You are here

OiRA Tools

The OiRA sectoral tools provided here are to enable micro and small enterprises to carry out risk assessments. The tools are free to download and can be easily accessed by clicking on the relevant link. Each link is accompanied by a short description of the tool and the name of the OiRA partner who developed it. Tools can be searched by country, language and sector.

Clear filter
Toggle search
Toggle search
Showing 11 - 19 from 19
beauty salon_A - 72.jpg
08/11/2016
Hairdressers & beauty salons
Latvia
Latvian

Personal services – beauty saloons

This tool is intended to beauty salons establishments having to deal with many different occupational risk factors - contact with customers, inadequate lighting and microclimate, work in awkward postures, repetitive movements, nail fungal exposure, frequent contact with water and wet items, etc. It starts with the identification of hazards and assesses the level of risk, then it allows end-users to choose the most suitable preventive actions to eliminate or reduce risk. Do not forget to implement the proposed preventive measures! The tool includes tips on how to protect employees from burns, to reduce the load of the spine and joints, it also includes an introduction on the main principles of fire safety and on how to prevent damage to the skin hand. This tool is an easy way to improve working conditions in beauty salons. Using this tool can contribute to keep them healthy, motivated and with good work ability.

Šis rīks ir paredzēts skaistumkopšanas uzņēmumiem, kuros iespējama dažādu darba vides riska faktoru iedarbība - kontakts ar klientiem, nepiemērots apgaismojums un mikroklimats, darbs neērtās pozās, vienveidīgas kustības, nagu sēnīšu iedarbība , biežs kontakts ar ūdeni un mitriem priekšmetiem u.c. Sāciet ar riska faktoru identificēšanu un novērtēšanu, tad izvēlieties piemērotākos preventīvos pasākumus, kas samazinās vai izskaudīs riskus. Neaizmirstiet īstenot atlasītos pasākumus! Rīkā ir iekļauti padomi par to, kā pasargāt darbiniekus no apdedzināšanās, strādājot ar dažādām iekārtām, kā samazināt slodzi mugurai un locītavām, kā ieviest galvenos ugunsdrošības principus un novērst roku ādas bojājumus. Šis rīks var palīdzēt ne tikai uzlabot darba apstākļus darbiniekiem  skaistumkopšanas salonos, bet ļaut arī saglabāt viņu veselību, motivāciju un labas darbaspējas.

1-5 F-A 72_5.jpg
08/11/2016
Motor vehicles, repair & related activities
Latvia
Latvian

Vehicles: Car & heavy loads vehicles repair

This tool is intended to companies engaged in car repair and car maintenance activities. This sector is characterized by multiple risk factors such as: working in car pits, hand injuries, welding spray and various harmful effects of chemical substances, noise, dust, work in awkward postures, heavy object lifting and moving, etc. It starts with the identification of hazards and assesses the level of risk, then it allows end-users to choose the most suitable preventive actions to eliminate or reduce risk. Do not forget to implement the proposed preventive measures!  The tool includes tips on ergonomics, work equipment, personal protective equipment, etc. They allow employees to protect from accidents resulting from slipping, reduce the load for the back and joints, as well as to introduce the main principles of fire protection and so on. This tool is an easy way to improve working conditions for workers in car repair shops. Using this tool can contribute to keep them healthy, motivated and with good work ability.

Šis rīks ir paredzēts uzņēmumiem, kas veic automašīnu apkopes un remontē tās. Tā ir nozare, kurā raksturīgi dažādi darba vides riska faktori – iekrišana atvērtā autoremontbedrē, roku traumas, metināšanas aerosols un dažādu kaitīgu ķīmisko vielu iedarbība, troksnis, putekļi, darbs neērtās pozās, smagu priekšmetu celšana un pārvietošana u.c. Sāciet ar riska faktoru identificēšanu un novērtēšanu, tad izvēlieties piemērotākos preventīvos pasākumus, kas samazinās vai izskaudīs riskus. Neaizmirstiet īstenot atlasītos pasākumus! Rīkā ir iekļauti padomi par ergonomiku, darba aprīkojumu, individuālajiem aizsardzības līdzekļiem u.c. Tie ļauj darbiniekus pasargāt no nelaimes gadījumiem, kas rodas paslīdot vai aizķeroties, samazināt slodzi mugurai un locītavām, kā arī ieviest galvenos ugunsdrošības principus utt. Šis rīks var palīdzēt ne tikai uzlabot darba apstākļus darbiniekiem  autoservisos, bet ļaut arī saglabāt viņu veselību, motivāciju un labas darbaspējas.

