Εργαλεία

Τα παρεχόμενα τομεακά εργαλεία OiRA απευθύνονται σε πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις οι οποίες θα τα χρησιμοποιήσουν για τη διεξαγωγή τεκμηριωμένων εκτιμήσεων κινδύνου προσαρμοσμένων στις απαιτήσεις τους. Οι χρήστες μπορούν να μεταφορτώσουν τα εργαλεία χωρίς χρέωση και να αποκτήσουν εύκολα πρόσβαση με ένα κλικ στον σχετικό σύνδεσμο. Κάθε σύνδεσμος συνοδεύεται από σύντομη περιγραφή του εργαλείου και το όνομα του εταίρου OiRA που το δημιούργησε. Μπορεί να γίνεται αναζήτηση στα εργαλεία ανά χώρα, γλώσσα και τομέα.

Results for ""
Εμφάνιση 1 - 10 από 28

Manufacturing

France

French

Treatment and metal coating

Corresponds to NACE code C25.6

Manufacturing

France

French

Industrial mechanics

Corresponds to the NACE code C33 Repair and installation of machinery and equipment and includes aspects related to C28 Manufacture of machinery and equipment. 

Manufacturing

France

French

Manufacture of rubber and plastic products

Manufacturing

France

French

Manufacture of metal products

Corresponds to the NACE codes C25 Manufacture of fabricated metal products except machinery and equipment as well as CK Manufacture of machinery and equipment (covers metal cutting and stamping, boiler fabrication as well welding)

Manufacturing

France

French

Printing industry

Manufacturing

Latvia

Latvian

Manufacturing of clothes

Typically, occupational health and safety in this sector covers mostly poor ergonomics with awkward postures, repetitive motions and poor lighting. However, this sector is also characterized by multiple risk factors such as noise, exposure to chemical substances, different types of dust, poor microclimate as well as different risk factors leading to accidents at work.  The tool starts with the identification of hazards and assesses the level of risk, then it allows end-users to choose the most suitable preventive actions to eliminate or reduce risk. Do not forget to implement the proposed preventive measures! The tool includes tips on improving workplace ergonomics, fire safety, training of workers etc. It allows employees to be protected from accidents and occupational diseases. This tool is an easy way to improve working conditions for workers in manufacturing of clothes industry. Using this tool can contribute to keep them healthy, motivated and with good work ability.

Manufacturing, Working with metal

Latvia

Latvian

Metal works

This tool is intended for companies performing metal works. Typically, occupational health and safety in this sector covers safety aspects caused by work with equipment. However there is more to it. The  sector is characterized by multiple risk factors including different types of dust and fumes, noise, exposure to chemical substances, poor ergonomics including manual lifting of heavy weights and much more.The tool starts It with the identification of hazards and assesses the level of risk, then it allows end-users to choose the most suitable preventive actions to eliminate or reduce risk. Do not forget to implement the proposed preventive measures! The tool includes tips on exhaust ventilation, fire safety, workplace ergonomics, training of workers etc.Proper risk assessment and management will protect employees from risks to their safety and health at work. Using this tool can contribute to keep them healthy, motivated and with good work ability.

Manufacturing, Woodworking & related activities

Czech Republic

Czech

Woodworking

Real estate

Belgium

Dutch

Real estate businesses

The tool has been developed for and by the sector. During the development of the Belgian tool 'OiRA Immo’, the potential risks associated with the real estate sector have been analysed and have shown that companies and their workers need to be more attentive to the risks in their business. The tool is adapted to the specific characteristics of the sector. On the one hand there is an extensive module on office work, but on the other hand there are also modules with specific attention for the safety and health of employees who work on site (cleaning, management and maintenance of buildings). In addition to identifying the risks, solutions are provided to manage them. The tool contributes to better and safer working conditions in the sector which will lead to healthy and motivated workers.

Real estate

Belgium

French

Real estate businesses

The tool has been developed for and by the sector. During the development of the Belgian tool 'OiRA Immo’, the potential risks associated with the real estate sector have been analysed and have shown that companies and their workers need to be more attentive to the risks in their business. The tool is adapted to the specific characteristics of the sector. On the one hand there is an extensive module on office work, but on the other hand there are also modules with specific attention for the safety and health of employees who work on site (cleaning, management and maintenance of buildings). In addition to identifying the risks, solutions are provided to manage them. The tool contributes to better and safer working conditions in the sector which will lead to healthy and motivated workers.