety risks. The tool helps companies to carry out a risk assessment and take adequate measures to eliminate and minimise health and safety risks. Furthermore, the self-assessment reports based on this OiRA tool can be used as an instrument in the supply chain for communicating on OSH. Implementation of the tool does not however ensure legal compliance with the respective national health and safety regulations. The tool has been developed at EU level and may serve as a basis when developing an OiRA leather and tanning tool at national level.

Sports & recreation

EU level

English

Sport sector - professional sports

The professional sports sector comprises many sub-sectors, such as handball, basketball, cycling, football (to only name a few). This tool includes general statements on either indoor or outdoor field sports, it further includes a section on water sports and on ice and snow sports. Beside covering a broad range of sports, the sector and accordingly the tool include a wide range of employmees, not only including athletes but also coaches, referees, office workers, receptionists, ticket sellers, security guards, caretakers, maintainance workers, gardeners, kitchen staff, bartenders, club managers, operations managers, supporting staff, and many more. All of these can be volunteers as well.