guest house_A - 72_0.jpg
08/11/2016
Hotels restaurants catering
Latvia
Latvian

HORECA Guest houses

This tool is intended to accommodation companies, such as hotels and guest houses. In these companies there are different risk factors - different washing and cleaning tasks, work in uncomfortable positions as cleaning guest rooms and deck beds, night work and working on holidays period, direct contact with (including frustrated drunk existing) customers, etc. It starts with the identification of hazards and assesses the level of risk, then it allows end-users to choose the most suitable preventive actions to eliminate or reduce risk. Do not forget to implement the proposed preventive measures! This tools includes tips on easy job placement work in kitchens, ideas for reducing the load on housemaids, fire and evacuation organization, etc. This tool is an easy way to improve working conditions for workers in guest houses and hotels. Using this tool can contribute to keep them healthy, motivated and with good work ability.  

 

Šis rīks ir paredzēts uzņēmumiem, kas izmitina viesus, piemēram, viesnīcām un viesu mājām. Šajos uzņēmumos iespējami dažādi darba vides riska faktori – dažādu mazgāšanas un tīrīšanas līdzekļu iedarbība, darbs neērtās pozās, uzkopjot viesu istabas un klājot gultas, darbs naktīs un svētkos, tiešs kontakts ar (t.sk. neapmierinātiem, alkohola reibumā esošiem) klientiem u.c. Sāciet ar riska faktoru identificēšanu un novērtēšanu, tad izvēlieties piemērotākos preventīvos pasākumus, kas samazinās vai izskaudīs riskus. Neaizmirstiet īstenot atlasītos pasākumus! Rīkā ir iekļauti padomi par ērtu darba vietu iekārtošanu darbam virtuvēs, idejas slodzes samazināšanai istabenēm, ugunsdrošības un evakuācijas organizācijai u.c. Šis rīks var palīdzēt ne tikai uzlabot darba apstākļus viesu māju un viesnīcu darbiniekiem, bet ļaut arī saglabāt darbinieku veselību, motivāciju un labas darbaspējas.

1-4 F-A 72.jpg
30/09/2016
Hotels restaurants catering
Latvia
Latvian

Cafes and restaurants

This tool deals with different types of companies within the food catering sector. It can be used by restaurants, bistros, cafes, bars etc. It starts with the identification of hazards and assesses the level of risk, then it allows end-users to choose the most suitable preventive actions to eDon't forget to implement identified preventive measures! This tool is an easy way to improve working conditions of workers in catering sector. Using this tool can contribute to keep them healthy, motivated and with good work ability.

Šis rīks ir paredzēts dažādiem sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumiem. Rīku var izmantot gan pusdienu restorāni, gan bistro, gan kafejnīcas, gan bāri u.c. uzņēmumi, kuros gatavo ēst un pasniedz to klientiem. Sāciet ar riska faktoru identificēšanu un novērtēšanu, tad izvēlieties piemērotākos preventīvos pasākumus, kas samazinās vai izskaudīs riskus. Neaizmirstiet īstenot atlasītos pasākumus! Rīkā ir iekļauti padomi par ērtas darba vietas iekārtošanu, darbam ar nažiem un dažādo virtuves tehniku, idejas slodzes samazināšanai viesmīļiem, ugunsdrošības un evakuācijas organizācijai u.c. Šis rīks var palīdzēt ne tikai uzlabot darba apstākļus ēdināšanas uzņēmumu darbiniekiem, bet ļaut arī saglabāt darbinieku veselību, motivāciju un labas darbaspējas.

