Εργαλεία

Τα παρεχόμενα τομεακά εργαλεία OiRA απευθύνονται σε πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις οι οποίες θα τα χρησιμοποιήσουν για τη διεξαγωγή τεκμηριωμένων εκτιμήσεων κινδύνου προσαρμοσμένων στις απαιτήσεις τους. Οι χρήστες μπορούν να μεταφορτώσουν τα εργαλεία χωρίς χρέωση και να αποκτήσουν εύκολα πρόσβαση με ένα κλικ στον σχετικό σύνδεσμο. Κάθε σύνδεσμος συνοδεύεται από σύντομη περιγραφή του εργαλείου και το όνομα του εταίρου OiRA που το δημιούργησε. Μπορεί να γίνεται αναζήτηση στα εργαλεία ανά χώρα, γλώσσα και τομέα.

Results for ""
Εμφάνιση 1 - 10 από 10

Human health & social workers activities

Latvia

Latvian

Residential care activities

This tool is intended for social care homes. Workplaces in such facilities are characterized by multiple risk factors such as psychosocial risks, biological risks, ergonomic risks like manual handling, chemical risks and many more etc. The tool starts with the identification of hazards and assesses the level of risk. It also includes a variety of measures for taking preventive action. The tool is an easy way to improve working conditions for workers in social care. Using this tool can contribute to keep your workforce healthy, motivated and with good work ability.

Human health & social workers activities

France

French

Medical transport

Human health & social workers activities, Personal & other service occupations

France

French

Home care

Human health & social workers activities

Czech Republic

Czech

Dentist's practice

Human health & social workers activities

Czech Republic

Czech

Doctor's practice

Human health & social workers activities

Croatia

Croatian

Human health activities – Homecare

The OiRA tool for caregivers of the elderly enables the preparation of risk assessments for jobs in smaller organizational units in which all tasks are performed by caregivers. The tool consists of five modules that include the management of occupational safety and health, information on working conditions, elderly care activities, skin care and other related activities. With this tool employers can protect their workers based on the risk assessment and follow up with the implementation of proper preventive measures.

Human health & social workers activities

Lithuania

Lithuanian

Social services

Human health & social workers activities

Latvia

Latvian

Pharmacies

This tool is intended for pharmacy shops. Workplaces in pharmacy shops can be characterized by multiple risk factors such as: work with complicated clients, stealing of goods, prolonged standing, computer work with complex and slow systems, long working hours, chemical substances etc. The tool starts with the identification of hazards and assesses the level of risk. It allows end-users to choose the most suitable preventive actions to eliminate or reduce identified risks. Do not forget to implement the proposed preventive measures! The tool includes tips on reduction of stress and fatigue, ergonomics, physical security of employees, work with clients and workplace health promotion. These tips facilitate proper accident prevention, reduction the load for the back and joints, as well as to introducing the main principles of fire protection etc. The tool is an easy way to improve working conditions for workers in pharmacy shops. Using this tool can contribute to keep them healthy, motivated and with good work ability.

Human health & social workers activities

Latvia

Latvian

Doctor's practice

This tool is intended for small health care establishments (e.g. general physicians, dentists etc.). These workplaces can be characterized by multiple risk factors such as: biological risks related to sharp injuries, office work, working in awkward postures for long hours, fatigue, burn-out, chemicals etc.The tool starts with the identification of hazards and assesses the level of risk, then it allows end-users to choose the most suitable preventive actions to eliminate or reduce risk. Do not forget to implement the proposed preventive measures! The tool includes tips on reduction of stress and fatigue, ergonomics, fire safety, ionizing radiation and workplace health promotion. These tips prevent employees from identified risks, reduce the load for the back and joints, introduce the main principles of fire protection etc.The tool is an easy way to improve working conditions for workers in health care. Using this tool contributes to keep workers healthy, motivated and with good work ability.

Human health & social workers activities

Bulgaria

Bulgarian

Residential care activities

The tool covers the following modules: OSH Management; Premises of the enterprise; Work equipment, plants and facilities; Used materials and products; Working environment; Work activities and work processes; Manual handling of loads; Work organisation, relationships and social environment; Emergency preparedness, including fire safety.