Εργαλεία

Τα παρεχόμενα τομεακά εργαλεία OiRA απευθύνονται σε πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις οι οποίες θα τα χρησιμοποιήσουν για τη διεξαγωγή τεκμηριωμένων εκτιμήσεων κινδύνου προσαρμοσμένων στις απαιτήσεις τους. Οι χρήστες μπορούν να μεταφορτώσουν τα εργαλεία χωρίς χρέωση και να αποκτήσουν εύκολα πρόσβαση με ένα κλικ στον σχετικό σύνδεσμο. Κάθε σύνδεσμος συνοδεύεται από σύντομη περιγραφή του εργαλείου και το όνομα του εταίρου OiRA που το δημιούργησε. Μπορεί να γίνεται αναζήτηση στα εργαλεία ανά χώρα, γλώσσα και τομέα.

Results for ""
Εμφάνιση 1 - 2 από 2

Manufacturing, Working with metal

Latvia

Latvian

Metal works

This tool is intended for companies performing metal works. Typically, occupational health and safety in this sector covers safety aspects caused by work with equipment. However there is more to it. The  sector is characterized by multiple risk factors including different types of dust and fumes, noise, exposure to chemical substances, poor ergonomics including manual lifting of heavy weights and much more.The tool starts It with the identification of hazards and assesses the level of risk, then it allows end-users to choose the most suitable preventive actions to eliminate or reduce risk. Do not forget to implement the proposed preventive measures! The tool includes tips on exhaust ventilation, fire safety, workplace ergonomics, training of workers etc.Proper risk assessment and management will protect employees from risks to their safety and health at work. Using this tool can contribute to keep them healthy, motivated and with good work ability.

Working with metal

Slovenia

Slovenian

Metal workers

This risk assessment has been produced in order to assist metalworkers to do their job safely. Metal workers are exposed to different hazards like mechanical hazards, extreme temperatures (liquid metal), recurring tasks, lifting heavy loads, the dangers of airborne particles, the risk of electrocution, frequent slips and falls. They are exposed to the hazardous substances and biological agents. An interactive OiRA tool for metalworkers comprises a basic description of the risks to which metal workers are exposed during their work. With this and the proposed measures to reduce risks, the OiRA tool for metal workers encourages cooperation between employees and employers. This OiRA tool was designed to promote health in the workplace, with the combined efforts from employers, workers and society as a whole to improve the health and well-being in the workplace. Employers are responsible for its implementation.