Εργαλεία

Τα παρεχόμενα τομεακά εργαλεία OiRA απευθύνονται σε πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις οι οποίες θα τα χρησιμοποιήσουν για τη διεξαγωγή τεκμηριωμένων εκτιμήσεων κινδύνου προσαρμοσμένων στις απαιτήσεις τους. Οι χρήστες μπορούν να μεταφορτώσουν τα εργαλεία χωρίς χρέωση και να αποκτήσουν εύκολα πρόσβαση με ένα κλικ στον σχετικό σύνδεσμο. Κάθε σύνδεσμος συνοδεύεται από σύντομη περιγραφή του εργαλείου και το όνομα του εταίρου OiRA που το δημιούργησε. Μπορεί να γίνεται αναζήτηση στα εργαλεία ανά χώρα, γλώσσα και τομέα.

Results for ""
Εμφάνιση 1 - 10 από 19

Food production & sale, Wholesale & retail trade

France

Fish shops

Food production & sale, Wholesale & retail trade

France

French

Bakeries

Food production & sale, Wholesale & retail trade

France

French

Butchers

Real estate

Belgium

Dutch

Real estate businesses

The tool has been developed for and by the sector. During the development of the Belgian tool 'OiRA Immo’, the potential risks associated with the real estate sector have been analysed and have shown that companies and their workers need to be more attentive to the risks in their business. The tool is adapted to the specific characteristics of the sector. On the one hand there is an extensive module on office work, but on the other hand there are also modules with specific attention for the safety and health of employees who work on site (cleaning, management and maintenance of buildings). In addition to identifying the risks, solutions are provided to manage them. The tool contributes to better and safer working conditions in the sector which will lead to healthy and motivated workers.

Real estate

Belgium

French

Real estate businesses

The tool has been developed for and by the sector. During the development of the Belgian tool 'OiRA Immo’, the potential risks associated with the real estate sector have been analysed and have shown that companies and their workers need to be more attentive to the risks in their business. The tool is adapted to the specific characteristics of the sector. On the one hand there is an extensive module on office work, but on the other hand there are also modules with specific attention for the safety and health of employees who work on site (cleaning, management and maintenance of buildings). In addition to identifying the risks, solutions are provided to manage them. The tool contributes to better and safer working conditions in the sector which will lead to healthy and motivated workers.

Food production & sale, Wholesale & retail trade

Czech Republic

Czech

Small shops

Food production & sale

Cyprus

Greek

Αρτοποιεία

Food production & sale

Lithuania

Lithuanian

Bakeries

The OiRA tool for bakeries has been developed to help small and medium-sized enterprises whose economic activity is 'bakery and flour products' to asses the risks at their workplaces. The tool helps to identify the hazards faced by employees who work in these economic activities, including work equipment, hazardous and dangerous materials, hot surfaces, manual handling of loads, etc. Preventive measures are also proposed that may help eliminate or reduce the risk to an acceptable level. With the help of the OiRA tool, employers will be able to assess the occupational risks posed by the risks faced by employees and to create a work environment that is safe for workers and does not harm their health.

Food production & sale

Portugal

Portuguese

Horticultural Products

In fruit and vegetable companies (producers of jams, pastas, sauces and preserves) the main risk factors are associated with standing, improper postures, manual handling of loads, high temperatures and humid environments, the use of machines with unprotected moving parts, lack of training of workers and disregard for the correct use of safety devices and the safety instructions provided by the manufacturers. Thus, this OiRA tool addresses the main hazards in the various work areas, from receiving raw materials to storing finished products. The tool also addresses issues associated with emergencies, psychosocial risks (including stress), as well as structural, environmental and occupational safety and health management hazards / risks. It allows an assessment of existing risks, suggests measures to control those risks and produces an action plan to be implemented.

Food production & sale

Portugal

Portuguese

Dairy Products

This sector involves the production of various products such as butter, fresh cheese, curd, cured cheese and buttered cheese, with milk as the raw material. This OiRA tool addresses the main hazards / risks that exist in the various working areas of SMEs in this sector, from receiving and storing raw materials, to packing and shipping, the entire manufacturing process, cold chambers and maturing chambers. The tool also addresses issues associated with emergencies, psychosocial and stress risks, as well as structural, environmental and occupational safety and health management hazards / risks. It allows an assessment of existing risks, suggests measures to control those risks and also produces an action plan to be implemented.