Εργαλεία

Τα παρεχόμενα τομεακά εργαλεία OiRA απευθύνονται σε πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις οι οποίες θα τα χρησιμοποιήσουν για τη διεξαγωγή τεκμηριωμένων εκτιμήσεων κινδύνου προσαρμοσμένων στις απαιτήσεις τους. Οι χρήστες μπορούν να μεταφορτώσουν τα εργαλεία χωρίς χρέωση και να αποκτήσουν εύκολα πρόσβαση με ένα κλικ στον σχετικό σύνδεσμο. Κάθε σύνδεσμος συνοδεύεται από σύντομη περιγραφή του εργαλείου και το όνομα του εταίρου OiRA που το δημιούργησε. Μπορεί να γίνεται αναζήτηση στα εργαλεία ανά χώρα, γλώσσα και τομέα.

Results for ""
Εμφάνιση 1 - 10 από 24

Human health & social workers activities

Latvia

Latvian

Residential care activities

This tool is intended for social care homes. Workplaces in such facilities are characterized by multiple risk factors such as psychosocial risks, biological risks, ergonomic risks like manual handling, chemical risks and many more etc. The tool starts with the identification of hazards and assesses the level of risk. It also includes a variety of measures for taking preventive action. The tool is an easy way to improve working conditions for workers in social care. Using this tool can contribute to keep your workforce healthy, motivated and with good work ability.
@EU-OSHA

Construction & maintenance

Latvia

Latvian

Construction (outdoor work)

This tool is intended for companies that perform construction work outdoors (e.g. work on roof, insultation works, decoration and restoration of facades). Construction in general is a sector characterised by multiple risk factors, including falling of workers and objects, exposure to dust and fibres, noise, vibration, weather conditions unsuitable for work, work in awkward postures and heavy object lifting and moving. It starts with the identification of hazards and it assesses the level of risk, allowing end-users to choose the most suitable preventive actions to eliminate or reduce the risk(s). The tool also includes safety requirements for scaffolding and personal protective equipment for fall prevention, tips on ergonomics, protection of respiratory system and safe use of work equipment. These allow employees to protect themselves from accidents resulting from falls from heights and, at the same level, to reduce the load for the back and joints, as well as to introduce the main principles of fire protection and so on. This tool is an easy way to improve working conditions for workers in the construction sector and its use can contribute to keep them healthy, motivated and with good work ability.

Construction & maintenance

Latvia

Latvian

Construction (earth works)

This tool is intended for companies which perform construction work on the earth level and ground works. Construction in general is a sector characterised by multiple risk factors, including work in excavations, eye and hand injuries, different types of dusts, noise, vibration, work in awkward postures and heavy object lifting and moving. It starts with the identification of hazards and it assesses the level of risk, allowing end-users to choose the most suitable preventive actions to eliminate or reduce the risk(s). The tool also includes safety requirements for excavations, tips on ergonomics, work equipment and personal protective equipment. These allow employees to protect themselves from accidents resulting from falls from heights and, at the same level, to reduce the load for the back and joints, as well as to introduce the main principles of fire protection and so on. This tool is an easy way to improve working conditions for workers in the construction sector and its use can contribute to keep them healthy, motivated and with good work ability.

Manufacturing

Latvia

Latvian

Manufacturing of clothes

Typically, occupational health and safety in this sector covers mostly poor ergonomics with awkward postures, repetitive motions and poor lighting. However, this sector is also characterized by multiple risk factors such as noise, exposure to chemical substances, different types of dust, poor microclimate as well as different risk factors leading to accidents at work.  The tool starts with the identification of hazards and assesses the level of risk, then it allows end-users to choose the most suitable preventive actions to eliminate or reduce risk. Do not forget to implement the proposed preventive measures! The tool includes tips on improving workplace ergonomics, fire safety, training of workers etc. It allows employees to be protected from accidents and occupational diseases. This tool is an easy way to improve working conditions for workers in manufacturing of clothes industry. Using this tool can contribute to keep them healthy, motivated and with good work ability.

Manufacturing, Working with metal

Latvia

Latvian

Metal works

This tool is intended for companies performing metal works. Typically, occupational health and safety in this sector covers safety aspects caused by work with equipment. However there is more to it. The  sector is characterized by multiple risk factors including different types of dust and fumes, noise, exposure to chemical substances, poor ergonomics including manual lifting of heavy weights and much more.The tool starts It with the identification of hazards and assesses the level of risk, then it allows end-users to choose the most suitable preventive actions to eliminate or reduce risk. Do not forget to implement the proposed preventive measures! The tool includes tips on exhaust ventilation, fire safety, workplace ergonomics, training of workers etc.Proper risk assessment and management will protect employees from risks to their safety and health at work. Using this tool can contribute to keep them healthy, motivated and with good work ability.

Generic tools/risk specific

Latvia

Latvian

COVID-19

Public/passenger transport

Latvia

Latvian

Passenger land transport – taxi drivers

This tool is intended for companies providing taxi services. The sector is characterized by multiple risk factors such as poor ergonomics leading to pain and musculoskeletal disorders, psychosocial aspects like dealing with difficult clients or violence, manual lifting of heavy weights etc.The tool includes tips on how to better prevent employees from the risks identified. It includes tips on reduction of workload and improvement of work organization. It helps reducing accidents at work and enables better prevention against occupational diseases. Using the tool contributes to keeping workers healthy, motivated and with good work ability.

Food & beverages manufacture

Latvia

Latvian

Manufacture of food products

This tool is intended for companies processing food. Typically, occupational health and safety in this sector covers safety aspects caused by working with equipment. However, this sector is characterized by multiple risk factors such as: poor ergonomics including poor work postures, repetitive movements, manual lifting of heavy weights, organic dust, chemicals used for cleaning and disinfection etc.The tool includes tips on reduction of workload and improvement of work organization, fire safety, workplace ergonomics etc. It helps reducing accidents at work and enables better prevention against occupational diseases. Using the tool contributes to keep workers healthy, motivated and with good work ability.

Woodworking & related activities

Latvia

Latvian

Woodworking

 This tool is intended for wood-working companies. Typically, occupational health and safety in this sector is often associated with safe use of equipment. However, this sector is characterized by multiple other risk factors such as: noise, vibration, dust, hazardous chemicals, unfavourable temperatures, painful postures, heavy physical load etc. The tool includes tips on reduction of wood dust in the workplace, ergonomics, work equipment, personal protective equipment, etc. By following the measures proposed, the tool helps repventing workplace accidents resulting from unsafe equipment, reducing the load for the back and joints, eliminating hearing loss due to high noise levels, as well as to introducing the main principles of fire protection and much more. This tool is an easy way to improve working conditions for workers in wood working companies. Using this tool can contribute to keep your workers healthy, motivated and with good work ability. 

Agriculture, forestry & fishing

Latvia

Latvian

Forestry

This tool is intended to companies working in the forestry sector. The sector is characterized by a high proportion of serious and fatal accidents. Besides there are plenty of other risk factors to consider such noise, vibration, unfavourable temperatures, climate changes, painful postures, heavy physical load etc.The tool starts with the identification of hazards and assesses the level of risk. Following that it guides the user to choose the most suitable preventive actions to eliminate or reduce the identified risks.The tool includes tips on ergonomics, work equipment, personal protective equipment, etc. It allows employees to be protected from accidents resulting from falling trees, to decide on measures to reduce the load on the back and joints, to minimise the risk of hearing loss due to high noise levels, as well as to introduce the main principles of fire protection and much more.This tool is an easy way to improve working conditions in any company working in the forestry sector. Using this tool can contribute to keeping workers healthy, motivated and with good work ability.