Εργαλεία

Τα παρεχόμενα τομεακά εργαλεία OiRA απευθύνονται σε πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις οι οποίες θα τα χρησιμοποιήσουν για τη διεξαγωγή τεκμηριωμένων εκτιμήσεων κινδύνου προσαρμοσμένων στις απαιτήσεις τους. Οι χρήστες μπορούν να μεταφορτώσουν τα εργαλεία χωρίς χρέωση και να αποκτήσουν εύκολα πρόσβαση με ένα κλικ στον σχετικό σύνδεσμο. Κάθε σύνδεσμος συνοδεύεται από σύντομη περιγραφή του εργαλείου και το όνομα του εταίρου OiRA που το δημιούργησε. Μπορεί να γίνεται αναζήτηση στα εργαλεία ανά χώρα, γλώσσα και τομέα.

Results for ""
Εμφάνιση 1 - 10 από 10

Hotels restaurants catering

Spain

Spanish

HORECA

Education

Spain

Spanish

Secondary education

Education

Spain

Spanish

Early childhood education

Generic tools/risk specific

Spain

Spanish

COVID-19

Hairdressers & beauty salons

Spain

Spanish

Hairdressers

In most hairdressing salons, everything is geared around the client. Sometimes hairdressers disregard their own health, leading to health problems such as hairdresser eczema or wrist, neck and shoulder complaints. This often forces them, even while still very young, to abandon the profession. "OiRA peluquerías" has been developed taking as an example "OiRA Hairdressers" tool, which has been developed under the supervision of the social dialogue partners: Coiffure EU (employers) and UNI Europa Hair and Beauty (trade unions). The content is based on European legislation and particularly on the provisions of the European framework agreement on the protection of occupational health and safety in the hairdressing sector.

Live Performance

EU level

Spanish

Live performance - Venues

The Live Performance sector encompasses artistic productions and workplaces with a great diversity of elements to be considered in relation to occupational health and safety. The tool cover among other things the technical elements in relation to set, rigging and stage; the special elements, stunts and artistic performance activities on the stage; the chemical and hazardous substances used in special effects; frequent high noise levels; and the presence of an audience. Considering these risks, it's clear that a sector-specific risk assessment is vitally necessary to prevent accident and injury. There are two different OiRA tools, one focusing on productions and the other on venues. The Live Performance Venue Tool is focused on venues such as opera houses, theaters, etc. that are hosting different productions.

Live Performance

EU level

Spanish

Live performance - Productions

The Live Performance sector encompasses artistic productions and workplaces with a great diversity of elements to be considered in relation to occupational health and safety. The tool cover among other things the technical elements in relation to set, rigging and stage; the special elements, stunts and artistic performance activities on the stage; the chemical and hazardous substances used in special effects; frequent high noise levels; and the presence of an audience. Considering these risks, it's clear that a sector-specific risk assessment is vitally necessary to prevent accident and injury. There are two different OiRA tools, one focusing on productions and the other on venues. The Live Performance Productions Tool also includes the cooperation between the production and the different venues hosting productions when going on tour.

Education

Spain

Spanish

Driving schools

The tool allow companies within the sector to assess the risks of their workers. It is oriented towards driving schools and it is very easy to use.

Leather & tanning

Spain

Spanish

Leather and tanning

Tanneries have important risks that must be controlled to ensure the protection of workers. These risks are of various types such as: the use of heavy machinery, the use of manual cutting tools or chemicals during tanning and bleaching. Workers often have to manually manipulate skins and hides and the workplace and storage area is often wet. The European social partners in the field of leather and tanning, IndustriAll and COTANCE, developed this tool that has been adapted to Catalan, as support for small and medium companies.

Private security

Spain

Spanish

Private Security

Work in the private security sector goes along with plenty of risks, such as slips, trips  and falls and violence of all types lead to private security guards being victims of work-related accidents or reporting temporarily inactive for certain periods of time. This is not a favourable situation for private security guards, private security companies and customers. Private security guards are involved in preventing all types of risks and in serving the security of people, premises, processes and goods. Hence, necessary measures must be taken to guarantee their own health and safety. This OiRA tool has been developed based on the tool developed by the EU sectorial social partners (CoESS and UNI Europa).