Εργαλεία

Τα παρεχόμενα τομεακά εργαλεία OiRA απευθύνονται σε πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις οι οποίες θα τα χρησιμοποιήσουν για τη διεξαγωγή τεκμηριωμένων εκτιμήσεων κινδύνου προσαρμοσμένων στις απαιτήσεις τους. Οι χρήστες μπορούν να μεταφορτώσουν τα εργαλεία χωρίς χρέωση και να αποκτήσουν εύκολα πρόσβαση με ένα κλικ στον σχετικό σύνδεσμο. Κάθε σύνδεσμος συνοδεύεται από σύντομη περιγραφή του εργαλείου και το όνομα του εταίρου OiRA που το δημιούργησε. Μπορεί να γίνεται αναζήτηση στα εργαλεία ανά χώρα, γλώσσα και τομέα.

Results for ""
Εμφάνιση 1 - 5 από 5

Live Performance

Finland

Finnish

Live performance

This OiRA risk assessment for the performing arts helps to identify the main occupational risks, to eliminate or reduce the harm caused by them by various measures, and to print an action plan in the reporting section.

Motor vehicles, repair & related activities

Finland

Finnish

Car and heavy duty vehicles repair and maintenance

This OiRA tool covers the main hazards and risks in car and heavy duty vehicles repair and maintenance. It’s been created for micro and small companies operating in this sector to help them managing their occupational safety and health risks. The content of this tool has been created with joint effort by the national OiRA partner the Finnish Institute of Occupational Health, the Finnish Central Organization for Motor Trades and Repairs, the Employers' Federation of Road Transport (ALT), the National Emergency Supply Agency (NESA)/Land Transport Pool, the Industrial Union, the Trade Union Pro, the Transport Workers’ Union AKT and the Centre for Occupational Safety.

Information & communication

Finland

Finnish

Printing

Public/passenger transport

Finland

Finnish

Passenger land transport - buses and coaches

The passenger road traffic tool has been created by the Finnish Institute of Occupational Health together with social partners: The Finnish Bus and Coach Association, Employers' Federation of Road Transport, Transport Workers’ Union AKT and The Centre for Occupational Safety. The tool is meant for micro and small bus and coach companies to help them managing successfully occupational safety and health risks in their daily work.

Automotive transportation, distribution & logistics

Finland

Finnish

Road transport

For the small-scale enterprises of the road transport is offered a web-based, cost-free and easy-to-use tool, OiRA (Online Interactive Risk Assessment) for the risk assessment at the workplace.  The goal is to promote the safety culture of the companies in the road transport sector and also increase the systematic carry out of the risk assessment process. Good working environment secures the result!