Εργαλεία

Τα παρεχόμενα τομεακά εργαλεία OiRA απευθύνονται σε πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις οι οποίες θα τα χρησιμοποιήσουν για τη διεξαγωγή τεκμηριωμένων εκτιμήσεων κινδύνου προσαρμοσμένων στις απαιτήσεις τους. Οι χρήστες μπορούν να μεταφορτώσουν τα εργαλεία χωρίς χρέωση και να αποκτήσουν εύκολα πρόσβαση με ένα κλικ στον σχετικό σύνδεσμο. Κάθε σύνδεσμος συνοδεύεται από σύντομη περιγραφή του εργαλείου και το όνομα του εταίρου OiRA που το δημιούργησε. Μπορεί να γίνεται αναζήτηση στα εργαλεία ανά χώρα, γλώσσα και τομέα.

Results for ""
Εμφάνιση 1 - 10 από 22

Construction & maintenance

Lithuania

Lithuanian

Scaffolding

Construction & maintenance, Generic tools/risk specific

Lithuania

Lithuanian

Working on roofs

Generic tools/risk specific

Lithuania

Lithuanian

Work in confined spaces

Automotive transportation, distribution & logistics

Lithuania

Lithuanian

Warehousing

Is this a caption?

Construction & maintenance

Lithuania

Lithuanian

Construction (earth works)

Generic tools/risk specific

Lithuania

Lithuanian

COVID-19

Human health & social workers activities

Lithuania

Lithuanian

Social services

Food production & sale

Lithuania

Lithuanian

Bakeries

The OiRA tool for bakeries has been developed to help small and medium-sized enterprises whose economic activity is 'bakery and flour products' to asses the risks at their workplaces. The tool helps to identify the hazards faced by employees who work in these economic activities, including work equipment, hazardous and dangerous materials, hot surfaces, manual handling of loads, etc. Preventive measures are also proposed that may help eliminate or reduce the risk to an acceptable level. With the help of the OiRA tool, employers will be able to assess the occupational risks posed by the risks faced by employees and to create a work environment that is safe for workers and does not harm their health.

Hairdressers & beauty salons

Lithuania

Lithuanian

Personal services – Hairdressers and beauty salons

The new OiRA tool for the „Hairdressers and beauty salons“ has been developed and published in Lithuania. The tool is created for all companies and self-employed persons, that provide hairdressing and beauty services to the society. The tool covers the main risks at work, such as chemicals, cosmetics, electronic devices, skin irritation, slips and trips, ergonomics, personal protective equipment etc.

Education

Lithuania

Lithuanian

Educational establishments

The tool is suitable for educational staff in a wide variety of educational establishments, such as pre-school educational establishments, schools, training schools and universities. People working in the sector are facing risks related to dealing with a lot of different psychosocial risk factors, such as third party violence, bullying and high workload, ergonomic risk factors, e.g. related to standing/seated work and many others as well as other physical risks such as exposure to noise. The tool starts with the identification of hazards and assesses the level of risk, then it allows end-users to choose the most suitable preventive actions to eliminate or reduce risk.  Also included are measures for prevention. This tool is an easy way to improve working conditions of teachers.