1-10 F-A 72_2.jpg
30/09/2016
Education
Latvia
Latvian

Educational Establishments

This tool deals with educational establishments where health and safety is related both to teachers and students. it starts with the identification of hazards and assesses the level of risk, then it allows end-users to choose the most suitable preventive actions to eliminate or reduce risk. Also included are tips for prevention of slips, trips and falls, reduction of voice overload and examples of good working postures to avoid back and joint pain. This tool is an easy way to improve working conditions of teachers.  Using this tool can contribute to keeping them healthy, motivated and with good work ability.

Šis rīks ir paredzēts izglītības iestādēm, kurās par drošību un veselību jādomā gan no pedagogu, gan izglītojamo aspekta. Sāciet ar riska faktoru identificēšanu un novērtēšanu, tad izvēlieties piemērotākos preventīvos pasākumus, kas samazinās vai izskaudīs riskus. Neaizmirstiet īstenot atlasītos pasākumus! Rīkā ir iekļauti padomi par to, kā novērst paslīdēšanu un paklupšanu, kā samazināt balss pārslodzi un kā strādāt ērtā darba pozā, lai pedagogiem nesāpētu mugura un locītavas. Šis rīks var palīdzēt ne tikai uzlabot darba apstākļus izglītības iestāžu darbiniekiem, bet ļaut arī saglabāt viņu veselību, motivāciju un labas darbaspējas.

1-6 F-A 72_4.jpg
30/09/2016
Cleaning services
Latvia
Latvian

Cleaning

This tool deals with cleaning work. Cleaning is performed in different work environments in various kinds of buildings and territories. Therefore the types of risks to which cleaning workers are exposed are not only related to the specific job they are doing, but also caused by specific situations in the premises they work in. It starts with the identification of hazards and assesses the level of risk, then it allows end-users to choose the most suitable preventive actions to eliminate or reduce risk. Also included are tips for ergonomics, equipment, personal protective equipment etc. This tool is an easy way to improve working conditions of workers employed in cleaning sector.  Using this tool can contribute to keep them healthy, motivated and with good work ability.

Šis rīks ir paredzēts uzņēmumiem, kas sniedz telpu un teritorijas uzkopšanas pakalpojumus. Šādi darbi tiek veikti dažādās klientu ēkās un teritorijās, tāpēc darba vides riska faktoru cēloņi var būt saistīti ne tikai ar pašu veicamo darbu, bet arī ar konkrēto ēku vai teritoriju.  Sāciet ar riska faktoru identificēšanu un novērtēšanu, tad izvēlieties piemērotākos preventīvos pasākumus, kas samazinās vai izskaudīs riskus. Neaizmirstiet īstenot atlasītos pasākumus! Rīkā ir iekļauti padomi par ergonomiku, darba aprīkojumu, individuālajiem aizsardzības līdzekļiem u.c. Šis rīks var palīdzēt ne tikai uzlabot darba apstākļus uzkopšanas darbu veicējiem, bet ļaut arī saglabāt darbinieku veselību, motivāciju un labas darbaspējas

1-7 F-A 72_1.jpg
30/09/2016
Wholesale & retail trade
Latvia
Latvian

Commercial shops

This tool deals with different types of shops. It can be used by rural single small shops in the countryside as well as so-called chain shops and shops located in big shopping malls. It starts with the identification of hazards and assesses the level of risk, then it helps end-users to choose the most suitable preventive actions to eliminate or reduce risk. Also included are tips for ergonomic workplaces, main principles of fire safety and evacuation, advice for manual lifting of heavy weights as well as safe principles working with cash and valuables in order to reduce thefts etc.  This tool is an easy way to improve working conditions of workers in shops.  Using this tool can contribute to keep them healthy, motivated and with good work ability.

