Εργαλεία

Τα παρεχόμενα τομεακά εργαλεία OiRA απευθύνονται σε πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις οι οποίες θα τα χρησιμοποιήσουν για τη διεξαγωγή τεκμηριωμένων εκτιμήσεων κινδύνου προσαρμοσμένων στις απαιτήσεις τους. Οι χρήστες μπορούν να μεταφορτώσουν τα εργαλεία χωρίς χρέωση και να αποκτήσουν εύκολα πρόσβαση με ένα κλικ στον σχετικό σύνδεσμο. Κάθε σύνδεσμος συνοδεύεται από σύντομη περιγραφή του εργαλείου και το όνομα του εταίρου OiRA που το δημιούργησε. Μπορεί να γίνεται αναζήτηση στα εργαλεία ανά χώρα, γλώσσα και τομέα.

Results for ""
Εμφάνιση 1 - 10 από 13

Wholesale & retail trade

France

French

Small shops (non-food products)

This tool is intended for small businesses from the non-food retail sector. It was developed jointly by prevention organizations (INRS, occupational health services) and actors from the non-food trade (professional organizations).

Food production & sale, Wholesale & retail trade

France

Fish shops

Food production & sale, Wholesale & retail trade

France

French

Bakeries

Food production & sale, Wholesale & retail trade

France

French

Butchers

Real estate

Belgium

Dutch

Real estate businesses

The tool has been developed for and by the sector. During the development of the Belgian tool 'OiRA Immo’, the potential risks associated with the real estate sector have been analysed and have shown that companies and their workers need to be more attentive to the risks in their business. The tool is adapted to the specific characteristics of the sector. On the one hand there is an extensive module on office work, but on the other hand there are also modules with specific attention for the safety and health of employees who work on site (cleaning, management and maintenance of buildings). In addition to identifying the risks, solutions are provided to manage them. The tool contributes to better and safer working conditions in the sector which will lead to healthy and motivated workers.

Real estate

Belgium

French

Real estate businesses

The tool has been developed for and by the sector. During the development of the Belgian tool 'OiRA Immo’, the potential risks associated with the real estate sector have been analysed and have shown that companies and their workers need to be more attentive to the risks in their business. The tool is adapted to the specific characteristics of the sector. On the one hand there is an extensive module on office work, but on the other hand there are also modules with specific attention for the safety and health of employees who work on site (cleaning, management and maintenance of buildings). In addition to identifying the risks, solutions are provided to manage them. The tool contributes to better and safer working conditions in the sector which will lead to healthy and motivated workers.

Food production & sale, Wholesale & retail trade

Czech Republic

Czech

Small shops

Real estate

Bulgaria

Bulgarian

Real estate activities

The apparently routine activities of the Real Estate Agencies, in fact, pose hazards and harbor risks from many different sources. Besides the traditional ones, related to office work, risks may also arise from contacts with various clients and viewing and visiting sites, including ones under construction. Finally yet importantly, there exist risks related to road accidents and to exposure to biological agents, sometimes present in already occupied properties.In line with the above-said characteristics of the activity, this OiRA tool allows to evaluate the risks inherent in the business in a user-friendly manner and to set appropriate measures for their elimination / minimization.
small shops

Wholesale & retail trade

Cyprus

Greek

Μικρά εμπορικά καταστήματα

Η Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία και η πρόληψη του κινδύνου στην εργασία δεν αποτελεί μόνο νομική και ηθική υποχρέωση αλλά και επιχειρηματική αναγκαιότητα. Διασφαλίζει τα πολύτιμα αγαθά της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων και την βιωσιμότητα της επιχείρησης. Είναι πολύ σημαντικό σε κάθε περίπτωση να αξιολογείται ο κίνδυνος και να λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα πρόληψης και ελέγχου, προκειμένου να αποφευχθούν ατυχήματα και προβλήματα υγείας. Το εργαλείο αυτό βοηθά στον εντοπισμό και την αξιολόγηση των συνθηκών εργασίας στα μικρά εμπορικά καταστήματα. Οι ερωτήσεις ομαδοποιούνται κατά θέμα και παρέχονται συμβουλές για τη βελτίωση της κατάστασης.

Wholesale & retail trade

Greece

Greek

Κλάδος εμπορικών καταστημάτω

This tool has been developed to help owners of small commercial shops to assess the safety and health risks in their business. It also guides the user to setting up an action plan by deciding on measures to eliminate or mitigate the identified risks. The user is supported in this process by plenty of tips and proposals given within the tool. The tool is an easy way to improve working conditions of workers in shops.  Using this tool can contribute to keep them healthy, motivated and with good work ability.