Εργαλεία

Τα παρεχόμενα τομεακά εργαλεία OiRA απευθύνονται σε πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις οι οποίες θα τα χρησιμοποιήσουν για τη διεξαγωγή τεκμηριωμένων εκτιμήσεων κινδύνου προσαρμοσμένων στις απαιτήσεις τους. Οι χρήστες μπορούν να μεταφορτώσουν τα εργαλεία χωρίς χρέωση και να αποκτήσουν εύκολα πρόσβαση με ένα κλικ στον σχετικό σύνδεσμο. Κάθε σύνδεσμος συνοδεύεται από σύντομη περιγραφή του εργαλείου και το όνομα του εταίρου OiRA που το δημιούργησε. Μπορεί να γίνεται αναζήτηση στα εργαλεία ανά χώρα, γλώσσα και τομέα.

Results for ""
Εμφάνιση 1 - 2 από 2

Office work & administration

Italy

Italian

Office work - updated tool version

This is the updated version of the Italian office tool. The former version will still be available until end December 2020 on the webpage of the Italian authorities, the Ministry of Labour and Social Policy and the National Institute for Workers' Compensation. New risk assessments should however only be done with this new version. All risk assessments done with the former version are also still available under each individual account when logging in.

Office work & administration

Italy

Italian

Office work

This tool is intended to be used in both private and public offices’ activities and is covering all workers, whose definition is established by the Article 2, decree 81/2008. It can be used by employers to carry out the final risk assessment document, including the related prevention measures as well. The tool can be particularly useful for micro, small and medium sized enterprises.As established by the Article 29, paragraph 6 quater, decree 81/2008, a national tripartite group realized a tool strictly addressed to risk assessment in offices, using the OiRA software.The tool deals with the most common office tasks: the use of computers, secretary activities, relation with customers and providers and archiving of documents. Some jobs are excluded from the tool such as archivist and warehouse worker.In case of any risks and/or tasks not strictly related to the common office activities, the employer needs to incorporate the missing information in the risk assessment document.