You are here
1_shutterstock_216580792.jpg

Rahastamisvõimalused

Et aidata OiRA partneritel tagada rahastamine, mida nad vajavad OiRA rakendamiseks, annab EU-OSHA korrapäraselt teavet ELi tööohutuse ja töötervishoiu algatuste rahastamise võimaluste kohta. EU-OSHA avaldatud uus rahastamisjuhend: EU funding opportunities for EU-OSHA stakeholders (ELi rahastamisvõimalused EU-OSHA sidusrühmadele).

Juhendi eesmärk on aidata kõikidel EU-OSHA sidusrühmadel leida sobivaid rahastamisvõimalusi. Juhendi abil soovitakse suurendada teadlikkust ELi tasandi eri rahastamisvõimalustest, mis ulatuvad tööohutuse ja töötervishoiu uuringute rahastamisest kuni riigiasutuste tegevuse ja erinevate sotsiaalpartnerite algatatud projektideni.

Esile on tõstetud erinevate ELi liikmesriikide ühisalgatuste (kuhu on sageli kaasatud Euroopa Vabakaubanduse Assotsiatsiooni liikmesriigid ja kandidaatriigid) rahastamise võimalusi. Lisaks käsitletakse juhendi ühes osas mitme liikmesriigi riiklikku rahastamist Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondidest.