Εργαλεία

Τα παρεχόμενα τομεακά εργαλεία OiRA απευθύνονται σε πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις οι οποίες θα τα χρησιμοποιήσουν για τη διεξαγωγή τεκμηριωμένων εκτιμήσεων κινδύνου προσαρμοσμένων στις απαιτήσεις τους. Οι χρήστες μπορούν να μεταφορτώσουν τα εργαλεία χωρίς χρέωση και να αποκτήσουν εύκολα πρόσβαση με ένα κλικ στον σχετικό σύνδεσμο. Κάθε σύνδεσμος συνοδεύεται από σύντομη περιγραφή του εργαλείου και το όνομα του εταίρου OiRA που το δημιούργησε. Μπορεί να γίνεται αναζήτηση στα εργαλεία ανά χώρα, γλώσσα και τομέα.

Results for ""
Εμφάνιση 1 - 10 από 20

Education

Belgium

Dutch

Nurseries and primary education

The OiRA tool for nurseries and primary education supports the mentioned establishments and/or the organizing body in pursuing a health and safety policy and conducting a risk assessment. This tool was created through intensive collaboration between the various education providers (GO! Education of the Flemish Community, Catholic Education Flanders, Provincial Education Flanders, Educational Association of Cities and Municipalities, Consultation Small Education Providers), the employee organizations of the education sector (ACOD Education, Christelijke Onderwijscentrale - ACV, Christelijke Onderwijzers Verbond, VSOA-Education), the Department of Education and Training and the Education Inspectorate of the Flemish government and the Federal Public Service Employment, Labor and Social Dialogue

Education

Spain

Spanish

Secondary education

Education

Spain

Catalan

Secondary education

Education

Spain

Spanish

Early childhood education

Education

Spain

Catalan

Early childhood education

Education

Croatia

Croatian

Education – early childhood

When working with children, nursery teachers are exposed to various work-related risks such as biological hazards (high risks of infectious diseases), risks caused by uncomfortable working positions as well as by repetitive movements and manual handling of children, psychosocial risks cause d by the high responsibility for health and well-being of children but also by relationships with partners etc.. The OiRA tool for nursery teachers helps to identify and assess work-related risks, and provides guidance on their elimination or minimization.

Education

Slovenia

Slovenian

Educational establishments – general

Education

EU level

English

Educational Establishments

The social partners at European level ETUCE and EFEE, in close cooperation with EU-OSHA, have developed this tool to help Secondary Education institutions to assess occupational safety and health (OSH) risks and take preventive and effective action, not only for teachers but for all staff concerned!The elaboration of these tools was introduced in 2016 in a Joint Declaration from both partners: Preventing and Combating Psychosocial Hazards in the Education Sector.Risks in the education sector are multifaceted and the tools include a great number of prevention measures - for psychosocial risks, risks of slips, trips and falls, risks stemming from a lack of building maintenance, and many more.

Education

EU level

English

Education – early childhood

The social partners at European level ETUCE and EFEE, in close cooperation with EU-OSHA, have developed this tools to help institutions offering early Childhood Education and Care (ECEC) to assess occupational safety and health (OSH) risks and take preventive and effective action, not only for teachers but for all staff concerned!The elaboration of these tools was introduced in 2016 in a Joint Declaration from both partners: Preventing and Combating Psychosocial Hazards in the Education Sector.Risks in the education sector are multifaceted and the tools include a great number of prevention measures - for psychosocial risks, risks of slips, trips and falls, risks stemming from a lack of building maintenance, and many more.

Education

Greece

Greek

Εκπαιδευτικές μονάδες

Το εργαλείο αυτό για τη διαδικτυακή, διαδραστική εκπόνηση της Μελέτης Εκτίμησης Κινδύνου, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα εκπαιδευτικών μονάδων από το δημοτικό έως και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, συμβάλλει στην αναγνώριση και την αξιολόγηση των επαγγελματικών κινδύνων για όσους εργάζονται στις σχολικές μονάδες καθώς και στον προσδιορισμό των κατάλληλων μέτρων για την επιτυχή αντιμετώπισή τους. Το εργαλείο αν και εστιάζει στην πρόληψη των ατυχημάτων και των ασθενειών που σχετίζονται με την εργασία των εκπαιδευτικών και σε συμμόρφωση με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία για την ΥΑΕ, ωστόσο καλύπτει και άλλους εργαζόμενους στους ίδιους χώρους εργασίας, όπως το βοηθητικό προσωπικό, το προσωπικό καθαριότητας χώρων, τους εργαζόμενους κυλικείων κ.λπ. Επιπρόσθετα, συμβάλλει στη διασφάλιση της ασφάλειας και της υγείας της ευαίσθητης ομάδας των μαθητών/σπουδαστών, οι οποίοι βρίσκονται στο ίδιο περιβάλλον σε καθημερινή βάση και εξαιτίας αυτού του γεγονότος είναι σημαντική η εκπαιδευτική διάσταση της χρήσης του εργαλείου, ως μέσου για την ανάπτυξη παιδείας και την καλλιέργεια νοοτροπίας πρόληψης των κινδύνων όχι μόνο για τους εκπαιδευτικούς αλλά και για τους μαθητές/σπουδαστές, τους μελλοντικούς εργοδότες και εργαζόμενους.