Εργαλεία

Τα παρεχόμενα τομεακά εργαλεία OiRA απευθύνονται σε πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις οι οποίες θα τα χρησιμοποιήσουν για τη διεξαγωγή τεκμηριωμένων εκτιμήσεων κινδύνου προσαρμοσμένων στις απαιτήσεις τους. Οι χρήστες μπορούν να μεταφορτώσουν τα εργαλεία χωρίς χρέωση και να αποκτήσουν εύκολα πρόσβαση με ένα κλικ στον σχετικό σύνδεσμο. Κάθε σύνδεσμος συνοδεύεται από σύντομη περιγραφή του εργαλείου και το όνομα του εταίρου OiRA που το δημιούργησε. Μπορεί να γίνεται αναζήτηση στα εργαλεία ανά χώρα, γλώσσα και τομέα.

Results for ""
Εμφάνιση 1 - 9 από 9

Manufacturing, Woodworking & related activities

Czech Republic

Czech

Woodworking

Real estate

Belgium

Dutch

Real estate businesses

The tool has been developed for and by the sector. During the development of the Belgian tool 'OiRA Immo’, the potential risks associated with the real estate sector have been analysed and have shown that companies and their workers need to be more attentive to the risks in their business. The tool is adapted to the specific characteristics of the sector. On the one hand there is an extensive module on office work, but on the other hand there are also modules with specific attention for the safety and health of employees who work on site (cleaning, management and maintenance of buildings). In addition to identifying the risks, solutions are provided to manage them. The tool contributes to better and safer working conditions in the sector which will lead to healthy and motivated workers.

Real estate

Belgium

French

Real estate businesses

The tool has been developed for and by the sector. During the development of the Belgian tool 'OiRA Immo’, the potential risks associated with the real estate sector have been analysed and have shown that companies and their workers need to be more attentive to the risks in their business. The tool is adapted to the specific characteristics of the sector. On the one hand there is an extensive module on office work, but on the other hand there are also modules with specific attention for the safety and health of employees who work on site (cleaning, management and maintenance of buildings). In addition to identifying the risks, solutions are provided to manage them. The tool contributes to better and safer working conditions in the sector which will lead to healthy and motivated workers.

Woodworking & related activities

Latvia

Latvian

Woodworking

 This tool is intended for wood-working companies. Typically, occupational health and safety in this sector is often associated with safe use of equipment. However, this sector is characterized by multiple other risk factors such as: noise, vibration, dust, hazardous chemicals, unfavourable temperatures, painful postures, heavy physical load etc. The tool includes tips on reduction of wood dust in the workplace, ergonomics, work equipment, personal protective equipment, etc. By following the measures proposed, the tool helps repventing workplace accidents resulting from unsafe equipment, reducing the load for the back and joints, eliminating hearing loss due to high noise levels, as well as to introducing the main principles of fire protection and much more. This tool is an easy way to improve working conditions for workers in wood working companies. Using this tool can contribute to keep your workers healthy, motivated and with good work ability. 

Real estate

Bulgaria

Bulgarian

Real estate activities

The apparently routine activities of the Real Estate Agencies, in fact, pose hazards and harbor risks from many different sources. Besides the traditional ones, related to office work, risks may also arise from contacts with various clients and viewing and visiting sites, including ones under construction. Finally yet importantly, there exist risks related to road accidents and to exposure to biological agents, sometimes present in already occupied properties.In line with the above-said characteristics of the activity, this OiRA tool allows to evaluate the risks inherent in the business in a user-friendly manner and to set appropriate measures for their elimination / minimization.

Woodworking & related activities

Belgium

Dutch

Woodworking

During the development of the Belgian tool OiRA Wood, the potential risks associated with the timber industry have been put under the microscope and have shown that companies and their workers need to be more attentive to the risks they incur. These risks are for example related to exposure to noise and dust (wood), and the use of hazardous products. OiRA Wood is the result of intensive collaboration between FPS Employment, Labour and Social Dialogue, the CSC, the CTIB (the Technical Centre for Wood Industry), the FBCIB (Belgian Federation of Timber Import Trade), Fedustria (Belgian Federation of the textile industry, wood and furniture), the FGTB, the NSF (National Federation of sawmills), the United Hout, Prevent (technical support), the UNEBO (National Union of Enterprises of Wood).

Woodworking & related activities

Belgium

French

Woodworking

During the development of the Belgian tool OiRA Wood, the potential risks associated with the timber industry have been put under the microscope and have shown that companies and their workers need to be more attentive to the risks they incur. These risks are for example related to exposure to noise and dust (wood), and the use of hazardous products. OiRA Wood is the result of intensive collaboration between FPS Employment, Labour and Social Dialogue, the CSC, the CTIB (the Technical Centre for Wood Industry), the FBCIB (Belgian Federation of Timber Import Trade), Fedustria (Belgian Federation of the textile industry, wood and furniture), the FGTB, the NSF (National Federation of sawmills), the United Hout, Prevent (technical support), the UNEBO (National Union of Enterprises of Wood).

Construction & maintenance, Woodworking & related activities

Slovenia

Slovenian

Carpentries

The woodworking industry has one of the highest rates of accidents in the manufacturing sector. The reasons are largely the result of workers interacting with various sets of tools and equipment. Carpenter work requires normal physical and mental capability with an emphasis on skills of hands and fingers, muscle sensitivity and pressure sensation on feet, hands and fingers. Carpenters work with the coordination of hands and fingers and must be able to concentrate in dangerous situations with a rapid understanding and reaction to signals and sounds. Occasionally, they work at height and in forced positions. Because of the potential harm caused by excessive noise, dust, fumes, glues, paints, thinners and hardeners periodic medical check-ups are required. The OiRA tool for carpenters deals with general risks with an emphasis on chemical safety and the safety of work equipment - machinery and equipment (maintenance of machines, control systems, etc.). This risk assessment contains proposed solutions to reduce or eliminate the risks. All requirements, listed in the OiRA tool, are linked to legislation.

Woodworking & related activities

Lithuania

Lithuanian

Woodworking

The woodworking sector is considered as a high-risk sector of economic activities, because many accidents occur in this sector. This OiRA tool covers practically all possible activities and equipment that could be used in woodworking operations. It is important to remember that along with the complex wood processing equipment  a variety of chemicals are used for wood  coating.  Employees may suffer from excessive noise, wood dust,  handling, and use of dangerous chemicals, also the risk of the explosions. Therefore, this OiRA tool includes  many effective preventive measures to eliminate or reduce risks.