Šis rīks ir paredzēts dažādiem mazumtirdzniecības uzņēmumiem. Rīku var izmantot gan nelieli lauku veikaliņi, gan veikalu ķēdes, gan uzņēmumi, kas izvietoti lielveikalu telpās.  Sāciet ar riska faktoru identificēšanu un novērtēšanu, tad izvēlieties piemērotākos preventīvos pasākumus, kas samazinās vai izskaudīs riskus. Neaizmirstiet īstenot atlasītos pasākumus! Rīkā ir iekļauti padomi par darba vietas iekārtošanu, ugunsdrošības un evakuācijas organizāciju, padomi smagumu pārvietošanai, rīcībai ar skaidru naudu un vērtīgām precēm, lai samazinātu zādzību skaitu. Šis rīks var palīdzēt ne tikai uzlabot darba apstākļus veikalu darbiniekiem, bet ļaut arī saglabāt darbinieku veselību, motivāciju un labas darbaspējas.

agricolture_A - 72_2.jpg
30/09/2016
Agriculture, forestry & fishing
Latvia
Latvian

Agriculture

This tool deals with agriculture which can be characterized by a huge amount of various risk factors - contact with animals, work with heavy agricultural equipment, exposure to various chemicals, seasonal work, prolonged working hours etc. It starts with the identification of hazards and assesses the level of risk, then it allows end-users to choose the most suitable preventive actions to eliminate or reduce risk. Also included are tips for prevention of accidents related to work with animals, reduce workload on back and joints, implement fire safety principles and eliminate fall risks. This tool is an easy way to improve working conditions of agricultural workers.  Using this tool can contribute to keep them healthy, motivated and with good work ability.

Šis rīks ir paredzēts lauksaimniecības uzņēmumiem, kuros iespējami ļoti daudzi un dažādi riska faktori - kontakts ar dzīvniekiem, darbs ar lauksaimniecības tehniku, saskare ar dažādām ķīmiskām vielām, sezonas darbs, garas darba stundas u.c. Sāciet ar riska faktoru identificēšanu un novērtēšanu, tad izvēlieties piemērotākos preventīvos pasākumus, kas samazinās vai izskaudīs riskus. Neaizmirstiet īstenot atlasītos pasākumus! Rīkā ir iekļauti padomi par to, kā pasargāt darbiniekus no savainošanās, kopjot dzīvniekus, kā samazināt slodzi mugurai un locītavām, kā ieviest galvenos ugunsdrošības principus un novērst kritiena riskus. Šis rīks var palīdzēt ne tikai uzlabot darba apstākļus darbiniekiem, lauksaimniecībā, bet ļaut arī saglabāt viņu veselību, motivāciju un labas darbaspējas.

work in office_A - 72_2.jpg
30/09/2016
Office work & administration
Latvia
Latvian

Office work

This tool deals with office work. Examples of companies it covers are accountants and financial consultants, marketing and public relation advisors, architect offices, insurance companies etc. It starts with the identification of hazards and assesses the level of risk, then it allows endusers to choose the most suitable preventive actions to eliminate or reduce risk. Also included are tips for ergonomic workplaces, useful equipment etc. This tool is an easy way to improve working conditions of office workers. Using this tool can contribute to keep workers healthy, motivated and with good work ability.

Šis rīks ir paredzēts uzņēmumiem, kuru darbu raksturs ir saistīts ar darbu birojā. Piemēram, grāmatvedības un finanšu pakalpojumu sniedzēji, mārketinga un sabiedrisko attiecību aģentūras, arhitektu biroji, apdrošināšanas kompānijas u.c.  Sāciet ar riska faktoru identificēšanu un novērtēšanu, tad izvēlieties piemērotākos preventīvos pasākumus, kas samazinās vai izskaudīs riskus. Neaizmirstiet īstenot atlasītos pasākumus! Rīkā ir iekļauti padomi par ērtas darba vietas iekārtošanu, piemērotiem palīglīdzekļiem u.c. Šis rīks var palīdzēt ne tikai uzlabot darba apstākļus biroju darbiniekiem, bet ļaut arī saglabāt darbinieku veselību, motivāciju un labas darbaspējas.

Pages