Εργαλεία

Τα παρεχόμενα τομεακά εργαλεία OiRA απευθύνονται σε πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις οι οποίες θα τα χρησιμοποιήσουν για τη διεξαγωγή τεκμηριωμένων εκτιμήσεων κινδύνου προσαρμοσμένων στις απαιτήσεις τους. Οι χρήστες μπορούν να μεταφορτώσουν τα εργαλεία χωρίς χρέωση και να αποκτήσουν εύκολα πρόσβαση με ένα κλικ στον σχετικό σύνδεσμο. Κάθε σύνδεσμος συνοδεύεται από σύντομη περιγραφή του εργαλείου και το όνομα του εταίρου OiRA που το δημιούργησε. Μπορεί να γίνεται αναζήτηση στα εργαλεία ανά χώρα, γλώσσα και τομέα.

Results for ""
Εμφάνιση 1 - 10 από 16

Construction & maintenance

Portugal

Portuguese

Rehabilitation and refurbishment of buildings

Generic tools/risk specific

Portugal

Portuguese

COVID-19

Mining & quarrying

Portugal

Portuguese

Mining and quarrying

Construction & maintenance

Portugal

Portuguese

Construction

The building construction sector which is mainly made up of micro and small companies registers high levels of work accidents. This sector is characterized by several risk factors, such as working at heights, moving loads, handling machinery and work equipment, the presence of dust and other hazardous chemicals, improper posture, noise and vibration, as well as adverse weather conditions. Accidents usually occur due to unsafe conditions and / or actions. This tool aims to contribute to an improvement of working conditions in the building construction sector, as it allows for an assessment of existing risks and suggests measures to be implemented to control these risks and produces an action plan to be implemented at the workplace.

Agriculture, forestry & fishing

Portugal

Portuguese

Agriculture

The agricultural sector has high levels of occupational accidents throughout the Portuguese territory, consisting mainly of small farms. Accidents generally occur due to improper machinery, unprotected moving parts, overconfidence of operators, lack of proper training and disregard for the correct use of safety devices and safety instructions provided by manufacturers. In addition, workers in the sector are subject to various risks related to the lack of use of appropriate protective equipment, the handling of hazardous chemicals, high physical effort and adverse environmental conditions, among others. Correct risk assessment of existing hazards using this tool can prevent many of them and help the employer implement the appropriate solutions for their elimination / control.

Food production & sale

Portugal

Portuguese

Horticultural Products

In fruit and vegetable companies (producers of jams, pastas, sauces and preserves) the main risk factors are associated with standing, improper postures, manual handling of loads, high temperatures and humid environments, the use of machines with unprotected moving parts, lack of training of workers and disregard for the correct use of safety devices and the safety instructions provided by the manufacturers. Thus, this OiRA tool addresses the main hazards in the various work areas, from receiving raw materials to storing finished products. The tool also addresses issues associated with emergencies, psychosocial risks (including stress), as well as structural, environmental and occupational safety and health management hazards / risks. It allows an assessment of existing risks, suggests measures to control those risks and produces an action plan to be implemented.

Food production & sale

Portugal

Portuguese

Dairy Products

This sector involves the production of various products such as butter, fresh cheese, curd, cured cheese and buttered cheese, with milk as the raw material. This OiRA tool addresses the main hazards / risks that exist in the various working areas of SMEs in this sector, from receiving and storing raw materials, to packing and shipping, the entire manufacturing process, cold chambers and maturing chambers. The tool also addresses issues associated with emergencies, psychosocial and stress risks, as well as structural, environmental and occupational safety and health management hazards / risks. It allows an assessment of existing risks, suggests measures to control those risks and also produces an action plan to be implemented.

Food production & sale

Portugal

Portuguese

Bakeries

Bakers / confectioners work in facilities where bread, cakes, fresh pastries, snacks (fried, tender dough and puff pastry) and regional confectionery are made. Their work is demanding and is carried out under difficult environmental conditions. The work is mostly performed under artificial light, at high temperatures accompanied by variations in humidity, in the presence of breathable particles, explosive atmospheres and excessive noise. The existence of night work, exposure to biological agents and manual handling of cargo are other risk factors present in the manufacture of bakery / pastry products naturally affecting all who work there. Thus, this OiRA tool addresses the main hazards that exist in the various work areas, from receiving raw materials to storing and shipping final products. The tool also addresses issues associated with emergencies, psychosocial and stress risks, as well as structural, environmental and occupational safety and health management hazards / risks. It allows an assessment of existing risks, suggests measures to control those risks and also produces an action plan to be implemented.

Food production & sale

Portugal

Portuguese

Meat Products

The processing of meat products has several risk factors, namely those related to the use of hand tools, cutting machines and equipment, the manual handling of loads, standing static work, the existence of slippery floors, exposure to low temperatures and various biological agents, among others. This OiRA tool addresses the main hazards / risks that exist in the various work areas, from receiving and storing raw materials to storing finished products naturally throughout the manufacturing area. The tool also addresses issues associated with emergencies, psychosocial and stress risks, as well as structural, environmental and occupational safety and health management hazards / risks. It allows an assessment of existing risks, suggests measures to control those risks and also produces an action plan to be implemented.

Hotels restaurants catering

Portugal

Portuguese

Catering

The catering sector is distributed throughout the country and it is mainly made of micro and small companies. This sector has a significant economic and employment importance, especially in the more touristic areas or in those where the concentration of economic activity is greater. This tool deals with the main hazards/risks in the various work areas, from food reception to the dining room, through the kitchen and canopy. It also addresses the problems associated with emergencies, as well as the structural/environmental hazards/risks and occupational safety and health management in the restaurant. The tool allows an assessment of existing risks, suggests measures to be implemented to control these risks and produces an action plan that users can adopt in order to manage health and safety in their restaurant.