Δωρεάν λύσεις ανά τομέα για την καθοδήγηση των εργοδοτών στα στάδια της υποχρεωτικής εκτίμησης των κινδύνων για την ασφάλεια και την υγεία.
Οι κίνδυνοι για την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία είναι υπαρκτοί - εξίσου υπαρκτές είναι εύκολες και δωρεάν λύσεις για την εκτίμηση και την πρόληψή τους!

Εργαλεία OiRA

Πρόσφατα εργαλεία

Τελευταία νέα

Εικόνα

New OiRA figures available

National OiRA partners from all over Europe are constantly working on developing tools and making them known to the companies. Be up-to-date on which tools are soon to come! Εμφάνιση περισσότερων
From cooks and caterers to waiting staff, it’s important that everyone in the hotel, restaurant and café (HORECA)…
Teachers in nursery and primary education face numerous safety and health risks which can lead to work-related…
Five new Online interactive Risk Assessment (OiRA) tools will help businesses operating in France to assess and manage…

Υλικό προώθησης

Πρόσφατο υλικό