Εργαλεία

Τα παρεχόμενα τομεακά εργαλεία OiRA απευθύνονται σε πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις οι οποίες θα τα χρησιμοποιήσουν για τη διεξαγωγή τεκμηριωμένων εκτιμήσεων κινδύνου προσαρμοσμένων στις απαιτήσεις τους. Οι χρήστες μπορούν να μεταφορτώσουν τα εργαλεία χωρίς χρέωση και να αποκτήσουν εύκολα πρόσβαση με ένα κλικ στον σχετικό σύνδεσμο. Κάθε σύνδεσμος συνοδεύεται από σύντομη περιγραφή του εργαλείου και το όνομα του εταίρου OiRA που το δημιούργησε. Μπορεί να γίνεται αναζήτηση στα εργαλεία ανά χώρα, γλώσσα και τομέα.

Results for ""
Εμφάνιση 1 - 10 από 22

Construction & maintenance, Generic tools/risk specific

Lithuania

Lithuanian

Working on roofs

Generic tools/risk specific

EU level

English

COVID-19

In 2020 during the onsets of the pandemic EU-OSHA has developed this tailored tool to support safe working conditions under COVID-19 restrictions. In 2021 this revised version has been published, now covering a broader range of activities and including more information on testing and vaccination. The interactive tool can help in identifying, assessing and managing the risks posed by COVID-19 and ensuring that workers come back to a safe and healthy environment. It includes information on how to handle crucial aspects like physical distancing and hygenic measures. It further covers a range of situations, including what to do if a worker has COVID-19 symptoms, travelling to and from work safely and managing external service providers.    

Generic tools/risk specific

Lithuania

Lithuanian

Work in confined spaces

Generic tools/risk specific

Belgium

French

COVID-19

Generic tools/risk specific

Greece

Greek

COVID-19

Generic tools/risk specific

Belgium

Dutch

COVID-19

Automotive transportation, distribution & logistics, Generic tools/risk specific, Manufacturing

Czech Republic

Czech

Forklifts

Generic tools/risk specific

Czech Republic

Czech

Generic